"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS ziet aantal zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering verder dalen

Het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is verder afgenomen. Dat concludeert het CBS in een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

In 2019 betaalde 13,9% van de zelfstandig ondernemers premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. In 2013 lag het percentage nog op 22%. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Recentere cijfers heeft het CBS niet.

Grote verschillen

De verschillen tussen groepen zelfstandigen zijn groot.  Zo zijn er maar heel weinig jongeren met een aov. Dat geldt ook voor 65plussers, die hebben immers vaak ook al een basisinkomen uit aow en pensioen.

Bron: CBS / Bewerking ZiPconomy

Naast leeftijd speelt ook inkomen een grote rol. Zelfstandigen met een hoger inkomen hebben veel vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De verschillen per sector zijn ook opvallend. De bouwsector scoort het hoogst. Risico’s zijn daar natuurlijk hoger, maar dat geldt ook voor de premies.

De kunstensector staat onderaan.

 

Andere buffers

Deze cijfers van het CBS liggen overigens wel fors lager dan een ander CBS/TNO onderzoek, namelijk de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA). Volgens dat onderzoek lag het percentage in 2019 op bijna 23,5% (en in 2021 nog iets hoger).

Dat onderzoek maakt ook duidelijk dat zelfstandigen ook andere vormen hebben om zich te beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, zoals sparen, beleggen of een broodfonds. Beleidsmakers wijzen er vaak op dat die buffers niet altijd voldoende zijn om langdurig inkomensverlies op te vangen.

ZAE 2019 (TNO/CBS)

 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht