"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nederlandse Vereniging Interim Managers stopt. Start kennisnetwerk IM bij Nive.

De Algemene Ledenvergadering van de NVIM, de Nederlandse Vereniging van Interim Managers, heeft 17 december besloten om per 1 januari 2015 als vereniging op te gaan in het Nive. Het Nive een algemene vereniging van managers. Deze beweging was, na een langlopende discussie over de toekomst van de vereniging, al eerder aangekondigd en is nu dus formeel bekrachtigd.nvim logo

Op het vlak van de professionalisering van het vak (interim) management zijn de nvim en het Nive in 2014 al steeds meer gaan samenwerken. Zo is binnen het bestaande Management Development Programma van het Nive een speciale leerlijn ontwikkeld over Interim Management. Binnen het Nive is een nieuwe Kennisnetwerk Interim Management opgestart die een (deel) van de activiteiten van de nvim overneemt.

Werelden groeien naar elkaar toe

De werelden van management en interim management groeien steeds meer naar elkaar toe, daar zijn beide verenigingen het over eens. Binnen het Nive kan het Kennisnetwerk Interim Management daarom zorgen voor kruisbestuiving, door uitwisseling van kennis en inspiratie tussen managers en interim managers. Het nieuwe netwerk is voor managers die zich willen blijven professionaliseren, door onder andere reflectie op hun handelen, professionele kennisuitwisseling en het deelnemen aan specifieke thema-avonden, aldus beide verenigingen. Het biedt interim managers met verschillende specialisaties en achtergronden een onafhankelijk platform om kennis, inzichten en ervaringen op te doen en te delen.

In een nadere toelichting schrijft het Nivm: “Met deze overgang krijgen we een geweldige mogelijkheid om het vak Interim Management verder op de kaart te zetten, zowel voor de interim managers als voor de (potentiële) klant. Daarmee krijgt het vak de vernieuwde aandacht die het verdient. De wereld om ons heen is immers sterk aan het veranderen. Ook het vakgebied van Interim Management verandert daar in mee. Interim management en management groeien steeds meer naar elkaar toe. Is interim management niet het management van de toekomst? De samenwerking binnen Nive biedt veel kansen voor versterking, verbreding en vernieuwing van ons vak. Jacques Reijniers zal hier als kwartiermaker vanuit Nive nauw bij betrokken zijn.”

De nvim heeft hier op ZiPconomy regelmatig gepubliceerd, vooral naar aanleiding van hun kennisbijeenkomsten. Deze artikelen blijven beschikbaar.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie