"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ID college over inhuur van professionals: “Talent staat op nummer één”.

ID college over hun visie op inhuur van professionals: Het gaat om het talent wat iemand meebrengt, de contractvorm, vast of flex is van ondergeschikt belang.

‘Het is onze ambitie om ons onderwijs verder te ontwikkelen, zodat het tot de top van MBO-onderwijs in Nederland behoort. Om dat te bereiken zoeken wij de besten van de besten op onderwijsgebied. Professionals die goed zijn in hun vak. Het gaat ons om het talent dat iemand meebrengt, de contractvorm, vast of flexibel of een variant daarop is voor ons van ondergeschikt belang’, aldus Frans Möhring , directeur HRM van ID College.

ID College
Frans Möhring (rechts) en Jaimi Vernee, ID College

ID College is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Behalve middelbaar beroepsonderwijs  verzorgt het ID College ook cursussen voor volwassenen.

Jaimi Vernee, expert HRM: ‘De letters ID staan voor individualiteit en identiteit. Bij ons leren studenten niet alleen een vak, maar we stimuleren persoonlijke ontwikkeling, zodat ze later in staat zijn hun weg te vinden in de maatschappij.’ Frans Möhring vult aan: ‘Ons onderscheidend vermogen zit in het feit dat wij gepersonaliseerd onderwijs bieden. Leerlingen kunnen het onderwijs laten aansluiten bij hun eigen behoefte en kiezen die vakken die op dat moment het best bij hun passen. Wij geloven niet in een lesfabriek maar in onderwijs dat dichtbij leerlingen staat.’

Uniforme contracten voor zzp’ers

De school telt elfduizend leerlingen en twaalfhonderd onderwijsprofessionals. ‘We hebben ons onderwijs ingericht in zeven domeinen, elk domein opereert redelijk autonoom met een eigen directie en teamleiders. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van vacatures. Wel hebben we de afgelopen tijd geïnvesteerd in het uniformeren van onze contracten en voorwaarden voor zzp’ers.

In totaal werken er door het jaar heen ongeveer 100-150 zzp’ers voor ons. Brainnet verzorgt het contactmanagement voor deze groep. Het is belangrijk dat wij als school onze inhuurrisico’s goed afdekken en ons vooral kunnen concentreren op kwaliteit van onderwijs.’

Vorm arbeidsovereenkomst ondergeschikt

ID college wil onderwijs aanbieden dat dichtbij de praktijk staat. ‘Voor ons bestaat onze flexibele schil voor een deel uit tijdelijke vervanging in geval van ziekte bijvoorbeeld. Maar een ander, belangrijk deel bestaat uit de inhuur van specifieke vakkennis. Het onderwijsconcept is leidend, de vorm van de arbeidsovereenkomst is ondergeschikt. Als school kun je een mooie visie hebben, maar hetgeen echt impact heeft en dus telt is de kwaliteit van de docent en de manier waarop hij aansluit bij studenten. De uitdaging is de juiste mensen te vinden, te selecteren en te faciliteren. Arbeidsvoorwaarden passen wij zoveel mogelijk aan aan de wensen van het individu. Voor ons telt het talent.’

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit