"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gemeenten in 2018: minder extern personeel maar kosten stijgen wel.

Kosten externe inhuur stijgen van 17% naar 20% van de loonsom.

In 2018 besteedden gemeenten een vijfde van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat is een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten. In deze kosten zitten alle vormen van extern personeel. Van interim-managers, zelfstandigen tot detachering en uitzendkrachten. Ondertussen daalt het aandeel van flexibel personeel iets: van 20 procent naar 18 procent.

De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2014.  Toen besteedden gemeenten 13 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Externe inhuur nam in alle typen gemeenten toe. De grootste stijging was te zien bij kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Daar bedroeg de externe inhuur 19 procent van de loonsom, vergeleken met 15 procent in 2017.

Desondanks blijft zes op de tien gemeenten aangeven dat ze actief externe inhuur proberen terug te dringen. Dit doen ze onder andere door het nemen van bestuurlijke maatregelen, door gebruik te maken van tijdelijke aanstellingen en door flexibelere inzet van eigen personeel/interne mobiliteit.

Einde aan jarenlange toename van flexibilisering

In 2018 is het aandeel van flexibel personeel iets gedaald, van 20 procent naar 18 procent. Dit is in tegenstelling tot de trend in de periode 2015-2017, waarin een stijging te zien was; in 2015 bestond nog 15 procent van de bezetting uit flexibel personeel. 12 procent van de gemeenten geeft aan het flexibele deel van de bezetting te willen vergroten door meer medewerkers in vaste dienst op flexibele basis in te zetten (in 2017 was dit 16 procent).

Minder gemeenten geven aan dit te willen doen door meer medewerkers op flexibele basis aan te stellen: 4 procent ten opzichte van 14 procent in 2017. Daarentegen geeft 31 procent van de gemeenten aan het flexibele deel van de bezetting gelijk te willen houden (in 2017 29 procent), terwijl bij 53 procent van de gemeenten het beleid gericht is op het verkleinen van het flexibele deel van de bezetting (in 2017 49 procent). Het lijkt er dus op dat minder gemeenten beleid hebben dat gericht is op een grotere flexibele schil, en juist meer gemeenten die het flexibele deel in ieder geval willen behouden of zelfs willen verkleinen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie