"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

I-Interim Rijk: Overheid gaat van uitbesteden ICT naar organiseren interne flexibiliteit.

De rijksoverheid mag dan de komende jaren eerder krimpen dan groeien, er zal blijvend geïnvesteerd worden in grote ICT projecten. Projecten die voorheen vooral werden uitgevoerd door grote externe ICT dienstverleners. De overheid maakt nu stappen om de regie van dit soort projecten weer in eigen hand te nemen. De afhankelijkheid van externe partijen is te groot geworden. Daarnaast geeft de overheid jaarlijks 200 miljoen euro uit aan externe hooggekwalificeerde ICT-adviseurs. Om die projecten zelf goed te kunnen bemensen is er een intern ICT interim bureau opgericht: I-Interim Rijk.

Interne marktplaats

I-Interim Rijk is een detacheringpool van ICT-professionals en -managers die rijksbreed inzetbaar zijn voor tijdelijke ICT-opdrachten. Daarnaast heeft I-Interim Rijk een kleine kern van eigen medewerkers die bij opdrachtgevers worden ingezet. De ICT experts zijn gewoon in dienst van de overheid en werken op salarisschaal niveau 12 tot 16. Ze werken en zijn in dienst bij een van de departementen maar zijn beschikbaar voor projecten elders. Ze kunnen via een zogenaamde ‘interim functievervulling’ aan de slag bij andere onderdelen van de overheid, met een terugkeergarantie bij beëindiging van het project. I-Interim Rijk is zelf actief in het verwerven van opdrachten. Die opdrachten worden gepubliceerd op  een eigen (afgeschermde) website, waar ingeschreven kandidaten op kunnen reageren. I-Interim Rijk is zo dus een interne marktplaats waar aanbod van ICT projecten en aanbod van eigen talent bij elkaar komen. Na een aanloopfase levert I-Interim Rijk nu professionals voor zo’n vijftig projecten. Niet alleen meer binnen departementen maar ook daar buiten. Er hebben zich meer dan 600 ambtenaren ingeschreven.

Deze ingeslagen weg zal niet betekenen dat er niet meer extern wordt ingehuurd. Maarten Hillenaar, Rijk’s CIO, stelt in het FD dat commerciële IT partijen nog steeds ingeschakeld zullen worden voor specialistische functies. Daarnaast kunnen ze de rol vervullen van onderaannemer. Maar dan wel voor operationele beheertaken.

Doelstelling: Kennis en talent behoud

Naast kostenbesparing heeft I-Interim Rijk twee duidelijke doelstellingen. De overheid houdt op deze manier kennis over het regisseren van grote en cruciale ICT projecten binnen huis en wordt minder afhankelijk van externe partijen. Daarnaast wordt de overheid een aantrekkelijkere werkgever voor ICT talent. Voor interessante projecten hoeft een ICT niet meer de overstap te maken naar een van ‘s land ICT dienstverleners. I-Interim Rijk heeft in dat kader dan ook de ambitie om actief te zijn in kennisoverdracht, coaching, training en intervisie.

Regie op gehele sourcing?

I-Interim Rijk lijkt zo een mooi voorbeeld van een organisatie (of eigenlijk een branche) die haar flexibiliteit zo zelf organiseert. Het past aardig in het concept van de ‘chief cloud officer’. Een nobel streven ook om kennis in eigen huis te houden. Het zal moeten blijken of benodigde kennis (die zich steeds sneller vernieuwt) intern effectief wordt opgebouwd, of de overheid inderdaad beter is in het managen van grote ICT projecten dan marktpartijen (daar gaat het mij als burger uiteindelijk wel om) en hoe de overheid zich in de krappe arbeidsmarkt weet te manifesteren.

Automatisch uitbesteden is geen gezonde reflex, automatisch alles ‘inbesteden’ hoeft dat ook niet te zijn. Uiteindelijk gaat het om steeds een beoordeling wat kwalitatief en kostentechnisch de beste manier is van het bemensen van een project. Het is in dat kader interessant om te volgen of, en wanneer, I-Interim Rijk ook een regie rol gaat nemen bij het inhuren van externe partijen. En of ze dan de stap maken om ook rechtstreeks met ZZP-ers zaken te doen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik mocht als (externe) kwartiermaker dit initiatief vormgeven en het is denk ik een mooi voorbeeld van hoe het effectief organiseren van interne mobliteit positief kan uitwerken op kwaliteit van het werk en flexibiliteit mbt tot inzet. Gebruikmakend van de schaalgrootte van de rijksoverheid. De aanpak leent zich mi ook goed voor andere meer generieke bedrijfsonderteunende disciplines (communicstie, juristen, hr, financieel, etc) en mogelijk ook in andere sectoren. De communicatiepool van AZ is een mooi voorbeeld van hoe je dit principe van vakpools ook kunt gebruiken om externen flexibel in te zetten.

    Voor de liefhebbers: hieronder een link naar een achtergrond artikel in het tijdschrift Controlling

    http://www.i-interimrijk.nl/index.php/page/getFileUID/uid/b0d2411a343b6b268adad6c8971244ea&cr_usedb=12