"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kennismigrant van buiten de EER in dienst? Dit zijn de voorwaarden

In de huidige krappe arbeidsmarkt komen wij steeds vaker tegen dat bedrijven kennismigranten werven die afkomstig zijn uit landen buiten de EER. Welke spelregels gelden hieromtrent?

In onze normen toetsen wij onder andere of arbeidskrachten gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te mogen verrichten. Ingezetenen van de EER (Europees Economische Ruimte) en Zwitserland mogen vrij werken zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Er is immers een vrij verkeer van goederen en diensten. Maar hoe zit het met kennismigranten van buiten de EER?

Om kennismigranten in dienst te mogen nemen geldt een aantal voorwaarden:

  • U hebt een arbeidsoverkomst met een werkgever
  • Het overeengekomen loon is marktconform en voldoet minimaal aan de salariscriteria
  • Deze werkgever is een door de IND erkende referent en opgenomen in het openbaar register erkende referenten

Voordelen van erkenning als referent

Een referent is een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Wanneer u een buitenlandse werknemer aanneemt bent u de referent voor deze werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Als werkgever kunt u zich bij de IND laten erkennen als referent. Erkenning als referent heeft een aantal voordelen. Om te beginnen behandelt de IND uw aanvragen sneller: op een volledig ingediende aanvraag wordt meestal binnen twee  weken beslist. U hoeft bovendien minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag. Een eigen verklaring dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden is meestal voldoende. Ook kunt u gebruik maken van een speciaal e-mailadres bij vragen en van het Portaal Zakelijk voor het indienen van digitale aanvragen.

Is erkenning verplicht?

Als u kennismigranten in dienst wilt nemen moet uw organisatie zijn erkend door de IND. Om erkend te worden als referent moet uw organisatie een betrouwbare partner zijn van de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten.

Een erkenning is gekoppeld aan een rechtspersoon (met bijbehorend KvK-nummer). Bestaat uw bedrijf uit meerdere rechtspersonen met een eigen KvK-nummer, dan moeten deze alle apart erkend zijn.

Erkenning is niet verplicht voor het in dienst nemen van buitenlandse werknemers voor overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU), arbeid in loondienst, Europese blauwe kaart, lerend werken en seizoenarbeid. Ook is een erkenning niet verplicht voor het in dienst nemen van kennismigranten en onderzoekers met de Turkse nationaliteit.

Wat zijn de voorwaarden om erkend IND referent te zijn?

Om erkend referent te worden, moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden voldoen.

  • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister.
  • De continuïteit en solvabiliteit van de organisatie is voldoende gewaarborgd.
  • Uw organisatie mag niet failliet zijn of is er sprake van surseance van betaling.
  • Uw organisatie, de bestuurders en andere bij de organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar. Lees hier de criteria.
  • Een onderneming die zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling of die arbeidskrachten beschikbaar stelt, moet zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.

Leent u personeel uit? Let op de registratieplicht en het SNA-keurmerk!

Stelt uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking?  In andere woorden, leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dit sinds 1 juli 2012 registreren in het Handelsregister, volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Deze registratieplicht Waadi richt zich niet alleen op uitzendbureaus, maar ook op andere ondernemingen, zoals payroll, en detacheringsbedrijven. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn.

Het SNA-keurmerk is een voorwaarde voor het erkend referentschap van de IND. Ook als u later het uitlenen van personeel toevoegt aan de activiteiten van uw bedrijf moet u SNA-geregistreerd zijn. Ook al is uw organisatie reeds erkend door de IND.

Wanneer vraagt de IND om een SNA-keurmerk?

Bij uitleenorganisaties met een van de volgende SBI-codes in de kamer van koophandel:

78201 (uitzendbureaus)

78202 (uitleenbureaus)

78203 (banenpools)

7830 (payrolling)

Heeft uw onderneming SBI-code 78202, maar leent u alleen personeel uit binnen het eigen concern (intra-concernuitlening)? Dan vraagt de IND geen SNA-keurmerk.

Wilt u meer weten over het SNA keurmerk kijk dan hier

Auteur: Patrick Tom

Bureau Cicero is dé expert in de controle op verplichtingen uit arbeid. Wij ondersteunen bij uw risicobeheer en zijn uw gesprekspartner voor meerdere wetgevingen. Bekijk alle berichten van Bureau Cicero