"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SGP wil korte doorbetaling bij ziekte

Meer tussenvormen voor vaste contracten, een kortere loondoorbetaling bij ziekte en strikte regels voor arbeids- en studiemigratie. Daarvoor pleit de SGP in zijn verkiezingsprogramma.

Hoewel Chris Stoffer het stokje overneemt van scheidend kamerlid Kees van der Staaij, is er in de plannen ten opzichte van 2021 niet veel veranderd bij de SGP. Dit zijn de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma.

‘Duurzame arbeidsrelaties’

De SGP is voorstander van duurzame arbeidsrelaties. Daarom willen zij het vaste contract aantrekkelijker maken, maar er moet ook meer ruimte komen voor ‘tussenvormen’, zonder dat de partij direct duidelijk maakt wat ze daaronder verstaat.

De partij pleit ervoor dat vaste contracten (tijdelijk) aan te passen zijn aan ‘de behoeften en omstandigheden’ van de werkgever, bijvoorbeeld tijdelijk minder werk. Dit moet volgens de partij wel in overleg met de medewerker gebeuren. Het idee sluit aan bij het advies van de commissie Borstlap over het onderwerp wendbaarheid, meer dan de voorgestelde Crisisregeling Personeelsbehoud van minister Karien van Gennip.

Contractvorm beoordelen

Om de contractvorm en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden te beoordelen, moet “de feitelijke situatie waarin het werk wordt verricht, meer gewicht in de schaal leggen.” Dit is vrij algemeen geformuleerd en hetzelfde wat rechters nu doen, zeker sinds het wegvallen van het Groen/Schoevers arrest.

Verder is de partij van mening dat de verplichte loondoorbetaling bij ziekte “buitensporig lang” is. Daarom willen zij beginnen om deze te verkorten van twee jaar naar anderhalf jaar. In vergelijking met andere landen is dit alsnog erg lang. Zo geldt in Duitsland een periode van zes weken. De commissie Borstlap adviseerde een periode van één jaar. 

Bewustmaking risico’s zzp

Er moet meer aandacht komen voor de koopkracht van zzp’ers, vindt de SGP. De fiscale regelingen voor deze groep zijn de afgelopen jaren sterk afgebouwd en daarom dient de fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers volgens de SGP beter op elkaar afgestemd te worden.

Daarnaast wil de partij schijnzelfstandigheid voorkomen, door zelfstandigen beter bewust te maken van de risico’s die horen bij ondernemerschap, zoals ziekte en inkomstenterugval. Verder is de partij tegen een verplicht pensioenstelsel voor zzp’ers.

Criteria schijnzelfstandigheid

Ook schrijven zij in hun verkiezingsprogramma dat heldere definities of betere criteria voor zelfstandigen kunnen helpen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De grote vraag is natuurlijk hoe dit geformuleerd dient te worden. Hier blijft de SGP onduidelijk over. In de verkiezingsprogramma’s van 2021 en 2016 nam de SGP hier ook geen duidelijk standpunt over in. In de Tweede Kamer stemden ze wel voor een eigen rechtspositie voor zelfstandigen.

De SGP is verder voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, mits er een uitzonderingsmogelijkheid bestaat voor zzp’ers die eigen voorzieningen hebben. Ook moeten zzp’ers in de agrarische sector uitgezonderd kunnen worden van deze verplichting, vanwege de ‘beter passende arrangementen in deze sector.’

Grip op arbeidsmigratie

De SGP wil meer grip op arbeidsmigratie, om uitbuiting en huisvestingsproblemen te voorkomen. Dat hopen zij te bereiken door een quotum in te voeren op arbeidsmigratie. Ook wil de partij ‘verkeerde fiscale prikkels’ wegnemen die arbeidsmigratie stimuleren. Ook binnen de EU moeten meer mogelijkheden geboden worden om het aantal arbeidsmigranten te beperken. Dit wil de partij bereiken door bijvoorbeeld werk- of woonvergunningen. Daarnaast moeten de EU-regels voor detachering vanuit andere lidstaten ervoor zorgen dat de loonkosten in het werkland gelijk zijn voor alle werknemers binnen een bepaalde sector.

Verder moeten er heldere quota komen voor studiemigratie en arbeidsmigratie van buiten de EU. Hiervoor moeten strikte voorwaarden ingesteld worden, zodat overbelasting en uitbuiting worden tegengegaan.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie