"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Concept wetsvoorstel Zelfstandigenverklaring online. Alternatief voor Wet DBA.

Verklaring gaat opdrachtgevers zekerheid geven bij inhuur zelfstandigen en moet zo – voor opdrachten boven de 75,- euro per uur – alternatief vormen voor Wet DBA.

De internetconsultatie ‘Wet minimumbeloning en zelfstandigenverklaring’ is begonnen. Vanaf nu is de conceptwetgeving publiek en kunnen mensen reageren. Deze consultatie staat zes weken online en eindigt op 9 december.

Het conceptwetsvoorstel Zelfstandigenverklaring laat zien hoe het kabinet invulling geeft aan de plannen uit het regeerakkoord voor een zogenaamde opt-out. Zo staat erin dat zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandigenverklaring kunnen gebruiken. Hiermee spreken opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf af dat de opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

Ook de concepttekst van de Wet minimumbeloning zelfstandigen staat voor consultatie online. Die wet moet zorgen dat alle zzp’ers minstens 16 euro per uur verdienen. De wetten moet in 2021 van kracht worden.

Geen consultatie over de webmodule

De webmodule voor opdrachten met uurtarieven tussen de 16 en 75 euro is geen onderdeel van de internetconsultatie. De reden hiervoor is dat internetconsultatie alleen gaat over wetgeving en dat voor de webmodule geen wetgeving nodig is.

Zekerheid vooraf

Het kabinet wil zzp’ers met een tarief boven de 75 euro per uur meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandige werken.

Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) nodig. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer aan alle voorwaarden voldoen, lopen zij maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. Ze krijgen zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen.

Eenvoudig voorstel

De voorstellen rondom de zelfstandigenverklaring lijken redelijk simpel: zelfstandigen met een inschrijving bij de KVK kunnen met hun opdrachtgever een verklaring opstellen. In de wettekst staat:

“Een verklaring van een werkverstrekker en een werkende dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een geldige zelfstandigenverklaring als bedoeld in artikel 2 ten aanzien van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn.”

Eenvoudig gezegd: de opdrachtgever heeft een garantie dat zelfstandige achteraf niet als werknemer gezien wordt en zo gevrijwaard van het
afdragen en voldoen van de loonheffingen. De zelfstandige kan – als hij werkt met zo’n verklaring – achteraf geen beroep doen op arbeidsrechtelijke zaken. Arbeidsrechtelijke zaken die een gevolg zijn van Europese regels – zoals de verplichting van doorbetaling bij vakantie – vallen buiten deze ‘opt-out’. Daar kan een zelfstandige dus eventueel wel aanspraak op maken.

Maximaal een jaar

De garantie die de zelfstandigenverklaring geeft, geldt voor maximaal 1 jaar. Na dat jaar vervalt de verklaring. Na zes maanden kunnen een zelfde opdrachtgever en opdrachtnemer weer zo’n verklaring opstellen. Ook als je voor een andere juridische entiteit binnen hetzelfde concern gaat werken, moet je minstens zes maanden wachten voordat je een zelfstandigenverklaring kunt afsluiten.

Langer inhuren met de webmodule

Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgever dezelfde zelfstandige niet langer dan een jaar mag inhuren. Maar de opdrachtgever zal dan op een andere manier zekerheid vooraf willen organiseren. Dat kan via de webmodule, die medio 2020 beschikbaar komt, de huidige modelovereenkomsten die kwamen met de Wet DBA of bijvoorbeeld via vooroverleg met de Belastingdienst.

Overigens is het werken met een zelfstandigenverklaring – net als de modelovereenkomsten – niet verplicht. Indien een opdrachtgever geen twijfels heeft over het feit dat iemand een ondernemer is, dan kan er ook gewerkt worden zonder zelfstandigenverklaring of webmodule.

Dat was ook bij de Wet DBA zo. In de praktijk bleek toen wel dat veel opdrachtgevers toch het zekere voor het onzekere namen. Ze maakten massaal gebruik van de modelovereenkomst bij het inhuren van zelfstandigen.

Uurtarief is geen factuurtarief

De zelfstandigenverklaring kan opgesteld worden indien er meer dan 75 euro per uur ‘verdiend’ wordt, zo schrijft het kabinet in een persverklaring. Ongeveer 15 procent van alle ingehuurde zelfstandigen werken met een tarief van meer dan 75 euro per uur.

Maar dat uurtarief is niet per se gelijk aan het gefactureerde bedrag. Het gaat om het netto uurtarief (dus exclusief btw), inclusief voorbereidingstijd en min eventuele materiaalkosten.

In het wetsvoorstel staat er verder niets over, maar we kunnen aannemen dat het gaat om het tarief tussen de zelfstandige en zijn juridische opdrachtgever. Als de zelfstandige bemiddeld wordt door een bureau, gaat het dus om het tarief dat de zelfstandige factureert aan het bureau. Niet het tarief dat het bureau bij de opdrachtgever in rekening brengt. Mogelijk gaan bureaus er deels voor kiezen om hun factuurstroom anders in te richten.

Webmodule

De webmodule staat niet in dit wetsvoorstel genoemd, want daarvoor is geen wetswijziging nodig. Het risico daarvan is dat de webmodule zo onder de politieke radar blijft. En dat terwijl hij een veel groter deel van de ‘inhuur-markt’ raakt dan het mininumtarief en de zelfstandigenverklaring.

Inmiddels zijn de vragen uit de webmodule getoetst bij opdrachtgevers en brancheorganisaties. En die toets leverde zeer kritische feedback op. De webmodule zou per 1 januari 2020 beschikbaar komen, maar is uitgesteld.

Of een zelfstandige een opdracht mag uitvoeren, zal in grote mate afhangen van de wegingsfactoren van de vragen. Die wegingsfactoren zijn in de proefperiode nog niet bekend gemaakt.

Consultatie

Iedereen mag nu reageren op de conceptwetsvoorstellen. Minister Wouter Koolmees benadrukte in een overleg met het werkveld onlangs dat hij de respons op de internetconsultatie serieus neemt. Zeker als deskundigen problemen of omissies aantonen.

Het is daarom vanuit de inhuurbranche (opdrachtgever – leverancier – vereniging) zeker te overwegen om individueel of in groepsverband met een reactie op de conceptwetgeving te komen.

De internetconsultatie is hier te vinden.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

28 reacties op dit bericht

 1. “Ook het switchen tussen verschillende juridische entiteiten binnen een concern lijkt uitgesloten.”

  “Factuurstromen anders inrichten”.

  Er wordt blijkbaar al weer volop gedacht aan manieren omver ”frauderen”. Rupsje nooit genoeg.

  • Factuurstroom anders inrichten is bijv dat bureau zp’er rechtstreeks aan opdrachtgever laten factureren en apart marge. Dat heeft niets met fraude te maken.

 2. Je kan dus gewoon oneindig bij een enkele eindklant zitten. 12mnd via buro A, 6 mnd via buro B, enz..

  • De Belastingdienst kan toch gaan handhaven en dit uiteindelijk gewoon zíen?! Is dan toch al snel verkapt loondienstverband wanneer iemand met deze opdrachten via bureau A, B en C bij dezelfde opdrachtgever, er zijn hoofdinkomen uithaalt?

   • @Corina, eens. dat soort draaidoorconstructies zijn eenvoudig door te prikken.

  • Er geldt een samentelregeling. Hier een stuk uit de toelichting:

   Samengeteld moeten worden:
   – Werkzaamheden voor dezelfde feitelijke werkverstrekker. Dit is de persoon of organisatie waarvoor de werkzaamheden feitelijk worden verricht.
   – Werkzaamheden voor dezelfde juridische werkverstrekker. Dit kan de feitelijke
   werkverstrekker zijn, maar dit kan ook een tussenpersoon zijn.
   – Werkzaamheden voor dezelfde feitelijke en werkzaamheden voor dezelfde juridische werkverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als bij opdracht 1 de tussenpersoon de juridische werkverstrekker is en bedrijf A de feitelijke werkverstrekker is, en bij de volgende opdracht bedrijf A de juridische werkverstrekker is (bijvoorbeeld zonder tussenkomst van een
   tussenpersoon).

   Door de samentelregeling wordt de maximale periode van een jaar waarvoor een nieuwe overeenkomst met toepassing van de zelfstandigenverklaring mag worden aangegaan verminderd met de eerdere perioden die samengeteld moeten worden.

 3. Kunnen we nou niet gewoon terug naar de VAR… ik bedoel, doe is afgeschaft omdat er massaal niet op gehandhaafd werd. Dit kind met waterhoofd is bijna hetzelfde voor opdrachten boven de 75,- per uur. En daaronder wordt het straks een schiettent op zelfstandigen die bijvoorbeeld 45,- per uur rekenen. En dat allemaal om de onderkant van de markt, zeg maar de postbezorgers die er uit gedonderd werden en als zelfstandige terug mochten komen te “beschermen”. Drie jaar gelul en nog geen wol.

 4. Projecten in de techniek hebben over het algemeen een looptijd van ca 2 jaar, er lijkt hiermee wederom geen rekening te worden gehouden.
  De overheid tracht de zelfstandig ondernemer voornamelijk te definiëren door aan te geven wat het “niet” is. Dat lukt niet, maar dat begint natuurlijk al bij de term zzp-er.

 5. @Mark,
  maar indien een tussenbureau je aansluitend ten behoeve van diverse opdrachtgevers (feitelijke werkverstrekkers bemiddeld), dus 1 jaar werkverstrekker A, daarna aansluitend 1 jaar werkverstrekker B), geldt dan ook de regel dat er 6 mnd géén Zelfstandigenverklaring voor jaar 2 kan worden afgesloten?

  • Dat is wel hoe ik het lees. Je kunt dus niet langer dan 1 aaneengesloten jaar voor hetzelfde bemiddelingsbureau een zelfstandigenverklaring krijgen.

   • @mark @remco, dit is idd een punt van kritiek. Langer werken via eenzelfde bureau lijkt lastig. Let wel: via webmodule kan dat natuurlijk sowieso wel.

 6. Ja @Marc. Het wordt inderdaad gewoon schieten, zoals in een kermisattractie dus, op degenen die rond de €35,00 – €50,00 per uur zitten. Ze denken serieus genomen te worden; dit zijn voor hen toch prima tarieven, al dan niet via tussenkomst van bemiddelaars?
  En @Mark: zzp’ers zijn zelfstandige ondernemers, en zelf verantwoordelijk voor welke opdrachtgevers zij al dan niet via bemiddeling, opdrachten verrichten. Wanneer dit geen zuivere bemiddeling is moeten zij oppassen of zij o.a. geen werkzaamheden verrichten in dienst van het bemiddelingsbureau.

  • @ Corina, Ik zou niet weten waarom we zelfstandig ondernemers die een tarief hanteren van 35 tot 50 euro per uur niet serieus zouden moeten nemen. Daarnaast zie ik ook heel veel “conculega’s” die echt op geen enkele manier ergens in loondienst zouden willen onder het mom, ik mag dan misschien geen boer zijn, maar ik ben zeker niemands knecht. In hun markt is 75 per uur echt niet gebruikelijk, en ik ga het ook niet voor elkaar krijgen om bij mijn klanten 10 euro per uur meer te factureren, maar met de 65,- per uur die ik factureer wil ik toch echt wel even serieus genomen worden als ondernemer. Wat is je bezwaar tegen tarieven van 35 tot 50 per uur?

   • Als de enige ondernemers activiteit het maandelijks facturen van je uurtjes aan een werkgever is, dan ben je niet eens ondernemer, ongeacht je tarief.

    • @klwinkel, Ik zie dat nergens gesteld… dat maakt u er van en heeft ook helemaal niets met de discussie te maken. Ik factureer per opdracht of deel daarvan als het een langere opdracht betreft. En ja, dat zit soms een maand bij die druk is en waarbij acquisitie minder tijd krijgt dan het maken van facturen ( en de BTW aangifte..) en wat zou dat…. Ik denk dat die metselaar, schilder, B2B techneut, enzovoort prima ondernemers zijn. Wat mij betreft mag de zelfstandige trouwens helemaal verdwijnen, immers, het betreft zowiezo een natuurlijk persoon en geen rechtspersoon. Daarvoorterug moet komen een “BV Light” waarin je kan ondernemen. Nu neem ik soms heel bewust het risico van een opdracht niet omdat ik als natuurlijk persoon met mijn hele hebben en houden de bietenbrug op ga als het niet goed loopt. daar helpt geen aansprakelijkheids verzekering aan. Kwa omzet zou een BV net aan uit kunnen, maar ook dat lost voor nu het probleem niet op. We zitten al meet dan drie jaar op onze handen te zitten totdat er EINDELIJK eens duidelijkheid komt vanuit het haagse en dan blijkt het andermaal een kind met waterhoofd te zijn. Tijd dat 1.1 miljoen zelfstandigen eens de A12 en het Maliveld blokkeren dacht ik gisteren..

 7. Niets nieuws behalve …..

  Wat een enorme administratieve last kost er op de zzp-er af. De factuureisen en boekhoudeisen (artikel 9) zijn enorm toegenomen voor alle zelfstandigen. Iedere zzp-er moet een volledige projectadministratie gaan opzetten.

  Eenvoudiger kunnen we het niet maken.

  • Eerder ‘Eenvoudiger willen we het niet maken’…

   Er zijn bepaalde partijen die kennelijk een hekel hebben aan zelfstandigen en coute que coute hun (weer)zin door willen drukken.
   Nee, iedereen weer in vaste dienst, dat is het ideaal.
   Recent las ik een artikel dat veel millennials niet eens meer in vaste dienst willen werken.
   Geen wonder dat de jongere generatie massaal wegloopt bij de vakbonden, voorzover zij uberhaupt al lid waren.

  • Geen enkel bezwaar, @Marc! Ik werkte zelf al tien jaar lang als zelfstandige in de zorg en bemiddel daarbij sinds vorig jaar in de zorg en daar zijn tarieven rond de €40,00 per uur gangbaar. Het ging mij er slechts om aan te tonen dat deze tariefgroep zich kennelijk in de gevarenzône begeeft.

   • @Corina, Helder. Zeker bevind die groep, waarin ik me klaarblijkelijk ook bevind, zich straks in de gevarenzône. En voor die groep wordt het ook allemaal echt niet helderder als ik het zo lees. Ik snap dan ook nog steeds niet wat het probleem van de VAR was, anders dan dat een grote groep “zielepieten” die hun voormalige werkgever ineens opdrachtgevers moesten noemen. Door totaal afwezig zijn van handhaving kon iedereen zomaar een VAR krijgen en aan de slag. Dat er nu een Webmodule komt is niets meer of anders dan de vakjes die aangekruist moesten worden op het aanvraag formulier VAR. Met andere woorden. diezelfde postbesteller die er uit gedonderd werd wordt er nog steeds uitgedonderd en kan doodleuk een webmodulenaar opdrachtgevers wens invullen. Denk ik daarbij dat TPG de eerste was die een modelovereenkomst goedgekeurd kreeg door de belastingdienst dan zie ik echt geen vooruitgang.

   • Ben ik niet met je eens. De opdrachtgever moet het bewaren, maar de opdrachtnemer moet het verstrekken.

    Ik moet dus nu ineens een offerte maken, een contract opstellen, scheiding van kosten en uren in mijn administratie, maandelijks factureren en achteraf een overzicht verstrekken.

    De nadruk ligt op “moet” niet mag. En dat voor ieder project, ongeacht de omvang.

 8. En wat als je een eigen BV en holding hebt? En je bent daar in loondienst, krijgt salaris uitbetaald en draagt loonbelasting af? En je factureert vanuit de BV de opdrachtgever voor bewezen diensten? Val je dan volledig buiten dit zichtveld?

  • @Bob, de relatie tot BV en zelfstandigenverklaring is inderdaad nog onduidelijk. De tekst gaat erg uit van een ‘natuurlijk persoon’. Dat zou dan betekenen dat je al BV geen zelfstandigenverklaring kunt krijgen.

   Dat wil vervolgens niet zeggen dat je ‘buiten dit zichtveld’ valt. Het hebben van een
   eenmans BV is en was zeker geen garantie niet als schijnzelfstandige te worden gezien.

 9. Hugo-Jan,
  Je geeft in het artikel aan dat bij langer inhuren dan 1 jaar de verklaring niet geldt, maar dat er dan gewerkt moet worden via de webmodule.
  Maar hoe werkt dit dan?
  Stel ik wordt benaderd door een opdrachtgever voor een klus van initieel 3 maanden voor een bijdrage aan verschillende ict projecten. Tarief 75+ euro per uur.
  Na 3 maanden wil men opnieuw inhuren, voor een periode van 2 maanden (omdat dit bv een regel is bij die opdrachtgever).
  Uiteindelijk loopt dit circus van per 2 mnd opnieuw inhuren achteraf bezien 2 jaar zo door.
  Vanaf wanneer heb ik dan zo’n zelfstandigen verklaring nodig? Vanaf de 3e inhuur periode omdat dit dan over de 6 mnd heen gaat?
  Of pas vanaf de 5e omdat we dan over 1 jaar heengaan? Of gaan we hier over naar de webmodule?

  In de concept tekst van de internet consultatie (onderdeel c) lees ik ook dat de ‘werkende’ steeds voor de 15e vd maand volgend op einde van de geldigheid van de verklaring een overzicht van gefactureerde kosten per post moet opleveren aan opdrachtgever die dit in zijn administratie moet opnemen.
  Hoe gaat dit na de duur van 1 jaar en men wil opnieuw inhuren?
  Enig idee?

  Hoe gaat het vanaf de 6e verlenging?