"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het digitale tijdperk: productiviteitscircus of kans?

Vertrouwen op de geest in de fles om de arbeidsmarkt te veranderen? Dat is niet de stijl van de organisatoren van de World Employment Conference, 29 maart in Brussel. Ze nodigen u uit om te onderzoeken hoe we digitalisering kunnen inzetten om de arbeidsmarkt te verbeteren. Een interview met Laetitia Vitaux, specialist in de toekomst van werk en spreker op deze 2023 editie van WEC.

‘Working in a digital age’. Laten we deze open deur intrappen om de toon te zetten voor de World Employement Conference 2023 in Brussel. We hoeven het jaarlijkse co-creatie-evenement, dat meer dan 200 opinieleiders van de arbeidsmarkt bijeenbrengt, niet meer voor te stellen. Op 29 maart zal het centrale thema gaan over hoe we dit digitale tijdperk kunnen orkestreren tegenover markten die sneller lijken te bewegen dan de muziek.

Digitaal: alle vakjes aangevinkt?

Op het podium vinden we Laetitia Vitaud. Maar waar brengt ze ons heen tijdens haar conferentie? “Ondanks het verzet tegen platforms en techbedrijven zijn we getuige van een normalisering van digitale hulpmiddelen. We praten er zelfs niet meer over, het is vanzelfsprekend geworden. Hybride werk is gemeengoed geworden. Maar standaardisatie gaat gepaard met een zekere mate van maturiteit. En we moeten toegeven dat we de obstakels voor deze standaardisatie beginnen te analyseren.

We moeten onze relatie met digitale technologie verfijnen zonder deze op te geven.

Een zaak van duurzame landbouw

Als specialist in de toekomst van werk wijst Laetita Vitaud op deze eerste uitdaging: het digitale tijdperk is synoniem met (slechte) geestelijke gezondheid, digitale vermoeidheid en een waarschijnlijk onredelijk gebruik van digitale hulpmiddelen. “Ik vergelijk de volgende stappen in deze standaardisatie graag met de methoden van duurzame landbouw. Met andere woorden, het resultaat optimaliseren door rekening te houden met de beste beschikbare elementen in plaats van een anti-allespositie in te nemen. Kortom, onze relatie met digitale technologie verfijnen zonder deze op te geven.

Terug naar het ‘putting out system’ ?

Laten we even stilstaan bij dit normaliseringsverschijnsel dat de zoektocht naar een evenwicht tussen levenswijzen hard treft. Laetita Vitaud neemt ons mee naar onze huiselijke sfeer, die vaak de primaire werkruimte is geworden. Deze centraliteit voert ons terug naar de periode vóór de industriële revolutie: het “putting out system”, een soort delokalisering waarbij de productie thuis plaatsvond. “Daar gaan we weer naartoe, want we leven steeds minder in het tempo van de industrie.

We leven nu in een tijdperk van diensten, vooral zorgverlening en informatieverwerking. Het werk moet dus opnieuw worden doordacht en georganiseerd in verhouding tot de huiselijke sfeer.” Een voorbeeld hiervan zijn de verzekeraars die nadenken over de criteria voor een goede polis ter bescherming van een werknemer die zowel thuis als op de werkvloer werkt. Of de uitdaging om de ergonomische werkplek thuis in te richten…

Zolang we de bestede tijd obsessief in de gaten houden, missen we het punt op het vlak van productiviteit.

De digitale acte de présence

Laten we het ook hebben over ons model van tijd. Volgens onze expert blijven we zelfs in het digitale tijdperk slaven van de tijd als we digitaal aanwezig willen blijven. “Sommige mensen spelen in een groot toneelstuk waar het doel is om aanwezig te zijn, zonder noodzakelijkerwijs productief te zijn. Nee, in ons economisch dienstenmodel wordt aanwezigheid op een bepaalde plaats absurd. De nieuwe maatstaf is relatie in plaats van tijd. Zolang we obsessief de bestede tijd bijhouden, missen we het punt van productiviteit.

Een ge(de)connecteerde arbeidsmarkt ?

Een terugblik op de editie 2022 van de WEC, waarin het thema ‘Connecting Worker and Employer Expectations’ centraal stond. Zijn er dingen veranderd volgens Laetitia Vitaud? “Wat 2022 kenmerkte was de angst voor een nog groter tekort. Dit vergroot logischerwijs de macht van de werknemer. Maar in werkelijkheid vrees ik dat dit niet te verifiëren is. De inflatie stijgt veel sneller dan de lonen, terwijl de vraag groter is dan het aanbod. Er is een tegenstrijdigheid, nietwaar?”. De deskundige wijst op een blokkade bij de aanwerving van talent, een markt die niet soepel is en bedrijven die te terughoudend zijn op het vlak van aanwerving.

Spoiler alert: trends voor 2023…

Nou, droom niet, we gaan u niet alles vertellen over de toespraak van Laetita Vitaud. Maar iets zegt ons dat zij het zal hebben over deze (contraproductieve) neiging om steeds over talenten te praten naar wat zij (in het verleden) hebben gedaan en niet naar wat zij zouden kunnen doen. “Wat als innovatie op de werkplek in het digitale tijdperk afkomstig zou zijn van senioren?”

(Voordat u zich inschrijft voor deze editie 2023 van de World Employement Conference, willen wij u waarschuwen dat Laetitia zo graag mensen bevraagt dat haar conferentie waarschijnlijk zal uitmonden in een gepassioneerd en uitzinnig debat. U weze gewaarschuwd.)


Facts & Figures

  • 1 datum: 29 maart 2023 in Brussel
  • 5 continenten: De World Employement Conference verwelkomt deelnemers uit Europa, de VS, Azië, Australië en Afrika.
  • + 30 sprekers: De WEC nodigt sprekers uit die deskundig zijn op hun respectieve gebieden en markten. U ontdekt de pitch van beleidsmakers, bedrijfsleiders, industriëlen en de academische wereld.
  • 200+ opinieleiders: De WEC trekt opinieleiders uit de arbeidswereld aan. De jaarlijkse bijeenkomst van een heuse gemeenschap van professionals met een gemeenschappelijk doel: ideeën uitwisselen en nieuwe contacten leggen.

Wilt u deel uitmaken van de World Employement Conference 2023?

Meld u nu aan en laten we samen de toekomst van werk (en de arbeidsmarkt) creëren.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie