"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

WEC introduceert gedragscode voor ethisch gebruik AI bij werving en selectie

Er is veel opwinding over de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt om wervings- en selectieprocessen te vergemakkelijken… maar er zijn ook veel zorgen. De leden van de World Employment Confederation hebben daarom een aantal ethische principes vastgelegd in een gedragscode voor het toepassen van AI in de HR-dienstensector.

Kunstmatige intelligentie (AI) belooft de wereld van werk makkelijker te maken. Zowel voor talenten als voor werkgevers en opdrachtgevers: het zou zorgen voor meer snelheid en een betere match tussen vraag en aanbod. Dat staat in het laatste persbericht van de WEC. De confederatie gelooft ook dat AI bouwt aan op vaardigheden gebaseerde arbeidsmarkten en bijdraagt aan meer inclusie.

Behoefte aan een kader

Verantwoordelijk en ethisch gebruik van AI is echter een eerste vereiste om ervoor te zorgen dat het zowel bedrijven als individuen helpt hun potentieel te ontsluiten. De leden van de World Employment Confederation, als leiders in de HR-dienstensector, zijn het eens geworden over een reeks beginselen die de inzet van AI in de wervings- en selectiesector moeten sturen.

De mens centraal

De kern van deze beginselen is dat de mens centraal moet blijven staan. AI-systemen in de wervings- en arbeidssector moeten ten goede komen aan individuen en de samenleving als geheel. Zij moeten zo worden ontworpen dat zij menselijke capaciteit opbouwen, en er moeten duidelijke processen zijn om ervoor te zorgen dat zij te allen tijde onder menselijke leiding en controle blijven. Transparantie, verklaarbaarheid en traceerbaarheid moeten gewaarborgd zijn om te begrijpen hoe deze systemen tot hun beslissingen komen.

In acht te nemen beginselen

Eerlijkheid, non-discriminatie, diversiteit, inclusie en privacy – beginselen die de WEC-leden ook in hun algemene HR-praktijk naleven – zijn ook beginselen die in acht moeten worden genomen om een ethisch gebruik van AI bij werving en selectie te waarborgen. Hoewel de WEC-beginselen stellen dat “degenen die AI-systemen inzetten te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor het gebruik ervan”, is de sector ook van mening dat er duidelijke, transparante en controleerbare bestuurskaders moeten zijn. De WEC is al betrokken bij het besluitvormingsproces voor dergelijke kaders, zowel op mondiaal als op Europees niveau, samen met relevante belanghebbenden, zoals regeringen, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Een evoluerende ethische code

Gezien de evoluerende aard van kunstmatige intelligentie is de WEC-code een levend geheel van beginselen die in de loop der tijd zullen worden aangepast. Net als de beginselen in de algemene gedragscode hebben de leden de plicht deze ethische beginselen toe te passen bij hun gebruik van AI.

Het potentieel van AI voor betere arbeidsmarkten

AI kan zorgen voor een betere en snellere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt:

  • door bedrijven te helpen de vaardigheden van hun bestaande personeelsbestand te beoordelen
  • door bedrijven te helpen hun interne talent te begrijpen en effectiever te ontwikkelen
  • door werknemers te helpen hun eigen vaardigheidsprofiel te begrijpen en dit zo goed mogelijk te ontwikkelen om hun carrièredoelen te bereiken.

AI kan ook bijdragen tot meer diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het kan de kans op onbewuste vooroordelen in wervingsprocessen helpen verkleinen en de ervaring van kandidaten verbeteren.

Raadpleeg de WEC-code.


World Employment Conference 2023

Wilt u deelnemen aan de World Employment Conference 2023?

Meld u nu aan en laten we samen de toekomst van werk (en de arbeidsmarkt) creëren.

Facts & Figures

  • 29 maart 2023 in Brussel
  • Deelnemers uit Europa, de VS, Azië, Australië en Afrika.
  • +30 sprekers
  • +200 opinieleiders

Lees ook over de World Employment Conference:

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie