"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Philips vindt en bindt via Freelance Platform

Onlangs is het freelance platform van Philips live gegaan, een belangrijke tool om direct met de zp’er te communiceren en te laten zien welke aantrekkelijke opdrachten ze te bieden hebben. En: een sterk staaltje ‘candidate experience’

Hoe zorgt Philips op deze krappe arbeidsmarkt voor de broodnodige instroom van flexibel, hoogopgeleid technisch talent? Dat is de vraag die Maarten Hansson, head of Workforce Strategy bij Philips, bezighoudt. Steeds vaker kiezen hoogopgeleide talenten ervoor om niet in vaste dienst te gaan. Maar ook dat talent kan een wezenlijke bijdrage leveren aan projecten binnen het bedrijf. Alleen al in Nederland werken bij Philips gemiddeld enkele honderden freelancers per jaar. In een tijd dat de hoogopgeleide zp’ers de opdrachten voor het uitkiezen hebben, moet Philips wel investeren in aantrekkelijk opdrachtgeverschap. Om hen te kunnen vinden en binden wil Philips het inhuurtraject voor freelancers zo soepel en aangenaam mogelijk laten verlopen. Het Philips Freelance Platform zorgt in ieder geval voor een opvallend goede start van het contact tussen Philips en de freelancer.

Freelance value proposition

Vergeet de lampen en tv’s, Philips is tegenwoordig een healthtech-bedrijf. “Als gezondheidstechnologie bedrijf is het onze missie om de levens van mensen te verbeteren door betekenisvolle innovatie.” Martina de Marinis, senior marketing & communications manager, employer brand bij Philips, is verantwoordelijk voor het uitbouwen van het werkgeversmerk. Als merk doet Philips het goed. “Mensen willen graag bij Philips komen werken. Zij weten dat ze hier betekenisvol werk kunnen doen waarmee zij kunnen bijdragen aan een gezondere wereld .”

Daarmee is Philips een aantrekkelijke werkgever voor vast personeel, maar ook een aantrekkelijke opdrachtgever voor zp’ers. Toch hebben die zp’ers wel degelijk andere wensen en verwachtingen, weet De Marinis. “Zij willen ook een bijdrage leveren aan onze missie, maar dan via een specifiek project. Daarbij stellen zij ook als eis dat de opdracht uitdagend is, dat zij hun creatieve vrijheid daarin kwijt kunnen en dat wat zij doen impact heeft.” Niet voor niets is de pay off op de site van het nieuwe Philips Freelance Platform: Don’t just be a freelancer. Be a game-changer!

De employer branding-strategie verschilt dan ook van de freelance value proposition die Philips hanteert. De boodschap is toegesneden op de freelancer. De vraag is dan natuurlijk: ‘Wat wil die freelancer? Welke eisen stelt die aan een opdracht?’ Om daar antwoord op te krijgen, heeft Philips grondig onderzoek gedaan onder haar zp’ers, een focusgroep samengesteld om input te krijgen en eigen arbeidsmarktonderzoek gedaan. Aan de hand van de uitkomsten zijn persona’s (profielen) van zp’ers opgesteld die het mogelijk maken meer gericht te communiceren. Doel is de freelancer met een relevante, meer geïndividualiseerde boodschap te bereiken en direct aan te spreken.


Criteria freelancer voor aangaan opdracht

Wat maakt een opdracht interessant voor freelancers? Wat maakt dat die zp’er reageert op een uitstaande opdracht? Volgens Martina de Marinis (senior marketing & communications manager, employer branding bij Philips) zijn er vijf algemene criteria die zp’ers belangrijk vinden – naast natuurlijk tarief – en op basis waarvan zij wel of niet geïnteresseerd zijn in een opdracht:

  1. de freelancer vindt het van belang dat hij ‘eigen baas’ blijft, de flexibiliteit en verantwoordelijkheid en vrijheid heeft bij het uitvoeren van de opdracht
  2. de opdracht moet iets toevoegen aan het portfolio van de zp’er; is het goed voor zijn personal brand?
  3. het type opdracht moet inhoudelijk interessant (uitdagend) zijn; denkt de freelancer ervan te leren en draagt het bij aan zijn ontwikkeling?
  4. de opdracht moet impact hebben: kan de freelancer zijn professionele expertise (skills) goed inzetten en concrete output opleveren?
  5. kan de freelancer snel en gemakkelijk in contact komen met de opdrachtgever; zijn er niet al te veel drempels voor het aangaan van een opdracht?

MSP als gatekeeper

De combinatie van aantrekkelijke opdrachtgever en interessante projecten, maakt dat freelancers zich graag registreren. Sinds de start eind vorig jaar is het Freelance platform al behoorlijk gegroeid; er hebben zich al enkele duizenden gekwalificeerde freelancers aangemeld. “We hebben nu een mix van freelancers die al eerder voor Philips hebben gewerkt en nieuwe freelancers”, licht Hansson toe.

Het Freelance Platform is een vrij eenvoudige, strakke site die freelancers oproept zich te registreren, hun profiel te uploaden en te reageren op een van de beschreven actuele projecten waarvoor Philips freelancers zoekt. Doordat registreren en reageren op opdrachten snel en eenvoudig gaat, houdt Philips de drempel voor freelancers laag.

Dat wil niet zeggen dat iedere zp’er zich zomaar kan inschrijven. Niet alle opdrachten of inhuurvragen zijn geschikt voor freelancers. Philips werkt voor de externe inhuur met een MSP, die bewust als Philips-onderdeel is gebrand. Deze inhuurdesk (MSP) fungeert als gatekeeper voor het Freelance Platform en screent de kandidaten die zich aanmelden vooraf. Pas na screening kan iemand worden toegelaten tot één van de pools. Wordt een ingeschreven kandidaat daadwerkelijk geselecteerd voor een project, dan wordt die ingehuurd via een broker.

Wij zijn op zoek naar mensen die echt graag voor Philips willen werken en bewust voor ons kiezen. Via het Philips Freelance Platform komen wij direct met die freelancers in contact.

Bewust kiezen voor Philips

Volgens Hansson heeft zowel de freelancer als Philips zelf baat bij directe inhuur. “Freelancers zijn blij dat zij direct in contact kunnen komen met Philips voor opdrachten.” Hoewel de respons nog niet is onderzocht, krijgt De Marinis positieve reacties op het Freelance Platform. “Dat we hoogopgeleide freelancers apart aanspreken op het feit dat we opdrachten bieden die voor hen toegevoegde waarde leveren, wordt gewaardeerd.”

Ook wordt de aantrekkingskracht van de merknaam Philips beter benut dankzij het Freelance Platform. “Om te laten zien dat wij een aantrekkelijke opdrachtgever zijn, zetten wij graag onze eigen sterke merknaam in bij het uitzetten van een opdracht.

Ook de lijn-/inhuurmanagers zien dat graag, volgens Hansson. “De lijnmanagers willen mensen die echt graag voor Philips willen werken en bewust voor ons kiezen. Via het Freelance Platform komen wij direct met juist die freelancers in contact.”

Hansson geeft overigens onmiddellijk aan dat het ontwikkelen en implementeren van het vernieuwde beleid op inhuur een uitdagend project is. “Het kan voorkomen dat managers een lijst hebben met (voorkeurs)kandidaten die zij vaker inhuren. Dan is deze werkwijze wel een verandering. Maar managers reageren positief wanneer ze zien dat de pool van hooggekwalificeerd talent dat bewust voor Philips kiest, groeit.“

Ons doel is de manager zoveel mogelijk support te geven om ‘werk gedaan te krijgen’ en inhuur nog eenvoudiger te maken.

Inhuurproces stroomlijnen

Het Freelance Platform is het zichtbare deel waar de candidate experience van de freelancer bij Philips begint, maar daarachter werkt men ook hard om het inhuurproces te stroomlijnen. Hansson: “Wij zijn bezig om alle aanvragen van lijnmanagers (hiring managers) voor personeel in één entry point te integreren.” Alle aanvragen moeten uiteindelijk op één punt samenkomen. Van daaruit wordt dan gekeken of een vaste medewerker nodig is of dat er een aanvraag voor uitzenden, detacheren of voor een freelancer moet komen. In dat laatste geval zorgt de MSP als Philips’ inhuurdesk voor het uitzetten van de aanvraag. Die zet dat vervolgens uit bij de bemiddelingsbureaus, maar dus ook op het Philips Freelance Platform.

De voordelen van werken met het Freelance Platform en het stroomlijnen van het inhuurproces zijn evident. “We kunnen sneller en gemakkelijker kandidaten vinden. Minder zoektijd en directere inhuur betekent een efficiënter proces.”

Hansson en zijn mensen zijn dus druk bezig met het optimaliseren van dit geïntegreerde inhuurproces. “Ons doel is de manager (hiring manager) zoveel mogelijk support te geven bij het realiseren van zijn doelstellingen en daarbij inhuur nog eenvoudiger te maken.”

Om dit proces  te ondersteunen, werkt Philips sinds enige tijd met een zogenoemd Demand Modelling Tool; aan de hand van input van de managers wordt voor de langere termijn ingevoerd wanneer welke mensen, met welke competenties nodig zijn. Dit verschaft inzicht in verschillende opties om in die personeelsbehoefte te voorzien.


  • ZiPconomy overzicht websites met interim-opdrachten 

Naast Philips hebben de afgelopen maanden ook andere multinationals een vergelijkbaar freelance-platform opgezet. Zo zijn ook Unilever, NN, FrieslandCampina en Signify websites gericht op interim professionals gestart. Alle websites van organisaties, inclusief de zogenaamde ‘marktplaatsen’ van overheden, hebben we verzameld in deze ‘marktplaatsenkaart‘.


Boeien en blijvend binden

Voor een organisatie van deze omvang is total talent acquisition (TTA) eigenlijk een must, geeft Hansson aan. “Externe inhuur van freelancers is geen doel op zich, het gaat ons er om de beste talenten voor de job te vinden. Wij willen alle mogelijke talenten aan ons binden, ongeacht contractvorm.”

Als het aan Hansson ligt wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vast en flex. De intentie is dat iedereen die voor of met Philips werkt, een goede werkervaring heeft.

Philips investeert ook in het op peil houden van de kennis en ervaring van freelancers. “Wij bieden hen waar mogelijk toegang tot interne trainingen en ook voor hen wordt performance management ingezet zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat doen we ook met het oog op toekomstige opdrachten”, zegt Hansson: Total talent management gaat volgens hem om het boeien en blijvend binden van al het talent – ‘zeker ook van freelancers’.

Candidate experience in de praktijk

Philips is vanzelfsprekend niet het enige bedrijf dat serieus werk maakt van het vinden en binden van freelancers, maar candidate experience specifiek gericht op freelancers staat nog enigszins in de kinderschoenen. Maarten Hansson, head of Workforce Strategy bij Philips, komt het dan ook nog niet zo vaak tegen bij peer companies in de praktijk. “Jammer, want ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren.” Zijn collega Martina de Marinis, senior marketing & communications manager, employer branding bij Philips, wil de concurrentie graag voorblijven. “Wij zijn hierin als Philips onderscheidend. Dat willen we zo houden. Ook in de strijd om het schaarse talent geldt ‘keep ahead of the game’.”

ZiPconomy verrichte in opdracht van Brainnet onderzoek naar de candidate experience voor freelancers. Het onderzoeksrapport is hier te bestellen.