"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS gaat cijfers externe inhuur gemeente in kaart brengen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt gemeenten voortaan hoeveel extern personeel zij inhuren. Dit moet de lokale overheden dwingen hun cijfers op orde te brengen.

Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van externe inhuur zijn als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten deze verplichte cijfers niet of niet volledig in de begroting heeft staan.

In de praktijk ontbreken cijfers, kloppen veel getallen niet of zijn de cijfers niet actueel. Zo had een kwart van de gemeenten helemaal geen gegevens gepubliceerd over hun inhuur van extern personeel. Ook gemeentes die wel cijfers rapporteerden gingen de mist in. Als de cijfers nagerekend werden, bleken ze soms niet kunnen kloppen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) heeft besloten dat het CBS deze beleidsindactoren nu structureel gaat opvragen en publiceren. Ook de vraag naar cijfers over inhuur wordt zo onderdeel van de informatie die de onderzoekers toch al vragen aan gemeentes.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie