"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

12 voorspellingen over de wereld van zelfstandigen en inhuur externen in 2017.

12 van de vaste auteurs van ZiPconomy geven hun voorspellingen over de wereld van interim en inhuur in 2017. Een bonte verzameling van meningen over verkiezingen, veranderingen, versplintering, vernieuwing, vrijheid.

2016 was alles behalve een saai jaar voor een ieder die actief is in de wereld van zelfstandig ondernemerschap en de samenwerking tussen organisaties en externen. Of je nu als professional bezig bent met inhuur of bemiddeling van zelfstandigen, zelf een zelfstandig ondernemer bent of anderszins betrokken bent bij wat we hier, al weer zeven jaar, de ‘zip-economie’ noemen.

Ook voor de zevende keer op een rij zetten we de voorspellingen van een aantal van onze vaste auteurs op een rij. Wat gaat 2017 ons brengen? Verkiezingen, veranderingen, versplintering, vernieuwing, vrijheid. Zegt u het maar…

2017: Oude tijden herleven

Mijn voorspelling voor 2017 voor de inhuur van zzp’ers is optimistisch van aard zoals het een ondernemer betaamt. De economie in Nederland bloeit, de krapte op de arbeidsmarkt is weer helemaal terug. De behoefte aan inhuur van externen neemt dan ook behoorlijk toe omdat opdrachtgevers niet voldoende personeel in loondienst kunnen vinden (naast hun behoefte aan flexibiliteit). De tarieven van zzp’ers gaan dan ook stijgen. Door de verkiezingen heeft niemand het meer over de wet DBA, die achteraf gezien een storm in een glas water is gebleken. Immers de wet wordt niet gehandhaafd dus opdrachtgevers verliezen langzaam hun schroom om zzp’ers in te huren. Wat het nieuwe kabinet voor zzp’ers in het vooruitzicht stelt is iets voor de voorspellingen voor 2018.

Mark Bassie

De verkiezingen zullen de economische groei niet tegenhouden

De verkiezingen bepalen wat er gaat veranderen, niet hoe wij met die veranderingen om zullen gaan.

2017 wordt een mooi jaar waarin de verkiezingen een hoop storm in een glas water (zullen) veroorzaken. De wetten DBA en WWZ zijn een dankbaar onderwerp en leveren veel geschreeuw maar weinig veranderingen op. De economische groei doet mijn voorspelling voor 2016 in 2017 dichterbij komen. De groeiende vraag dwingt werkgevers tot snelle acties op het gebied van recruitment en inhuur en velen zullen begrijpen dat een lange termijn strategie en aanpak nodig is om de cumulatieve resource planning te borgen.

Herbert Prins 

Zelfstandige professional, pas op je tellen in 2017!

Zelfstandige professionals gaan een onzeker jaar tegemoet. De wet DBA kan wel eens klein bier zijn vergeleken met wat er nog meer op de rol staat. Afschaffing van de zelfstandigenaftrek? Verplichte verzekeringen en pensioenen? Collectieve arbeidsovereenkomsten met minimumtarieven? Na de verkiezingen van 15 maart kan het zo maar in een paar dagen beklonken zijn. Vandaar mijn raad: pas op je tellen in 2017!

Pierre Spaninks

Wel ‘over’, niet ‘door’ of ‘voor’ de zelfstandige

Een jaar van verkiezingen en uitgestelde DBA problematiek. Dat belooft weer een jaar met veel nieuws ‘over’ zzp’ers te worden. We zullen weer veel mensen en organisaties horen die over zelfstandigen praten alsof ze weten wat goed voor ze is, terwijl ze zelf nooit zelfstandig ondernemer zijn geweest. Ik kijk uit naar de tijd dat het nieuws gedomineerd wordt met nieuws ‘door’ zelfstandigen en wat voor mooie dingen ze ondernemen. Of nieuws waar de zelfstandige echt iets aan heeft, met toegevoegde waarde vóór de zelfstandige. Wachten op 2018 maar hiervoor.

Mark van Assema

Revanche van de zp’er

Twee jaar geleden voorspelde ik al de revanche van de zp’er en vorig jaar de revanche van de intermediair. Ondanks dat de gehele markt het afgelopen jaar gebukt is gegaan onder de druk van het “DBA monster” hebben sourcing partijen en diverse intermediairs hun meerwaarde bewezen..Goede partijen hebben hun klanten bij de hand genomen inzake implementatie van de wet DBA zonder daarbij onnodige paniek te veroorzaken. Ik verwacht voor komend jaar dat ook de zp’er nu toch echt zijn revanche zal nemen. Zowel de politiek als organisaties die het afgelopen jaar de zp’er aan de zijlijn hebben laten staan zullen dit gaan merken. De politiek tijdens de verkiezingen en de inhurende organisaties bij het aantrekken van echt talent. De zp’er zal (hopelijk) niet meer met zich laten sollen. Want de meerwaarde van deze groep professionals staat als een paal boven water!

Niels Huismans (FastFlex)  

Het jaar van (verdere) versplintering.

Op politiek gebied in Nederland zullen er steeds meer splinterpartijen opkomen. Allemaal met hun eigen oplossingen voor wereldvrede, vreemdelingenproblematiek en problemen op de  arbeidsmarkt. Zelden zijn deze visies ingegeven door kennis, kunde of historisch besef. Veel stoer klinkende taal, zonder back up, maar het trekt misschien wel stemmers.

Ook de arbeidsmarkt zal voortgaan op de ingeslagen weg van verdere versplintering. Grotere bedrijven worden kleiner en gaan steeds minder werken met eigen arbeidskrachten, maar met ingehuurden. Flexibilisering is geen hype, maar een doorzettende trend. Opdrachtgevers willen of kunnen geen langdurige (arbeids)relaties meer aangaan. Mensen willen zich overigens ook niet langer meer binden, maar zijn uit op maximalisering van hun levensdoelen en daar hoort geen leven lang werken bij één opdrachtgever in één baan meer bij. Zelfsturende teams, plaats en plek ongebonden werken, professionalisering, zelfbeschikking en ontplooiing leveren ook bij de werkenden meer behoefte aan flexibilisering op.

De traditionele politieke partijen, maar ook het maatschappelijk middenveld (belangenbehartigers, werkgeversorganisaties en vakbonden) proberen orde in de chaos te scheppen. Voor en met wie praten zij? Hebben zij een beeld van wat er gebeurt en waarom? Door wie laten zij zich adviseren? Leert men lessen uit het verleden?

Mijn advies voor 2017: omarm versplintering en flexibilisering. Probeer het niet in te dammen (Wet Flex en Zekerheid , Wet DBA), maar kanaliseer het. Versplintering en flexibilisering gaan niet meer weg. Zorg voor co-existentie binnen het bestaande bestel. Ik gun Nederland een visie in plaats van het volgen van opportunistische oplossingen voor dat ene probleem of dat ene belang.

Joop van der Weduwen

Sterft, gij oude vormen en gedachten – een nieuwe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is definitief tegen de muur gelopen. Ondanks de inspanningen van Lodewijk Asscher neemt het aantal ‘vaste’ banen niet of nauwelijks toe. Ook Eric Wiebes heeft ontdekt dat de wereld van werk in de 21e eeuw is aanbeland. De achterhoedegevechten van FNV en CNV zien er steeds treuriger uit. In 2017 wil ik de contouren zien van een nieuwe arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar respect is voor ieders keuze, met vrijheid voor wie dat wil en bescherming voor wie dat nodig heeft. Een arbeidsmarkt waar werk en inkomen centraal staan en die niet wordt gehinderd door een vermolmde moraal.

Minder een voorspelling dan een wens, vrees ik…

Annemarie Stel (Wervingsvisie) 

Een specialiserende arbeidsmarkt vraagt om nieuwe werkvormen

“Geleidelijk dringt het besef door dat de zzp-kwestie door het wegvallen van de VAR een arbeidsrechtelijke zaak is geworden. We gaan richting modernisering van de arbeidsmarkt en wellicht het arbeidsrecht. Er zijn daarentegen innovaties nodig. Nieuwe werkvormen die recht doen aan een steeds verder specialiserende arbeidsmarkt, de behoefte om het sociaal stelsel te beschermen en fiscale rechtsgelijkheid te creëren op de werkvloer. Die vernieuwing moet uit de samenleving en de markt komen en niet van het ministerie.”

Stef Witteveen (Uniforce)

2017: Zelf helderheid scheppen rond de Wet DBA

2017, een jaar waarin we “doormodderen” met het hele ‘DBA Circus’. Het huidige kabinet gaat z’n vingers niet meer branden aan hanteerbare kaders en/of definities. Het nieuwe kabinet neemt eerst de tijd om goed na te denken.

Daar staat tegenover dat flex en dus ook zzp’ers niet meer weg te denken zijn bij slimme en innovatieve organisaties. Behoefte aan flexcapaciteit en -expertise gaan het op langere termijn toch winnen van de vaste dienstverbanden. Organisaties willen de ‘vernieuwingsboot’ niet missen.

Ons advies is daarom: houd elkaar niet voor de gek en ga werken met reële opdrachtformuleringen en resultaatomschrijvingen die je in de praktijk kunt toetsen. Organiseer vervolgens de contracten, de administratie en de declaratie/facturatie op een digitale en slimme manier. Klaar ben je.

Marcel van den Bekerom (DriessenHRM)  

Het jaar van de verandering

2017 zal voor een groot deel in het teken staan van de verkiezingen en het politieke spel in de Haagse arena. Dit keer wil ik daar echter voorbij kijken. In denk dat 2017, nog meer dan de afgelopen jaren, in het teken zal staan van verandering. Verandering van arbeid, verandering van organisaties en verandering van economische vormen. Op het gebied van economische vormen valt hierbij te denken aan ‘nieuwe’ vormen zoals de gigeconomie, deeleconomie en de circulaire economie. Ook arbeid verandert. Denk aan de verandering door de opkomst van robotisering, de opmars van de kortere werkweek en de opkomst van jobcrafting. De functie van werk evolueert naar een meer maatschappelijke en sociale functie in plaats van puur en alleen economisch. Deze trends vereisen van zowel professionals als van organisaties een groot adaptief vermogen. Hierdoor zullen nieuwe organisatorische structuren zullen ontstaan.

Niels Huismans (FastFlex)

Waarom de blockchain veel gaat veranderen in 2017

Wanneer je zaken met elkaar doet, moet je elkaar kunnen vertrouwen. Maar als je elkaar nog niet kent en markten niet perfect zijn, is vertrouwen moeilijk. Daarom hebben we allerlei instituties bedacht om onzekerheid te reduceren. Voorbeelden van deze instituties zijn merken, banken, contracten, platformen en overheden. Blockchain organiseren maakt het mogelijk deze instituties te programmeren. Je kunt de blockchain zien als een extra laag op het internet die het mogelijk maakt tegen minimale kosten transacties te doen.  Het blockchain protocol zorgt ervoor dat je niemand hoeft te vertrouwen, alleen het hele transactienetwerk. De blockchain zorgt er ook voor dat transacties in de flex- en detacheringsmarkt veel efficiënter worden uitgevoerd. De blockchain zal in 2017 ook verder doorbreken in de HR-markt.

Paul Bessems

2017: de manager weer aan het stuur bij “inhuur externen”

Inhuur Externen. HR is wakker. Nu de managers nog! Twee jaar geleden schreef ik een artikel met die titel. De afstand tussen de (arbeids)markt en het interim talent is door de centralisering van inhuur bij veel organisaties steeds groter geworden. Soms te groot. De Wet DBA deed nog daar nog een schepje bovenop. Beleidsbepalende stafafdelingen hebben met de Wet DBA de laatste restjes bevoegdheden rond inhuur uit de lijn proberen te halen. Maar staatssecretaris Wiebes komt die managers tegemoet. Met FD (of ZiPconomy) artikelen over ‘geen handhaving, geen boetes’ in de hand, gaan ze wederom de interne strijd aan. De lijnmanagers weten zo intern weer meer ruimte en regelvrijheid te bevechten om de interim professionals van hun eigen keuze in te huren.

Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht