"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zo zit het met het minimumtarief voor zzp’ers: niet voor iedereen en berekening roept vragen op

Het kabinet komt met een minimumtarief voor zelfstandigen en een opt-outtarief. Maar dat minimumtarief geldt niet voor alle zzp’ers.

 

*** UPDATE 24-06-2019***

Het kabinet heeft bij haar uitwerking van de plannen over een minimuminhuurtarief voor een andere koers gekozen dan wat in het regeerakkoord staat en wat eerder is toegelicht. 

 • Het minimumtarief gaat ook gelden voor particulieren die van diensten van zzp’ers gebruik maken. 
 • Daarmee is een deel van het onderstaand artikel niet meer juist. 

Zie dit artikel voor het meest actuele nieuws + nadere uitwerking van de onderbouwing van het minimum 


 

Waarom 16 euro?

De minister heeft het bedrag vastgesteld door de kosten te vergelijken met die van iemand die in loondienst werkt voor 125% van het minimumloon. Als een zzp’er werkt voor 16 euro per uur, houdt hij volgens het kabinet na aftrek van alle extra kosten die zzp’ers moeten maken evenveel over als iemand in loondienst.

“Dit tarief moet leiden tot een bestaansminimum”, schreef Koolmees eerder. “Hierdoor wordt bewerkstelligd dat werkenden de mogelijkheid hebben om in hun levensonderhoud te voorzien én zich kunnen verzekeren of reserveringen kunnen maken voor risico’s op inkomensverlies bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid.”

Vragen over de berekening

Bijlage 4a uit IBO-zzp

De berekening is gebaseerd op een bijlage van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ZZP uit 2015, zo legde minister Koolmees eerder uit in de Kamer (AO van 27 juni 2018). Zie hiernaast.

Hier zie je de berekening van de arbeidskosten van een werknemer met het minimumloon. Vervolgens is het netto inkomen van een werknemer vertaald naar de winst van een zelfstandige.

Om tot een minimumtarief te komen zijn de arbeidskosten verhoogt met 25%, aldus de minister Koolmees in een overleg met de Kamer op 27 juni 2018. Waarschijnlijk als compensatie voor vakantiedagen en niet-declarabele uren.

Op basis van dat bedrag is een uurtarief bepaald. Op basis waarvan er van een totaal jaarbedrag gekomen is tot een uurtarief is nog niet duidelijk.

Wanneer we het hiernaast genoemde bedrag voor het inkomen van zelfstandigen verhogen met 25% en dan delen door uurtarief, dan zou de zelfstandige op jaarbasis 1.400 declarabele uren moeten maken om dat inkomen te genereren.

Geen pensioen

In deze berekening wordt dus uitgegaan van de werkgeverskosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en niet van de daadwerkelijke kosten voor een zzp’er om zich te verzekeren op vergelijkbaar niveau. Bekend is dat de verzekeringen voor zelfstandigen veel duurder zijn dan voor werkgevers.

Er is ook geen geld gereserveerd voor pensioenopbouw voor zzp’ers. Het kabinet hanteert het argument dat werknemers met een minimumloon ook geen pensioen opbouwen.

Dat roept vragen op, want in veel sectoren dragen ook laagbetaalde werknemers pensioenpremie af. Een AOW is niet voor iedereen voldoende inkomen.

Geen materiaalkosten

Om de actieve arbeid te kunnen vergelijken met iemand die in loondienst is, worden kosten zoals materialen, grondstoffen en reiskosten van het uurloon afgetrokken. Oftewel: het tarief van 16 euro is exclusief inkoopkosten. Hoe dat in de praktijk moet werken, is nog niet duidelijk.

Maximumtarief

Het kabinet houdt verder vast aan de plannen voor een opt-out voor zelfstandigen die kortdurende opdrachten doen (minder dan één jaar bij dezelfde opdrachtgever) met een uurtarief van 75 euro of meer. Opdrachtgevers hoeven zich, bij inhuur boven dat tarief, geen zorgen te maken dat ze loonheffing moeten inhouden.

Voor het gebied tussen het minimumtarief en het opt-out kunnen opdrachtgevers via een webmodule een opdrachtgeversverklaring aanvragen.

Aanstaande woensdag worden de plannen besproken in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

7 reacties op dit bericht

 1. Ik snap dit niet…
  Waarom gebruiken deze ambtenaren niet de modellen die er al zijn opgesteld om tot een geschikt uurtarief te komen. Daarin wordt rekening gehouden met pensioen, AOV, niet declarabele uren en alle extra kosten die een ondernemer heeft.
  Hieruit volgt een geheel ander (en dus hoger) uurtarief uit.
  Het huidige voorgestelde uurtarief komt uit de wereld van uitzendbureaus die aan productiebedrijven leveren. Maar deze leveren uitsluitend poppetjes, zonder tools, enige speciale kennis en/of kunde en zeker geen zelfstandige en bij geenwerk krijgen deze mensen een uitkering van de overheid.
  Ook gaat men hier aan weer voorbij, dat iedere ondernemer in eigen gereedschappen en onderhoud moet kunnen voorzien.
  Ik had verwacht dat men met een minimum tarief tussen 23 tot 25 euro/uur (ex) zou uitkomen.

 2. @jos, logische vraag omtrent model. wat ambtenaren hier doen is vergelijking met werknemer vanuit perspectief dat er niet op loonkosten geconcurreerd zou moeten worden. Dat is een ander uitgangspunt dan een gezonde bedrijfsvoering.

  Overigens nog de opmerking dat brancheorganisatie van uitzenders (ABU) pleit voor min tarief van 25 p/u

  • Logisch dat de ABU pleit voor minimaal 25€. Dan wordt de gehele markt (in dit lagere segment) voor hen. Blijkbaar is de 18€ die in het regeerakkoord werd genoemd niet zo gek.

  • @Eddy, Als er een minimum tarief geldt van 25 euro/uur dan ga ik ervan uit dat dit voor iedereen geldt. Dus ook voor de leden van de ABU.
   Zo kun je als ZZPer weer onderscheiden door meer toegevoegde waarden in kennis, efficiency, etc. etc. aan de klant te beiden.

   • Ik heb tot op heden nog nooit de ABU zien pleiten voor een minimum uitzendtarief.

    • Eddy, dat is er. Zie uitzendcao en waadi verplichting om niet minder te betalen dan wat vergelijkbare werknemers krijgen.

 3. 16 euro p/u ??? Cijfers 2015 ??? een ondernemer vergelijk met iemand in loondienst????
  Het is maar weer eens een bewijs dat deze regering heeeel ver van de realiteit af staat.
  Als zelfstandige rond komen van 22.400 euro als bruto-omzet is een sprookje. Wie betaalt jouw kosten zoals reiskosten, materiaalkosten, AOV, pensioen, leegloop, opleidingen e.d. Vergeet niet dat van dit bedrag ook nog Inkomensbelasting en ZiekteWet bijdrage betaald moet worden ( BTW houden we even buiten beschouwing in deze berekening).
  Het is weer een onderbouwing van flut en niet nadenken, iedereen op één hoop gooien..
  Voordeel is wel dat met een dergelijk inkomen je alvast alle toeslagen kunt aanvragen die er zijn. Want wat “normale” mensen vaak vergeten is dat ondernemers niet altijd in aanmerking komen voor toeslagen, dit is afhankelijk van het inkomen en wordt achteraf nav jaarcijfers pas bepaald en uitgekeerd.
  Van dit soort stomme onderbouwde onnadenkende uitspraken en geregel word ik alleen maar kwaad en erger ik mij kapot aan. Mag ik straks bij een mogelijke klant mijn uurtarief gaan onderbouwen en mijn hele administratie open gooien?