"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim-management breekt (eindelijk) door in de VS

In 2022 is er een record-aantal mensen zelfstandig aan het werk geweest in de VS, blijkt uit onderzoek. Het aandeel interim-managers groeit, omdat organisaties in toenemende mate ontdekken dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun bedrijfsdoelstellingen.

Publiceerde de Duitse Kamer van Koophandel nog recent dat Duitsers steeds minder interesse tonen om een bedrijf te starten of zelfstandige te worden, in de VS is er juist sprake van groei van het aantal zelfstandigen. Dat blijkt uit de meest recente State of Independence in America-enquête van MBO-partners, bemiddelaar tussen onafhankelijke contractanten en (overheids)organisaties.

Toename zelfstandigen

De COVID-pandemie veranderde hoe werknemers naar hun baan keken en hoe werk in hun leven past. Er zijn meer mensen actief op zoek naar een betere balans tussen werk en privé, korter woon-werkverkeer, meer flexibiliteit en het vermogen om hun passies na te streven. Het aantal en het aandeel Amerikanen dat aangeeft dat ze van plan zijn freelancers te worden, neemt toe. Met resultaat, want er zijn in 2022 nog nooit zoveel mensen zelfstandig aan het werk geweest in de VS. In dat jaar zijn er 64,6 miljoen zelfstandigen, een stijging van 26% ten opzichte van 2021 en zelfs 69% ten opzichte van 2020.

Interim-management steeds vaker ingezet

Ook het aandeel zelfstandigen dat een hoog inkomen meldt, groeit snel. Nu verdient bijna 20% van de fulltime zelfstandigen jaarlijks meer dan $ 100.000. Organisaties wenden zich steeds vaker tot hoogopgeleid of extern experttalent om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Deze contractmanagers – of interim-managers en C-suite officers (CXO’s) – winnen om verschillende redenen aan populariteit bij organisaties. Deze redenen klinken ons bekend in de oren:

  • De macro-economische omgeving is van invloed op de bereidheid van organisaties om zich in te zetten voor dure oplossingen op de lange termijn, waaronder talent.
  • Interim-managers worden ingezet als alternatieve oplossing voor een bedrijf dat zich klaarmaakt voor een grote transactie, zoals een verkoop, een overname of een beursgang. Het bedrijf schakelt op contractbasis een expert in die teams – zoals financiën, human resources of IT – door de transitie leidt en vertrekt vervolgens weer na de overgangsperiode.
  • Een interim-manager wordt ingeschakeld om zijn ervaring en specifieke expertise, bijvoorbeeld een ervaren chief technology officer (CTO) die een minder ervaren CTO begeleidt en de organisatie helpt om hun volgende productstrategie of technologische roadmap te ontwikkelen. Of er wordt een interim-professional inghuurd die al verschillende bedrijven naar de beurs heeft gebracht om de organisatie door dit proces te loodsen en daarna aan te blijven voor een periode van stabilisatie en zoeken naar een opvolger.
  • Overgangsmanagement; voor organisaties die op zoek zijn naar een vaste kandidaat kan het inhuren van een interim-manager dienen als een tussenstap waarmee bedrijven ofwel meer tijd hebben voor de zoektocht, ofwel de kandidaat eerst ‘proberen’ voor men overgaat tot een vast contract.

Bemiddeling loont

Met meer hoogopgeleide werknemers die besluiten dat ze minder stress en meer flexibiliteit willen, neemt de beschikbaarheid van interim-managers toe. In de VS ziet men de trend dat voormalige C-level managers een carrière starten als interim-manager via hun netwerk van vertrouwde voormalige collega’s. Of ze sluiten zich aan bij professionele dienstverleners die de administratieve aspecten van interim-management afhandelen, in ruil voor een deel van het tarief van de executive, bij ons bekend als interim-managementbureaus.

Voor de inhurende organisaties die overwegen een interim-manager in te huren, bevat het onderzoek een aantal tips. Waaronder: de inzet van externe tussenpersonen voor advies over of afhandeling van het contracteringsproces. Immers, dat is vaak nog onbekend terrein voor organisaties.

Ook pleit men voor tijdige en uitgebreide onboarding, omdat dit de basis legt voor het succes van de interim-manager die een ‘spraakmakende’, toekomstgerichte rol betreedt. Dat wil in Nederland nog wel eens overgeslagen worden en wordt alleen belangrijk geacht voor nieuwe vaste medewerkers.

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt