"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wapen je als ZZP’er tegen het faillissement van je broker (deel 1)

Bij het faillissement van Corso werd het risico voor ZZP’ers om via een broker te werken goed duidelijk. Hoe kan je je daar tegen beschermen? Artikel Mark Bassie & Peter Bargon.

3999553_mHet faillissement van de IT-bemiddelaar Corso deed afgelopen november veel stof opwaaien. Het is zeldzaam in Nederland dat een gerenommeerde bemiddelaar failliet gaat. Toch zijn er in 2013 maar liefst 250 van dit soort bemiddelaars, ook wel ‘brokers’ genoemd, failliet gegaan of uit zichzelf gestopt. Vaak gaat het om lokale, kleine of onbekende bedrijven. Door het faillissement van Corso werd in de media duidelijk dat een groot aantal ZZP’ers duizenden Euro’s gingen verliezen, omdat ze de vele gewerkte uren niet meer betaald krijgen.

Hoe werkt zo’n ‘broker’?

De dienstverlening van een broker kan in twee categorieën worden verdeelt: 1. Een opdrachtgever werft en selecteert zelf zijn kandidaten en laat een broker het contractmanagement verzorgen. 2. Een opdrachtgever geeft de broker opdracht om een kandidaten voor een opdracht te zoeken. Een broker beschikt over een uitgebreid netwerk aan leveranciers en ZZP’ers en is daardoor meestal in staat snel een geschikte kandidaat te vinden. Als de juiste kandidaat is gevonden dan biedt de broker de kandidaat een contract aan en gaat de kandidaat aan de slag bij de opdrachtgever. In beide gevallen wordt de opdrachtgever verlost van het administratieve proces en de juridische risico’s rondom inhuur. Meestal worden zaken als screening en facturatie door de broker uitgevoerd. Het soort contract dat tussen een broker en kandidaat wordt afgesloten varieert van een tijdelijk arbeidscontract, een oproepcontract tot een payrollcontract. In die gevallen wordt de kandidaat een werknemer in dienst van de broker. Als de kandidaat over een VAR beschikt is het ook mogelijk dat hij via de broker als ZZP’er aan de slag gaat. Dan wordt er een bemiddelingscontract afgesloten waarbij de ZZP’er als zelfstandig ondernemer wordt gezien.

Hoe verdient een broker zijn geld?

De broker ontvangt een vergoeding van de opdrachtgever of de kandidaat óf allebei. Voor alleen de contractuele afhandeling betaalt de opdrachtgever aan de broker een vaste opslag op het uurtarief, bijvoorbeeld € 2,50 per gewerkt uur. Voor zoekopdrachten betaalt de opdrachtgever een procentuele opslag op het uurtarief. Een vergoeding van 10% komt regelmatig voor in de markt. Steeds vaker betalen kandidaten ook een vergoeding aan de broker en zien daarmee hun tarief dalen. Let goed op want niet alle brokers zijn even transparant of zij hun vergoeding bij zowel de opdrachtgever als bij de kandidaat in rekening brengen en dus van ‘twee walletjes eten’. Volgens de wet mag dit maar het is goed om dit op voorhand te weten, voor zowel de opdrachtgever als voor de kandidaat.

Is er een faillissementsrisico aanwezig?

Door de crisis en de verminderde inhuur, is er een grote onderlinge concurrentie losgebarsten en zijn de marges voor de brokers dunner geworden. Deze dalende marges invloed kunnen hebben op de liquiditeit als de broker geen voldoende eigen reserves heeft. Dat is één van de redenen dat steeds meer brokers de kandidaat pas betalen als de opdrachtgever de factuur heeft betaald. Door de toegenomen risico’s bij de brokers is het voor zowel opdrachtgever als kandidaten belangrijker geworden om na te gaan hoe groot het risico is dat de betalingstermijn regelmatig wordt overschreden of dat er een faillissementsrisico aanwezig is. En wat ertegen te doen valt.

Dit artikel omvat een inventarisatie van preventie- en beschermingsmogelijkheden en de opsomming van een aantal concrete punten. Het artikel bestaat uit twee delen en in dit eerste deel wordt beschreven wat er bij een faillissement gebeurt.

Een faillissement. En nu?

Wat gebeurt er als een broker failliet gaat? Door de rechtbank wordt een curator (een gespecialiseerde advocaat) als bewindvoerder aangewezen. De curator heeft als taak de boedel van de broker zo goed mogelijk te verkopen en de opbrengst op de wettelijk voorgeschreven wijze onder de schuldeisers te verdelen. De curator zelf wordt tevens uit de opbrengst van de boedel betaald. Helaas bestaat er een vaste rangorde bij de verdeling van de opbrengsten. De fiscus, het UWV en werknemers met een loonvordering van vóór het uitspreken van het faillissement, zijn preferente schuldeisers en hebben voorrang bij de verdeling. Het geld dat overblijft wordt vervolgens verdeeld onder de overige schuldeisers.

In veel gevallen is er nauwelijks of niets meer om te verdelen. Aangezien de broker of als werkgever of als opdrachtgever optreedt voor de kandidaat, heeft deze een probleem als de broker failliet gaat. In beide gevallen komt de betaling van gewerkte uren in de failliete boedel terecht en behoort niet tot de preferente vorderingen. Gewone schuldeisers, waaronder de kandidaat, kunnen naar hun geld fluiten. Hier zit het risico voor de kandidaat; wel uren gewerkt en één of meer facturen gestuurd maar niet betaald krijgen. Volgens reacties van ZZP’ers ging het bij Corso soms om meer dan € 10.000 wat ze tegoed hadden. Een forse schade waar je je als ZZP’er noch als werknemer niet tegen kunt verzekeren.

Wapenen tegen faillissement

Kun je je als ZZP’er wapenen tegen een faillissement? Hoe doe je dat?  Hier gaan we in het tweede deel op in.

Heb je een dergelijk faillissement van dichtbij meegemaakt? Deel deze ervaring en laat een reactie achter.

Auteurs: Peter Bargon (Director Managed Services Yacht) & Mark Bassie (Zelfstandig Professional Flex-Beheer)

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht