"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Sonja van Lieshout (WEC Europe): ‘Een vast contract voor het leven is echt niet meer de rode draad’

“Alleen met een maximale verscheidenheid aan arbeidscontracten creëer je inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkten.” Dat zegt Sonja van Lieshout, de nieuwe voorzitter van de Europese vleugel van de World Employment Confederation (WEC Europe). WEC Europe presenteerde onlangs zijn Manifesto met Europese beleidsprioriteiten in dit belangrijke verkiezingsjaar.

 

Sonja van Lieshout (voorzitter WEC Europe)

Sonja van Lieshout is de nieuwe voorzitter van de Europese vleugel van de World Employment Confederation. Tijdens een webinar presenteerde zij onlangs het WEC Manifesto dat in dit belangrijke verkiezingsjaar hun Europese beleidsprioriteiten toelicht. ZiPconomy had het genoegen om als eerste medium de nieuwe voorzitter van WEC Europe te interviewen.

 

Voorzitter met netwerk en praktijkervaring

Als gewezen voorzitter van de sectorale ‘sociale dialoog commissie’ en de ‘public affairs commissie’ en als regionale vertegenwoordiger voor Europa, is de Nederlandse Sonja van Lieshout al lang actief in het bestuur van de WEC Europe. Zij gaat voortaan meer de helft van haar werktijd aan haar voorzittersmandaat besteden. Gelukkig sluit deze verantwoordelijkheid goed aan bij haar job als Global Head of Public Affairs bij Randstad. Zij is als geen ander vertrouwd met belangenbehartiging en strategische stakeholderbetrokkenheid bij de Europese instellingen, de denktanks, de academische milieus en de sociale partners.

Ons aangename kennismakingsgesprek maakt het meteen duidelijk: Sonja van Lieshout heeft er duidelijk zin in en heeft voor zichzelf al een ruim to-do lijstje opgesteld. Ze ziet zichzelf op een driejarige missie vertrekken. Zij wil de marktkennis, het netwerk en de praktijkervaring van het WEC en zijn leden doen gelden door de Europese beleidsmakers de hand te reiken. “Laat ons samen de belangrijke uitdagingen van de Europese arbeidsmarkt te lijf gaan”, luidt het. Want na de verkiezingen in juni zullen een nieuw Parlement en een nieuwe Europese Commissie nieuwe strategische prioriteiten bepalen, ook op het vlak van arbeidsmarktbeleid.


De World Employment Confederation-Europe verenigt de werving- en selectie-industrie op Europees niveau. Het verenigt enerzijds nationale federaties zoals ABU en anderzijds bedrijven die een breed scala aan HR-diensten aanbieden, zoals uitzendwerk, directe werving, loopbaanmanagement, RPO en MSP.

Uitdagende context

Vanuit zijn niche en missie houdt WEC Europe zich bezig met deze belangrijke vragen:

  • Welk soort sociaal Europa streven we na?
  • Hoe kunnen we de sociale doelstellingen voor 2030 helpen realiseren?
  • Hoe komen we tot open arbeidsmarkten die echt voor iedereen werken?
  • Hoe kan de samenwerking tussen Europese instellingen, lidstaten, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog verbeterd worden?

Te midden van geopolitieke crises zijn de algemene economische vooruitzichten niet bepaald rooskleurig en de impact ervan op de arbeidsmarkt zou negatief kunnen zijn. Op wereldschaal is er bezorgdheid over toenemende werkloosheid, tragere groei, lagere koopkracht, lagere arbeidsmarktparticipatie, groeiende sociale ongelijkheid, aanhoudende armoede onder werkenden en acute tekorten aan bepaalde soorten arbeidskrachten. In diverse Europese landen zijn werkgevers wanhopig op zoek naar goed geschoolde werknemers met de juiste kwalificaties om hun digitale transitie verder te zetten. Anderzijds zien we het deeltijdwerk toenemen en de arbeidsmarktparticipatie onder laaggeschoolde jongeren dalen.

In deze uitdagende context is een professionele arbeidsmarktbemiddeling meer dan ooit nodig, vindt Van Lieshout: “HR-dienstverleners kunnen zorgen voor betere diensten op het gebied van transitie, loopbaanbeheer en om- en bijscholing, zodat mensen die uit het arbeidsproces zijn gestoten snel een nieuwe baan kunnen vinden en hun levensstandaard kunnen behouden.” Maar een ‘one-size-fits-all’ aanpak werkt niet langer om aan de behoeften van verschillende soorten werknemers te voldoen.

“Wij zien hier een kans voor onze sector om te helpen het werk te bieden dat mensen echt willen. Wij omarmen de ruime diversiteit van arbeidsvormen en -contracten. Een vast contract voor het leven is echt niet meer de rode draad. Alleen met een maximale verscheidenheid aan arbeidscontracten voor onbepaalde en bepaalde tijd, deeltijdcontracten, uitzendcontracten, kun je de huidige behoeften van werknemers en werkgevers perfect op elkaar afstemmen en creëer je inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkten.”

Een vast contract voor het leven is echt niet meer de rode draad. Alleen met een maximale verscheidenheid aan arbeidscontracten kun je de huidige behoeften van werknemers en werkgevers perfect op elkaar afstemmen en creëer je inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkten.

Manifesto

De leden van de World Employment Confederation-Europe hebben hun visie en aanbevelingen ook in een nieuw Manifesto verwoord. WEC Europe presenteert zich daar met het nodige zelfvertrouwen. Met de titel “Het Europa dat wij willen” laat de vereniging blijken dat zij met kennis van zaken het debat wil aangaan. “Als HR services industrie is het onze plicht een belangrijke bijdrage te leveren aan de creatie van arbeidsmarkten die voor iedereen goed werken.” “WEC Europe deserves a seat at the table because as an industry we provide very good solutions”, benadrukte Van Lieshout tijdens het Engelstalige webinar.

Als HR services industrie is het onze plicht een belangrijke bijdrage te leveren aan de creatie van arbeidsmarkten die voor iedereen goed werken.


De drie pijlers van het WEC-manifesto:

  • Een nieuw sociaal contract dat iedereen beschermt.
  • De juiste competenties voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt.
  • Een rechtvaardige en aangepaste regulering in deze tijden van digitalisatie.

Ondanks de veerkracht van onze Europese arbeidsmarkten (met een zeer laag werkloosheidscijfer en een hoge arbeidsmarktparticipatie) liggen er volgens het WEC Europe Manifesto toch nog enkele uitdagingen in het verschiet. “Het EU-beleid moet in ieder geval verder zorgen voor een gelijkwaardiger speelveld tussen verschillende vormen van werk en arbeidscontracten en moet ongerechtvaardigde discriminatie van bepaalde werkvormen afschaffen.”

De World Employment Confederation-Europe ijvert dus voor toekomstbestendige arbeidsmarkten die voor iedereen werken. “Zelfs als we de economische nadruk moeten leggen op de verhoging van het concurrentievermogen, mogen we niemand achterlaten”, benadrukt Sonja Van Lieshout.

De World Employment Confederation-Europe vraagt bijvoorbeeld dat de EU-beleidsmakers zich richten op het ontsluiten van het potentieel van een gevarieerde beroepsbevolking. Dit omvat een nieuw ‘workforce management’ in het tijdperk van AI, een moedig beleid om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en talent aan te trekken naar de arbeidsmarkten en een focus op het creëren van betere en eerlijkere carrièremogelijkheden voor elke werknemer.

Nieuw sociaal contract

WEC Europe pleit er ook voor om sociale rechtvaardigheid centraal te stellen om een goed evenwicht te vinden tussen een gunstig economisch klimaat voor de bedrijven en toegang tot sociale bescherming voor de werknemers. Daarbij moet de nadruk liggen op fatsoenlijk werk, sociale bescherming voor iedereen en een doeltreffend opleidingsbeleid voor de noodzakelijke competenties. “Sociale rechtvaardigheid in Europa” mag absoluut geen abstract begrip zijn!

Daarom pleit Sonja Van Lieshout – uiteraard samen met haar gedreven team van professionals in Brussel – ook voor een nieuw ‘sociaal contract’ in onze democratische rechtsstaten: “Het sociaal contract van de afgelopen decennia is niet meer juist afgestemd op de nieuwe sociaaleconomische en maatschappelijke realiteit. De gevolgen van een langer werkzaam leven in meerdere statuten of voor meerdere opdrachtgevers zullen ingrijpend zijn voor individuen, bedrijven, gemeenschappen en overheden.”

Het sociaal contract van de afgelopen decennia is niet meer juist afgestemd op de nieuwe sociaaleconomische en maatschappelijke realiteit.

Omwille van de sociale rechtvaardigheid hebben we in Europa een nieuw sociaal contract nodig, één dat een economie en arbeidsmarkt mogelijk maakt die iedereen beschermt, vaardigheden biedt die mensen mondiger maken en een passende regelgeving vastlegt in deze tijden van digitalisering.

De World Employment Confederation-Europe gelooft dus sterk in de essentiële waarde van diverse vormen van werk in combinatie met effectieve sociale vangnetten die iedereen sociale bescherming bieden. Dit is de belichaming van sociale rechtvaardigheid op Europees niveau. “Nu mensen steeds vaker van baan, functie en arbeidsstatus (als werknemer of zelfstandige) veranderen, moeten we meer dan ooit de overdraagbaarheid van sociale rechten waarborgen. Alleen zo schep je stabiliteit en zekerheid in tijden van onzekerheid en veranderlijkheid. Enkel een nieuw sociaal contract kan een nieuwe gedigitaliseerde economie mogelijk maken en tegelijkertijd iedereen mondiger maken en beschermen”, besluit ze vastberaden.

Een nieuw sociaal contract is essentieel om iedereen te beschermen, het vertrouwen te versterken en de rechtvaardigheid tussen generaties te ondersteunen!

Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van Philip Verhaeghe

Eén reactie op dit bericht

  1. Het is belangrijk dat dit inzicht meer aandacht krijgt. Naarmate werkenden minder in staat zijn zichzelf goed te beschermen, ligt ondersteuning middels vakbonden en wetgeving voor de hand. Overige werkenden hebben vooral behoefte aan veel ruimte en vrijheid.