"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

VZN vreest gevolgen nieuwe zzp-wet: ‘Zzp’ers mogen straks heel veel opdrachten niet meer uitvoeren’

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) heeft kritiek op het nieuwe wetsvoorstel dat moet verduidelijken wanneer iemand als zzp’er mag werken. Voorzitter Cristel van de Ven: ‘Het kabinet moet opnieuw beginnen.’

Het wetsvoorstel  dat moet verduidelijken wanneer een opdrachtgever een zzp’er mag inhuren gaat vandaag in internetconsultatie. Dat betekent dat er meer details bekend zijn en iedereen vanaf erop mag reageren.

De zogenaamde Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden moet ondernemers een helder antwoord geven op de vraag wanneer een zzp’er een opdracht mag uitvoeren. De wet bestaat uit drie criteria en een rechtsvermoeden van werknemerschap. Wie ingehuurd wordt voor een uurtarief van €32,24 of minder kan – bij een gang naar de rechter – er vanuit gaan dat hij/zij in principe als werknemers gezien wordt.  

Voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is ontevreden. “We hebben veel goede gesprekken gehad over dit voorstel”, vertelt ze. “Helaas is de uitkomst teleurstellend. Wat ons betreft moet het kabinet opnieuw beginnen.”

‘Zzp’ers mogen heel veel opdrachten niet meer uitvoeren’

Volgens de koepel van zelfstandigenorganisaties schiet de wet zijn doel ‘ver voorbij’. “De wet biedt geen extra duidelijkheid vooraf en raakt zelfstandig ondernemers rechtstreeks in hun bestaansrecht”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven. “De vrijheid van ondernemerschap wordt hen ontnomen.”

De wet houdt te weinig rekening met ondernemerschap van de persoon

De voornaamste kritiek van VZN is dat het inbeddingscriterium draait om elementen van een arbeidsovereenkomst. Dat biedt volgens de belangenorganisatie onvoldoende ruimte voor ondernemerschap. “Volgens deze nieuwe regels mogen zzp’ers straks heel veel opdrachten niet meer uitvoeren”, legt Van de Ven uit. “Verder houdt de wet te weinig rekening met ondernemerschap van de persoon. Voor zover ondernemerscriteria wel een rol spelen, worden ze beoordeeld binnen de opdracht. Dat is een gemiste kans op echte duidelijkheid.”

Wel het rechtsvermoeden, niet de drie criteria

VZN is wel positief over het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een laag uurtarief. “Dit is een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt,” zegt Van de Ven. “Daarom roepen we de politiek op alleen dit onderdeel van de wet in te voeren en de rest ervan te verwerpen. Deze wet gaat in de huidige opzet niet werken.”

VZN heeft een lijst gemaakt van tien punten waarom de wet geen goed idee is.

Tien inhoudelijke redenen om te stoppen met deze conceptwet

 1. Deze wet biedt geen duidelijkheid vooraf
 2. Deze wet druist in tegen het Europees recht op vrijheid van ondernemerschap
 3. Deze wet jaagt mensen hun sector en beroep uit, in plaats van een arbeidsovereenkomst in
 4. De wet lost een publiekrechtelijke uitdaging op via het privaatrecht. Dat is onwenselijk en onnodig, want de Belastingdienst kan nu al op basis van het Handboek Loonheffing een oordeel vellen op basis van inbedding in de organisatie. 
 5. Het rechtsvermoeden van werknemerschap is op zichzelf al een goede manier om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te pakken.
 6. Deze wet leidt af van het echte probleem, namelijk dat ons huidige sociale zekerheidsstelsel aan grondige vernieuwing toe is. Het is dus een schijnoplossing.
 7. Met het inbeddingscriterium bepaalt de overheid voor bedrijven wat hun kernactiviteit is.
 8. Deze wet leidt eerder tot veel meer tijdelijke contracten, dan tot meer vaste dienstverbanden.  
 9. Deze wet dwingt zelfstandigen te werken via bemiddelaars en uitzendbureaus en ontneemt hen zo de regie op hun eigen bestaanszekerheid.
 10. Deze wet laat zien dat deze overheid met de rug naar de realiteit toe staat. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich richting de toekomst, en niet terug naar het verleden.

Controversieel of niet?

De internetconsultatie loopt vijf weken. Indien het kabinet daarna vast houdt aan dit plan volgt een normaal gesproken behandeling in de Tweede Kamer. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt hangt af van de kamer zelf. Mogelijk wordt dit wetsvoorstel als controversieel gezien. Dan mag het demissionaire kabinet er niet aan verder werken. De Tweede Kamer kan dat nog doen, want dit onderwerp is nog niet besproken.

7 reacties op dit bericht

 1. Je kunt het ook omdraaien: iedereen is ondernemer.

  De een vind zelfstandigheid belangrijk, de ander geld, weer een ander de (illusie van) een levenslang contract, veel vrije tijd of wat dan ook. Wat is daar eigenlijk mis mee? We leven in een vrij land, dus laat iedereen lekker zelf bepalen wat hij/zij doet.

  KISS: stel iedereen in de gelegenheid de regie over diens eigen leven te voeren.

  • Vrijheid van mij eindigt waar het recht/de vrijheid van de ander begint.

   Er is Europese en nationale wetgeving om de samenleving te ordenen. O.a. vervat in 1)arbeids-, 2)loonbelasting- en 3) sociale verzekeringenrecht.
   En er geldt de afgesproken scheiding der machten: wetgever, uitvoerder en rechter (trias politica)

   Uw vrije keuze – het recht om vrijelijk van wetgeving af te wijken – is er in ons sociale bestel (nog) niet.

   We kunnen die wetgeving zo eerlijk, fair, democratisch en menselijk mogelijk maken. Op 22 november kunnen burgers invloed uitoefenen.

 2. De gehele regelgeving vergeet in deze discussie de rol van opdrachtgever. Waarom kan deze jaar op jaar mensen blijvend inhuren. Hier wordt geen restrictie opgelegd. Waarom niet? Waarom wordt de zzp-er geacht telkens opnieuw een opdracht te verkrijgen. Dit zorgt voor bestaansonzekerheid en afhankelijk van detacheerders. Ook de gedachte van meerdere opdrachtgevers per jaar is ongewenst. Wanneer je één opdracht hebt zorgt dat je agenda-technisch geen conflicten hebt. De rest van de kritiek onderschrijft ik.

 3. Wil je ZZP-er zijn? Dan minimaal 4 x minimumloon!
  Het nieuwe wetsvoorstel ”Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” beoogt vooral schijnconstructies tegen te gaan en daartoe een fundamentele verheldering van Artikel 7:400 e.v. te realiseren. Dit impliceert dat de wet niet een verbouwing van 7:610 e.v. zou moeten zijn, maar een uitwerking van 7:400; maar dat is slechts een vorm commentaar.
  Wil je schijnconstructies tegen gaan, dan is in feite een criterium t.a.v. het uurtarief en de aard van de afrekening van de werkzaamheden al voldoende. Immers schijnconstructies komen nagenoeg uitsluitend voor bij beroepen met een beloning dicht bij het minimumloon en die op uurtje-factuurtje betaald worden.
  In het voorstel wordt de definitie van zelfstandigheid in het nieuwe Artikel 610 lid 2 toch weer complex en dubbelzinnig gedefinieerd met begrippen als “werkinhoudelijke aansturing”, “organisatorisch zijn ingebed” en “in zwaarwegender mate aanwezig“. Allemaal begrippen die voor heel discussie vatbaar zijn en waar dus ook op voorhand al weer een AMVB voor nodig is om die begrippen uit te werken.
  Doe dat niet!
  Daarom dient de wet fundamenteel veranderd te worden en Artikel 7:400 uitgebreid te worden.
  Het rechtsvermoeden moet omgedraaid worden.
  Alleen ZZP-er bij > 4 x minimumloon
  Wie meer dan 4 x een uurtarief cfm. het minimumloon verdient (dus nu meer dan €52 per uur) is geen werknemer indien opdrachtnemer en opdrachtgever dat zelf niet willen. Punt. Eventueel kan die factor op 5 gesteld worden (dus > €65,= per uur)
  Daarmee worden alle discussies over ICT-ers, interim managers, kunstenaars, installateurs, docenten e.d. kortgesloten omdat die i.h.a. uurlonen betaald krijgen van €60 en meer. Dit zijn geen zielige maar hoog opgeleide ondernemende mensen, die geen last hebben van schijnconstructies, maar wel van de huidige onzekere regels.
  T.a.v. arbeidsverhouding onder de 2 x het minimumloon (dus < €26,= per uur) moet geen rechtsvermoeden gelden, maar een keiharde verplichting tot werknemerschap, met als enige uitzondering wanneer sprake is van aangenomen werk (dus één bedrag voor een afgebakende hoeveelheid werk en oplevering voor eigen rekening en risico). Artikel 7:400 is dus voor hen nooit van toepassing.
  Voor de tussenliggende categorie (dus tussen 2 en 4 keer het minimumloon) geldt:
  a. als de periode korter is dan 3 maanden, dan kan de arbeidsverhouding naar keuze van opdrachtnemer/opdrachtgever gebaseerd zijn op Artikel 7:400 (aanneming van werk, afrekening op uurtje-factuurtje.).
  b. is of wordt de periode langer dan 3 maanden, dan geldt verplicht, met terugwerkende kracht vanaf het begin van de arbeidsrelatie, een arbeidsovereenkomst.
  c. het “opvolgend werkgeverschap” criterium wordt ingebouwd, zodat de draaideur constructie onmogelijk wordt gemaakt.
  Daarmee zijn de criteria glashelder, er hoeft niet naar complexe “inbedding” en vage gezagsrelaties te worden gekeken. En alle schijnconstructies zijn de wereld uit. Want die zien niet op arbeidsverhoudingen met tarieven van meer dan €50,=.
  Bij lage lonen worden werkgevers verplicht om personeel gewoon altijd in dienst te nemen, tenzij sprake is van duidelijk aangenomen werk. Bij middel lonen mogen ze alleen ZZP-er zijn als de opdrachten korter dan 3 maanden duren.
  Er zullen zeker mensen gaan piepen; en mogelijk ook ongewenste ZZP-ers over blijven. Dat zij dan maar zo. Er is geen eenvoudige wet of regel te maken die alle randgevallen afdekt. Dat moet je ook niet willen.
  Op deze wijze ban je alle schijnconstructies 100% zeker uit, zonder eindeloze disputen bij de kantonrechter i.v.m. dubbelzinnige criteria.
  En voor de categorie echt zelfstandige ZZP-ers (dus met hogere uurtarieven) zijn alle discussies ook uit de lucht. En voor de middelcategorie geldt niet een complex criterium, maar gewoon een periode criterium van 3 maanden. Wie langer dan 3 maanden tegen uurtje-factuurtje onder HBO-niveau tarief werkt is geen ZZP-er, maar gewoon een werknemer. Dat weet iedereen met gezond boerenverstand.

  • Jan for president! Hoe moeilijk kan het zijn. Ongelooflijk dat men jarenlang de zzp’er die doet wat hij/zij wil in onzekerheid houdt en het beoogde probleem, de uitgeknepen zzp’er tegen wil en dank, laat bestaan. En mocht men bezig zijn veel meer problemen hiermee op te willen lossen, knip dit dan alsjeblieft op. Het begint behoorlijk incompetent te voelen.

  • Gerechtstolken en vertalers mogen voor ong. 2 bureaus werken. Ze mogen niet onderhandelen. Als je meer vraagt dan werk je niet. Tarieven zijn van 1983. En ze werken per minuut. Zelfs Justitie weet dit maar doet weinig. Ze kunnen niet werknemers zijn; het is deels een schijnconstructie. Andere sectoren hebben andere problemen. Nul boerenverstand bij Justitie helaas.

 4. Alles weer lekker ingewikkeld maken om op de vrije vogels te schieten, de regering verliest de controle en daar willen ze wat aan doen (de weergave van de conceptregels is niet eens te volgen). Als je de boel belazerd of oplicht is het logisch dat je aangepakt moet worden. Maar iemand die hard werkt en netjes zijn belasting betaald weer veel beperkingen op gaat leggen gaat echt niet werken. Met dit soort wetjes en regeltjes hebben we over een paar jaar in plaats van de toeslagen-affaire een zzp-affaire. Denk eens menselijk, de maatschappij staat voor een deel stil zonder de zzp’er en bedrijfstaken komen in de problemen. En dit alleen maar omdat de overheid de controle wil houden en dat ze denken dat ze een paar centen belasting mislopen. Menige zzp’er investeert in zijn onderneming wat de economie ten goede komt. Als alle zzp’ers morgen stoppen, vallen er grote gaten in de zorg, onderwijs, afhandeling beving schade Groningen enz…. Meer waardering en respect voor deze bedrijfsgroep die de bedrijfsrisco’s voor eigen rekening neemt zou wel op plaats zijn.