SLUIT MENU
goed opdrachtgeverschap relatie tarief

Invloed op uurtarief door goed opdrachtgeverschap

Lengte en inhoud opdracht plus waarde voor portfolio bepalend voor het tarief van een zelfstandig professional. Opdrachtgevers kunnen daar met goed opdrachtgeverschap op inspelen, stelt Marloes de Kaart.

Als zelfstandigen is het soms lastig om jouw uurtarief te bepalen. Je weet wat je waard bent maar voor specifieke opdrachten ben je in sommige gevallen wellicht bereidt om te zakken in je uurtarief. Uit onderzoek van FastFlex blijkt dat er diverse redenen zijn waarom zelfstandigen kiezen om een lager uurtarief te hanteren. In deze blog wil ik hier graag verder op ingaan en laten zien dat organisaties met goed opdrachtgeverschap invloed kunnen uitoefenen op het uurtarief van zelfstandigen professionals.

Lengte en inhoud opdracht plus waarde voor portfolio bepalend voor tarief

Uit onderzoek van ZZP Barometer, in samenwerking met FastFlex, blijkt dat al drie jaar op rij de lengte (45%) van een opdracht als belangrijkste criterium wordt gezien door zzp’ers, om een lager uurtarief te rekenen. Ook de inhoud (44%) van een opdracht wordt als zeer belangrijk ervaren. Voor mij zijn deze criteria geen schokkend nieuws.

Ik kan me zo voorstellen dat een inhoudelijk uitdagende opdracht wel interessant kan zijn ondanks dat je niet je huidige en gewenste uurtarief kan vragen. Maar dat de opdracht wel bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling waardoor een lager uurtarief geen issue vormt. Het is belangrijk om als zelfstandige professional een keuze te maken of de opdracht interessant en uitdagend genoeg is om een lager uurtarief te rekenen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat steeds meer zzp’ers (31%) het steeds belangrijker zijn gaan vinden dat de opdrachtgever goed is voor zijn of haar portfolio.

(Bron: https://infogram.com/wat-beinvloedt-het-uurtarief-van-de-zzper-1g0n2ovyk14nm4y)

Als marketing- en communicatieadviseur vind ik dit een interessante uitkomst. Zelfstandige professionals zijn dus bereid om een lager uurtarief te hanteren wanneer een opdrachtgever iets toevoegt aan zijn/haar portfolio. Dit betekent dat je als opdrachtgever/organisatie dus indirect invloed kan uitoefenen op het uurtarief dat zelfstandige professionals vragen. Maar dit betekent dat je als organisatie een goede strategie moet hebben wat betreft goed opdrachtgeverschap en reputatie.

Maar waar moet je als organisatie nu rekening mee houden als je wil scoren op goed opdrachtgeverschap?

Goed Opdrachtgeverschap

Uit het onderzoek van ZZP Barometer blijkt dat er een aantal aspecten zijn die zelfstandigen belangrijk vinden in hun beoordeling voor een goede opdrachtgever. 62 procent vindt communicatie het belangrijkste voor goed opdrachtgeverschap. Het is dus belangrijk voor een opdrachtgever om duidelijk en helder te communiceren over zowel de opdracht als over de verwachtingen rondom de opdracht. Daarnaast is het uurtarief, voor zzp’ers een goede indicatie en speelt dan ook een grote rol in de beoordeling. Daarbij vinden zelfstandige professionals het belangrijk dat de opdrachtgever bereidheid toont om het uurtarief bespreekbaar te maken en hierover in gesprek te gaan.

Terwijl je als opdrachtgever dus wel degelijk invloed kan uitoefen op het uurtarief is belangrijk dat je inhoudelijke en uitdagende opdrachten aanbiedt voor een aanzienlijke periode. Daarbij is het verstandig om tarieven te benchmarken, open en transparant te zijn richting zelfstandige professionals en tot slot het bespreekbaar maken van het tarief.

Daarbij is de communicatie met zelfstandigen van groot belang. Wees als opdrachtgever duidelijk in wat jouw verwachtingen zijn. Op deze manier zullen zelfstandige professionals je beschouwen als een goede opdrachtgever waardoor ze eerder bereid zijn om een lager uurtarief te hanteren!

(tekst Marloes Kaart)

HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, managed service providing (msp) en business consultancy. Er werken dagelijks ongeveer 15.000 professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van ongeveer 1,5 miljard euro. De bekendste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services. Door de unieke samenstelling van bedrijven – met ieder zijn eigen specialistische diensten - heeft HeadFirst Group een oplossing voor ieder inhuurvraagstuk. Zorgeloos inhuren, dat is onze belofte. Bekijk alle berichten van HeadFirst Group