"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Asscher: Wet- en regelgeving maken zzp-schap (te) aantrekkelijk.

Verschillen in wet- en regelgeving maken het het voor werkenden relatief interessant om als zzp’er te werken en voor werkgevers of opdrachtgevers om werk door een zzp’er uit te laten voeren. Die verschillen moeten kleiner worden. Dat stelt Minister Asscher in een brief aan de Eerste Kamer

Lodewijk_Asscher_2013-1Verschillen in wet- en regelgeving maken het het voor werkenden relatief interessant om als zzp’er te werken en voor werkgevers of opdrachtgevers om werk door een zzp’er uit te laten voeren. Die verschillen moeten kleiner worden. Dat stelt Minister Asscher in een brief aan de Eerste Kamer. Met de brief geeft Asscher uitvoering geeft aan een motie van senator De Graaf (D66), waarin hij het kabinet op riep met een reactie te komen op het interdepartementale onderzoek naar zzp’ers

Asscher wil voorkomen dat die verschillen in regelgeving tussen zzp’ers en werknemers leiden tot “keuzes die gedreven worden door instituties in plaats van door gezamenlijke wensen van werkenden en werk- en opdrachtgevers . Op langere termijn (moet) het grote verschil in de institutionele behandeling van zzp’ers en werknemers worden verkleind.”

Die verschillen bestaan primair uit het fiscale voordeel (zelfstandigenaftrek) voor zzp’ers en het ontbreken van verplichtingen verbonden aan het werkgeverschap op het moment dat iemand als zzp’ers ingehuurd wordt. Asscher wil die punten dus ter discussie stellen.

Maatschappelijk debat over hervormingen

Asscher erkent dat dergelijke hervormingen een grote impact hebben op de gehele arbeidsmarkt en de positie van zzp’ers in het bijzonder. Het vraagt volgens hem om zorgvuldigheid en tijd, waarmee hij bevestigd wat het Kabinet eerder aan de Tweede Kamer scheef: verwacht van ons geen groots standpunt over dit dossier. Daarvoor verschillen VVD en PvdA te veel van mening.

Het kabinet ziet meer in een maatschappelijk debat, ook al omdat er “in de samenleving verschillende visies (zijn) waarop (de hervormingen) zouden moeten worden vormgegeven (…). Ook in het IBO ZZP worden verschillende oplossingsrichtingen aangedragen, waarbij de werkgroep IBO ZZP aangeeft dat de vormgeving van een dergelijk stelsel in hoge mate de uitkomst van politiek debat zal zijn.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht