Dossier

Opdrachtgeversverklaring / Vervanging Wet DBA

Het Kabinet Rutte III heeft in zijn regeringsakkoord  aangekondigd dat de Wet DBA grondig wordt herzien.

  1. Voor opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren tegen een (zeer) laag tarief (waarschijnlijk onder de 18 euro) komen forse beperkingen.
  2. Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven een tarief van (waarschijnlijk) 75 euro komt er een opt-out regeling, die het een stuk eenvoudiger moet maken om zaken te doen.
  3. Voor het (grote) tussengebied zal de opdrachtgever vooraf een webmodule gaan invullen waarna ze, bij een positief antwoord, een ‘opdrachtgeversverklaring‘ krijgen. Deze geeft duidelijkheid vooraf of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden, zonder risico op naheffingen loonbelasting. Idee is dat hiervoor eerst het arbeidsrecht aangepast gaan worden.

Schematisch zou dat er dan zo uit gaan zien:

Over nieuws, feiten, visie en de voortgang van dit complexe traject (dat het Kabinet graag met het werkveld wil ontwikkelen) houden wij u hier op ZiPconomy natuurlijk uitgebreid op de hoogte. Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief om niets te missen.

UPDATE 29-11-2018

In een brief aan de Tweede Kamer laat Minister Koolmees weten op zich vast te houden aan deze plannen, maar:

  • Het onderscheid ‘regulier’ / ‘niet-regulier’ komt mogelijk te vervallen
  • De invoering van een minimuminhuurtarief staat op losse schroeven ivm Europese regelgeving
  • De maatregelen voor uitzonderingen op hoog/laag tarief gaan niet eerder in dan 1-1-2021

Zie voor verdere berichtgeving de artikelen hier onder.

Deze pagina wordt dan ook regelmatig bijgewerkt.

Whitepaper

De plannen zoals deze in november 2018 nader zijn gepresenteerd staan in deze whitepaper uitgelegd.

In drie jaar en drie fases naar nieuwe regels voor het inhuren van zelfstandigen. Een voorlopige uitleg.

Actueel

Uitleg over wat het begrip gezag inhoudt. Een doorbraak in het dossier DBA?

Brancheverenigingen unaniem over uitstel wet DBA: ‘dit is een slechte zaak’

De ‘nieuwe’ do’s and don’ts voor opdrachtgevers en zzp’ers. Wat mag wel en niet van de Belastingdienst?

BREAKING : Nieuwe Wet DBA niet voor 2021. Plan minimumtarief vergt meer tijd.

Bemiddelaars: ‘Kabinet, trek deze vijf lessen uit de wet DBA’

 

 

 

Koolmees tilt ‘breed’ overleg veldpartijen vervanging Wet DBA over zomer heen.

De ‘nieuwe’ do’s and don’ts voor opdrachtgevers en zzp’ers. Wat mag wel en niet van de Belastingdienst?

Veldpartijen: ‘Gesprek met Koolmees over vervanging DBA een verademing’

Min. Koolmees over vervanging DBA: “Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020”

Brussel wil snellere hervorming Nederlands zzpstelsel

Opschorting handhaving Wet DBA tot 1 januari 2020. Toch geen versnelde invoering opt-out voor hogere tarieven. *UPDATE*

VNO/NCW en PZO voelen toch wel iets voor minimumtarief zzp’ers

Meerderheid zp’ers kritisch over kabinetvoorstellen vervanging Wet DBA

Samenwerkende zzp-organisaties zien weinig heil in plannen kabinet

 

Uitleg initiële plannen uit regeerakkoord

 

De eerste aankondiging van de nieuwe Wet DBA plus analyse (op basis van uitgelekte plannen)

Rutte III: Modelovereenkomsten Wet DBA maken plaats voor opdrachtgeversverklaring

De nieuwe Wet DBA, opdrachtgeversverklaring in het regeerakkoord

Rutte III, het regeerakkoord en de gevolgen voor opdrachtgevers van zelfstandigen en flex-inhuurders.

Toelichting van Steven van Weyenberg (D66):

Steven van Weyenberg (D66): ‘Zelfstandigenparagraaf regeerakkoord ambitieus, maar haalbaar’