"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tien tips om de reuzenstap te maken van gecentraliseerd inhuur naar total talent management.

Tien tips voor inhuurprofessionals om het inhuren van externen naar een hoger plan te trekken.

penaEen reuzenstap. Zo noemt Byran Peña de stap van gecentraliseerde inhuur naar total talent management. En Peña kan het weten. Als vice-president van Staffing Industry Analists reist hij de hele wereld over en adviseert hij grote organisaties over hun beleid ten aanzien van ingehuurd personeel.

Peña reageerde tijdens het Harvey Nash-seminar Externe inhuur: Sturen op kwaliteit op de uitkomsten van het ZiPconomy-onderzoek onder HR- en inkoopprofessionals. Een meerderheid van hen wil in drie jaar tijd dat het inhuurbeleid binnen hun organisatie doorontwikkelt van een fase van gecentraliseerde inhuur naar total talent management.

Inhuurbeleid als concurrentievoordeel

Peña herkent de ambitie, al ziet hij dat in de praktijk veel organisaties blijven hangen in het middenniveau van zijn volwassenheidsmodel. Er is wel een beleid rond inhuur ontwikkeld en daar wordt op gestuurd, maar daar blijft het dan bij. De inhuur van mensen wordt te veel een transactie. Dat terwijl de doorontwikkeling van inhuur organisaties volgens Peña een duidelijk concurrentievoordeel kan opleveren.

fase volwassenheid inhuur extern personeel
fase volwassenheid inhuur extern personeel bron: rapport Inhuur: HR of Inkoop. ZiPconomy 2015

“De volgende stap is het verder optimaliseren van processen, meer inzicht, meer oog voor kwaliteit. Arbeidsmarktcommunicatie en aandacht voor betrokkenheid. Dat vraagt een strategische verandering in hoe je aankijkt tegen inhuur en de mensen die niet bij je op de payroll staan. Daarna kan je je visie en beleid op flexibiliteit en inhuur ook inzetten om een concurrentievoordeel te behalen. Dat vraagt om een veel holistischere benadering van de inzet van personeel, in vaste dienst én tijdelijk. Professionals die hiermee bezig zijn, moeten een diep inzicht hebben in de drijfveren van de eigen organisatie. Daar moet je bij weten aan te sluiten.”

volwassenheid inhuurproces pena.GIF

Tien tips voor inhuurprofessionals

In drie jaar die reuzenstap maken van fase III naar fase V is volgens Peña misschien wat overambitieus. Wel ziet hij dat Europa hierin voorop loopt ten opzichte van de Verenigde Staten. Het lukt blijkbaar beter om met een bottum up-visie en energie de top te overtuigen dan met de topdown-benadering die we vaak zien bij Amerikaanse organisaties.

Bryan Peña heeft tien tips voor inhuurprofessionals om stap te maken van gecentraliseerd inhuur naar total talent management:

  1. Weet wat er leeft in je organisatie. Niet alleen rond het thema inhuur.
  2. Benader de doorontwikkeling van je inhuurbeleid als een veranderprogramma dat de hele organisaties raakt.
  3. Lever als inhuurprofessionals waarde die verder gaat dan lagere kosten en efficiënte processen.
  4. Word zichtbaar en herkenbaar als DE bron van informatie over ontwikkelingen in de markt. Wees relevant buiten de vier muren van je kantoor.
  5. Ontwikkel antennes om risico’s rond inhuur te kunnen identificeren.
  6. Betrek stakeholders en snap hun positie en belangen.
  7. Zorg voor kwalitatief hoogwaardige werkprocessen en betrek de beste mensen in jouw team.
  8. Streef naar onderscheidende innovatie en verlang dat ook van je leveranciers.
  9. Richt je aandacht op effectiviteit in plaats van op efficiëny.
  10. Adoption, adoption, adoption!” Zorg dat je plannen en jouw visie omarmt en ondersteund worden door het leiderschap in je organisatie, het lijnmanagement en je collega-stafafdelingen.

In het rapport Inhuur: HR of Inkoop?’ staan, naast cijfers en trends, tips en aanbevelingen uit de praktijk van de ruim tweehonderd inhuurprofessionals die aan het onderzoek meededen. Het volledige rapport (20 paginas) is hier (gratis) te downloaden. 

 Dit is het derde artikel in een reeks van verdiepende blogs naar aanleiding van de verschillende presentaties tijdens het seminar Externe inhuur: Sturen op kwaliteit van Harvey Nash. Alle artikelen zijn hier te vinden. 

Harvey Nash is een gespecialiseerde dienstverlenende organisatie die klanten adviseert en ontzorgt op het gebied van detachering, contractmanagement, international executive search, werving & selectie en outsourcing & offshore. Harvey Nash is dé leverancier die, door continue innovatieve ontwikkelingen, dienstverlening aanbiedt die gericht is op ontzorging van de recruitmentprocessen van organisaties. Bekijk alle berichten van Harvey Nash