"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De vriendelijke beul: Interim manager een apart vak door Luc Timmers (recensie)

Interim-management is een fenomeen dat in de afgelopen decennia in organisaties een hoge vlucht heeft genomen. Een interim-manager moet als regel bepaalde doelen bereiken. Niet altijd leuke doelen voor organisatiemedewerkers maar die wel met respect, voor die medewerkers, moeten worden bereikt. Dat verklaart ook de titel van het boek van Luc Timmers, dat hij op basis van zijn ervaring als interim-manager heeft geschreven. Daarbij grijpt hij terug naar hoe de interim-manager lang in organisaties is gezien, namelijk de beul die dingen doet die het reguliere management niet kan of heeft nagelaten te doen. Daarin zit ook de zwakte van dit boek, omdat het niet het volledige beeld schetst zoals interim-management tegenwoordig wordt ingezet in organisaties.

Beeld van de zakkenvullende opportunist

Luc Timmers laat zich in zijn boek inspireren door het beroep van de beul die vakkundig een einde maakt aan het leven van personen die tot de dood zijn veroordeeld. Daarmee grijpt hij terug op het oude beeld van de interim-manager die vonnissen in organisaties voltrekt, die door anderen zijn geveld. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden zet hij een beeld neer van de interim-manager die bepaald geen vriendelijke beul is, maar wordt een beeld neergezet van een zakkenvullende opportunist. Het boek is rijkelijk voorzien van illustraties die het beroep van de beul ‘luister bij zetten’. Daarnaast zijn een groot aantal schema’s opgenomen waarvan de meeste nogal onduidelijk overkomen.

Cynische kijk op de praktijk

Het boek is verdeeld in twee delen. In het eerste deel worden de theorie en de praktijk van interim-management behandeld. Op zich is dit een aardige aanpak, maar de theoretische onderbouwingen zijn zeer beperkt en in een aantal gevallen nogal kort door de bocht. Zo wordt aangegeven dat het doel, van het bestrijden van een crisis in een organisatie is om terug te keren naar de situatie van voor de crisis. Maar crisissen zijn juist ook overgangsmomenten naar de volgende fase in de ontwikkeling van organisaties. Dus een terugkeer naar de oude situatie is, in dat kader, juist onwenselijk.

In het tweede deel geeft de auteur vanuit zijn praktijk als interim-manager een aantal observaties. Ook uit dit deel blijkt dat hij bepaald geen hoge dunk heeft over organisaties, opdrachtgevers van interim-managers en de tussen vraag en aanbod van interim-managementdiensten bemiddelende bureaus. Ook wordt een groot aantal open deuren ingeschopt zoals: dat je steeds alert moet zijn op wat er in de wereld rondom gebeurt! In dit deel wordt het concept van coïncidentiemanagement geïntroduceerd wat zo veel betekent dat je gebruik moet maken van het toeval!

De auteur geeft in de reflectie op het boek aan dat het een ietwat cynische beschouwing is op het management vak en de interim management professie in het bijzonder. Hij verbindt deze vaststelling met zijn eigen praktijk en voorgeschiedenis. Daarmee kan het geschetste beeld niet representatief worden geacht voor de praktijk van interim-management, de grote groep interim-managers en opdrachtgevers. Voor degenen die een studie maken van het fenomeen interim-management levert het boek een interessante kijk op als tegenpool van hoe interim-management tegenwoordig veelal in organisaties wordt ingezet.

De vriendelijke beul. Interim manager een apart vak van Luc Timmers kost E 19,95 en is hier te bestellen.

Joop Vorst is zelfstandig gevestigd manager, adviseur, onderzoeker en auteur. Joop publiceert regelmatig over management. Zijn publicaties zijn te downloaden op www.joopvorst.com . Bekijk alle berichten van Joop Vorst