"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister van SZW houdt vast aan ‘inbedding’ als criterium beoordeling arbeidsrelatie

Ondanks kritiek uit het werkveld, houdt de minister van Sociale Zaken vast aan het criterium ‘inbedding van werk’ om te bepalen of een werkgever een zelfstandige mag inhuren.

“Er moet ruimte zijn voor zelfstandig ondernemerschap, maar uitgangspunt blijft dat structureel werk in loondienstverband moet plaatsvinden”, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tegen ZiPconomy.

Ze werkt aan verduidelijking van de wetgeving om te kunnen bepalen wanneer een werkgever een zelfstandige mag inhuren. Voor de zomer stuurt ze een brief met meer informatie daarover naar de Tweede Kamer, nadat ze de criteria verder heeft uitgewerkt samen met de sociale partners.

Omstreden

Ze houdt daarbij in elk geval vast aan het criterium ‘inbedding van het werk’, laat de minister weten aan ZiPconomy. Dat is opvallend, want een deel van de sociale partners ziet daar geen heil in.

In een recente brief aan beleidsmakers schrijven VNO-NCW, MKB Nederland, PZO en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) dat ‘inbedding’ op zichzelf ook een onduidelijk begrip is en dus de kwalificatievraag niet oplost. Intermediairs en brokers vinden de term ‘te vaag’. Ook hoogleraar arbeidsrecht en SER-kroonlid Ruben Houweling denkt dat er een grijs gebied blijft bestaan.

Werknemers- en ondernemerscriteria

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister vandaag dat zij de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit het Burgerlijk Wetboek gaat verduidelijken. De hoofdelementen zijn ‘materiële ondergeschiktheid’ (toezicht, instructies) en ‘organisatorische inbedding van het werk’. ‘Zelfstandig ondernemerschap’ is juist een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het blijft onduidelijk hoe criteria voor werknemerschap en ondernemerschap zich tot elkaar verhouden. Kijkt de rechter bijvoorbeeld eerst naar de criteria en dan pas naar de contra-indicatie, of andersom?

Kabinet versus rechtspraak

In een uitspraak rondom de zaak Deliveroo schreef de Hoge Raad vorige week nog dat bij de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat, het voor de wet niet uitmaakt of iemand ondernemer is. Het kabinet wil dat dus veranderen. De Tweede Kamer wil zelfs een aparte rechtspositie voor zzp’ers, maar dat gaat de minister te ver. Hoe het ondernemers-criterium wel invulling krijgt, zal in de zomer blijken.

De minister wil de komende maanden de ‘open norm verder inkleuren aan de hand van jurisprudentie’. Opvallend genoeg wilde de Hoge Raad bewust geen uitspraak doen over duidelijkere criteria. In de zaak Deliveroo schreef de hoogste rechterlijke macht dat het juist ‘de taak van het kabinet is om meer duidelijkheid te geven over de regels rondom schijnzelfstandigheid’. Lees meer over deze uitspraak.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

5 reacties op dit bericht

 1. Ach ja….deze Minister blijft bij haar standpunt en houdt vast aan criterium Inbedding…..maar dat is niet vreemd….ze hoort bij het huidige Kabinet……welke sinds een kleine week blijft zitten op haar positie, waar ze, als je het cijfermatig bekijkt, simpelweg geen recht meer op hebben……!!!

  Mijn advies aan de oppositie…..Laat ze nog even zitten en alle documenten die ze de komende maanden insturen kun je feitelijk naast je neerleggen….en dan eind 2023 gaan we dan met de “echte betrokkenen” aan de slag……..want veel langer zal niet gaan duren voordat we weer naar de stembus gaan………

 2. En bij deze nog even “een opdracht” aan ZIPCONOMY….:

  Onderzoek de leugens eens die Van Gennip nu al maanden uitkraamt over zzpers in de zorg……en je zult dan constateren dat het juist de zzpersindezorg zijn die de lastige klussen oplossen en met name avonden en nachtdiensten vervullen……
  Schande….het is hoogstwaarschijnlijk dat zij zich laat informeren door ambtenaren van S&W, terwijl in de toren ernaast de ambtenaren van VWS wel beter weten…..

  Success…..

 3. De Belastingdienst zal een enorm aantal medewerkers nodig hebben om de populatie van 1,2 miljoen zzp’ers te controleren. Aangezien dát ook ‘inbedding van werk’ zou betekenen, wanneer die posities alleen maar ingevuld kunnen worden met zzp’ers, zal handhaving een hele opgave worden.

  • Iwan, sinds het verdwijnen van de VAR en komt van de Wet DBA is de controle gericht op werkgevers/opdrachtgevers. Het gaat nu immers nu primair om de beoordeling of een werkgever wel of geen loonheffing moet innen.

 4. In mei gaat de zaak tussen FNV CNV en Temper weer verder. Met de uitspraak Deliveroo in het achterhoofd, ziet de zaak er niet goed uit voor Temper. De vakbonden vorderen dat met terugwerkende kracht de ingezette zzp-ers alsnog conform de uitzend cao betaald zouden moeten worden.

  In mijn beleving is Temper overigens geen uitzend organisatie. Bedrijven selecteren zelf rechtstreeks Horeca personeel via het platform van Temper en Temper doet dus zelf niet de allocatie. De financiële afhandeling van de opdrachten loopt wel via Temper wat hun eerder een broker of payroll bedrijf maakt. Als ik Temper was zou ik alsnog bij de DNB mij melden als afwikkelbedrijf. De DNB moet toezicht houden en handhaven op afwikkelbedrijven en heeft dit nagelaten. Ik zou zelfs overwegen de DNB in vrijwaring op te roepen.

  Maar stel het gaat mis wat gaat er dan gebeuren? Wie draait er op voor de kosten?

  In aanloop naar de Wet DBA heb ik via Fractie Klein o.a. deze vraag gesteld.

  Vraag 5 Wat is uw mening inzake het feit dat de Belastingdienst modelovereenkomsten goedkeurt waarin is opgenomen dat werkgeversverzekeringen verhaald mogen worden op zzp’ers?

  Het antwoord van Eric Wiebes was.
  Antwoord 5 Verhaalsbepalingen in overeenkomsten zijn niet relevant voor de fiscale duiding en beoordeling van een arbeidsrelatie. Om die reden zijn verhaalsbepalingen in de op de site van de Belastingdienst aangeboden modelovereenkomsten weggelaten. Hoewel dus niet relevant voor de fiscale duiding, ongebruikelijk zijn deze bepalingen niet. Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen.
  Zolang een opdrachtgever/werkgever alleen de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen verhaalt, handelt hij dus conform de wet.
  De opdrachtnemer/werknemer kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen en loonbelasting als voorheffing vervolgens verrekenen met de door hem in de inkomstenbelasting over zijn totale inkomen verschuldigde inkomensheffing.
  Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod. Die heffingen worden immers door de werkgever gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premie of deze bijdrage op de werknemer, die wettelijk niet is toegestaan, is in zijn geheel nietig en converteert niet in een geldige bepaling. Hiermee is sprake van de bedoelde gedeelde verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie, waarbij ieder de «eigen» lasten draagt

  Dit wordt dus een complexe zaak mochten de vakbonden gelijk krijgen. Temper moet alsnog sociale lasten betalen, en zal mogelijk bij de zzp-ers loonheffing gaan terugvorderen. Daarnaast zal waar Stipp (pensioen premies) had moeten worden betaald primair Temper maar ook het bestuur van Temper daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dan zal er ook alsnog aan het scholingsfonds moeten worden afgedragen. In elk geval een financieel drama. Mogelijk heeft Temper hier voorzieningen voor getroffen. Maar mocht dat niet het geval zijn zou bij een faillissement van Temper ook alsnog de inleners aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet afgedragen loonheffingen en sociale lasten.

  Al met al heeft de overheid ontzettend veel verhaal mogelijkheden, die dus ook de ingehuurde zzp-ers kunnen raken. Laten we hopen dat het kabinet snel valt en er daarna er echt een frisse wind door Den Haag gaat blazen.

  “Hope is not a strategy”, dus ik zou als zzp-er alsnog in overeenkomsten proberen op te nemen dat de opdrachtgevers niet met terugwerkende kracht bedragen kunnen verhalen, en dat na betaling van de factuur voor de geleverde prestatie, partijen elkaar over en weer finaal kwijten. Door ook jouw opdrachtgever dan finaal te kwijten geef je naar mijn mening ook een goed signaal af aan vakbonden en de overheid dat ze in een aantal gevallen soms doorslaan in de betutteling.