"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zoektocht naar inhuurtalent: wat werkt wel en wat werkt niet?

“Ik zeg niets nieuws als ik vertel dat de arbeidsmarkt nog nooit zo krap is geweest.” Toch ziet Jaap Jan Westland, adjunct-directeur Flextender, nog best vaak organisaties die, op zoek naar vast personeel of inhuurtalent, niet inspelen op die nieuwe realiteit. Hij vertelt wat écht niet meer werkt en wat wél. “Het is niet superingewikkeld, maar je moet het wel doen.”

Wat kun je beter niet doen bij de zoektocht naar inhuurtalent?

Zoeken naar ‘het schaap met de vijf poten’.

“Er zijn nog steeds inhurende managers die vasthouden aan eisen die ze in het verleden konden stellen. Maar wie blijft zoeken naar ‘het schaap met vijf poten’ maakt de kans dat de opdracht ingevuld wordt klein. Kijk eerst of er medewerkers zijn die beschikken over de juiste vaardigheden voor de opdracht en die het leuk vinden ermee aan de slag te gaan. Dan blijkt meestal dat je organisatie meer expertise in huis heeft dan verwacht. Huur voor de iets eenvoudigere taken iemand in, dan kun je de opdracht sneller vervullen.”

Hoe meer recruiters, hoe meer kans?

“Huur meerdere recruiters in, dan komt het wel goed. Toch? Het gaat niet om het aantal recruiters dat je aan het werk zet, het gaat om bereik. Weet waar je kandidaten zitten. Weet hoe je ze kan bereiken. Nog steeds worden negen van de tien vacatures op LinkedIn gepost. Daar zit een groot deel van werkend Nederland maar een deel niet. Je moet dus ook andere platformen gebruiken.”

Recruitment als kostenpost of als succesfactor voor groei?

“De focus van veel organisaties is groei en daarmee wordt al snel gekeken naar sales. Maar de voorwaarde voor groei blijft een goed opererende organisatie om zo diensten van een kwalitatief hoogwaardig niveau te kunnen aanbieden. Maak intern duidelijk dat recruitment geen kostenpost is maar een investering. Neem HR mee in besluitvormingsprocessen. Te vaak worden er recruitment-besluiten genomen in het managementteam, zonder dat er een recruiter bij zit.”

Werven zonder efficiënt & meetbaar proces

“Met data krijgen we inzicht in wat er speelt. Goed voorbeeld: onze data laten zien dat je, in ieder geval bij inhuuropdrachten, kandidaten snel duidelijkheid moet kunnen geven. Als een kandidaat binnen twee dagen (na sluiting van de aanmeldtermijn) wordt uitgenodigd voor een gesprek is de kans groot dat hij of zij nog beschikbaar is. Na vijf dagen is de meerderheid van de kandidaten al niet meer beschikbaar”.


Deze en andere tips gaf Jaap-Jan Westland tijdens de webinarweek van ZiPconomy. Kijk het webinar hier terug


Wat werkt wel?

Datagedreven werven- hoe meer inzicht, hoe groter de kans op succes

“Hoe loopt een campagne op social media? Hoe hoog is de invullingsgraad? Welke criteria hebben we in het verleden gehanteerd? Wat was het effect daarvan? De noodzaak voor inzicht in data is enorm. Zorg dus dat je inzichtelijk krijgt wat werkt en wat niet.”

De reis van de kandidaat – van het allereerste contact tot het moment dat iemand is ingewerkt

“Verdiep je in de kandidaat. Hoe ervaart hij/zij het (inhuur)proces? Is het snel duidelijk wat er verwacht wordt? Bedenk ook waarom een kandidaat voor jou zou kiezen. Wat onderscheidt jou van andere opdrachtgevers? En loopt een opdracht toch niet helemaal zoals verwacht, reflecteer daar dan samen op.”

Van reactief naar pro-actief naar inbound recruitment

“Straal uit dat je een aantrekkelijke werkgever/opdrachtgever bent. Kandidaten moeten echt voor je willen werken, bij de club willen horen. Onderzoek daarom ook waar je als organisatie voor staat.”

Kortom

“Bedenk goed wat je behoeften zijn. Bij inhuur zijn er door het jaar heen altijd piekbehoeften. Door terug te kijken naar de afgelopen jaren kun je zien wanneer er behoefte was aan extra capaciteit. Op basis van de data weet je wanneer die behoefte ontstaat en kun je veel eerder starten met de werving.

Door pro-actief de markt te benaderen heb je meer tijd om tot een match te komen. Denk ook na over het gehele team: kunnen mijn mensen ook andere taken oppakken dan de taken die ze nu hebben?

Veel van wat we nu gezegd hebben, is voor de hand liggend. Het is dus niet superingewikkeld om hiermee aan de slag te gaan. Alleen moet je het wel doen. Dan ontdek je al snel dat het heel goed werkt.”