"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Dag van de Inhuur: de juiste inhuurstrategie, hoe kies je die?

Organisaties kunnen niet zonder inhuur van personeel. Om geschikte externen te kunnen blijven vinden, staan HRM’ers en inkopers voor een cruciale keuze. Wat is voor hun organisatie de beste aanpak? Na het bezoeken van de Dag van de Inhuur op 15 november in Utrecht kunnen zij (hopelijk) de juiste strategie kiezen.

Tijdens de Dag van de Inhuur, georganiseerd door Reijn, worden inkopers en HRM’ers door experts bijgepraat over de marktontwikkelingen en gaan zij met vakgenoten in gesprek over uitdagingen die zij tegenkomen in de praktijk.

Eén van die experts is Rémon van Buuren. Hij heeft als adviseur externe inhuur bij Significant dagelijks te maken met organisaties die worstelen met dilemma’s rondom de inhuur van personeel. Gaan we het inhuurproces van externen centraal of decentraal organiseren? Moeten we zelf de kennis en expertise opbouwen en investeren in de juiste competenties en capaciteit voor een inhuurdesk? Of kunnen we dit beter uitbesteden? Welk marktmodel past bij mijn inhuurvraag? Moeten we daarvoor raamovereenkomsten met meerdere leveranciers sluiten? Of nemen we een managed service provider (MSP) in de arm?

Cruciale keuze

De inkopers en HRM’ers moeten niet verwachten dat Rémon van Buuren tijdens zijn break-out sessie met kant en klare antwoorden komt. “Ik zal zeker niet gaan vertellen hoe het moet. Bij veel inhuurbeslissingen bestaat er namelijk geen goed of fout. Er is geen one size fits all-oplossing. Dat verschilt per organisatie en is afhankelijk van doelstellingen en ambities. Wel maken we het (keuze)proces inzichtelijk om een goede strategische keuze te kúnnen maken.”

Bij veel inhuurbeslissingen bestaat er geen goed of fout. Er is geen one size fits all-oplossing.

“We delen ook onze inzichten wat wel en niet goed werkt in de huidige arbeidsmarkt. De Dag van de inhuur is ook een mooi platform om inzichten te delen met elkaar, inleners uit de publieke sector onderling.”

Welke optie een organisatie ook kiest, het maken van die strategische keuze is volgens Van Buuren ‘cruciaal’. “De wereld van de inhuur van personeel is sowieso aan het professionaliseren. Het puur ‘transactionele’ (contractafhandeling) is niet meer genoeg. Om ook in de toekomst kandidaten te bereiken – te vinden en binden – is echte samenwerking met leveranciers nodig. Goed contractmanagement was tot nu toe een ondergeschoven kindje. Maar organisaties kunnen dat beter inzetten, voor zich laten werken.”

Want volgens Van Buuren is duidelijk dat de inhuur van externen nodig is en blijft voor organisaties. “Dat staat buiten kijf. Het is een vast onderdeel van organisaties geworden. Inhuur is here to stay.”

Blinde vlekken

Hoe de inhuur georganiseerd kan worden, hangt sterk af van de mate van volwassenheid binnen een organisatie. Bij veel organisaties is er nog altijd de onderverdeling ‘HR doet vast personeel’ en ‘Inkoop doet de inhuur’. Rémon van Buuren vindt dat de inhuur van externen hoog op de HR-agenda dient te staan. “Als inhuur geen onderdeel is van de HR-strategie, ga je het als HR heel erg moeilijk krijgen. Externe medewerkers zijn van steeds groter belang voor organisaties. HR-beleid moet daarom gaan over alle arbeid, zowel vast als flex. Welke inhuurstrategie hanteer je als organisatie om – ook in de toekomst – geschikte kandidaten te bereiken? Hoe geef je invulling aan goed opdrachtgeverschap?

Externen werken in dezelfde teams als vaste medewerkers en zijn daarmee onderdeel van de cultuur en identiteit.

“Externen werken in dezelfde teams als vaste medewerkers en zijn daarmee onderdeel van de cultuur en identiteit. Als organisatie wil je de juiste aandacht en sturing geven aan deze doelgroep. En de inhuur beheersen. Veel flexibiliteit kan namelijk leiden tot kennisverlies en maakt organisaties kwetsbaar. Een goed inhuurbeleid geeft antwoord op deze vragen. Hiervoor moet je echt grip krijgen op de processen. Dat zien we nog te weinig in de praktijk. Dat zijn vaak blinde vlekken binnen een organisatie.”

Uitbesteden is de trend

Van Buuren krijgt regelmatig de vraag van organisaties – zeker ook in de publieke sector – of het beter is de inhuur van personeel zelf te organiseren of dit uit te besteden.

In de zeer krappe arbeidsmarkt zie je volgens hem dat er steeds vaker wordt gekozen voor het marktmodel; het uitbesteden aan een gespecialiseerde partij die de inhuurvraag breed kan uitzetten in de markt en het proces goed begeleidt. De groei van MSP’s geeft ook aan dat er behoefte is aan het uitbesteden aan een partij die alle inhuur op zich neemt.

Maar uitbesteden van de inhuur van personeel is zeker geen must, stelt Van Buuren. “Het gaat er primair om welke wervingsstrategie het beste marktbereik oplevert. Bij een krappe arbeidsmarkt ligt kiezen voor een groter marktbereik voor de hand. Het gaat bij elke organisatie om de vraag; hoe kun je voor jouw specifieke inhuurvraag voldoende geschikte kandidaten bereiken? Hoe wil je samenwerken met inhuurdienstverleners? Wat doe je zelf en wat besteed je uit?” Dat kan voor elke organisatie anders zijn. Belangrijk is wel dat je als HRM’er en inkoper een goede afweging moet kunnen maken om de juiste strategie te kiezen. Daarvoor is de Dag van de Inhuur bedoeld.


Dag van de Inhuur, 15 november (Utrecht)

Tijdens zijn break-out sessie behandelt Rémon van Buuren ook vooraf ingezonden dilemma’s van de deelnemers en gaat samen met hen op zoek naar antwoorden en praktische tips.

Van Buuren is een van de sprekers tijdens de Dag van de Inhuur die op dinsdag 15 november in Utrecht wordt georganiseerd door Reijn, de inhuurpartner voor professionals in de publieke sector. Het evenement is bedoeld voor alle inkopers en HRM’ers die te maken hebben met de inhuur van personeel binnen hun (publieke) organisatie. Geïnteresseerd? Meld je hier aan.


 

Haert. Wij staan voor (on)gewoon goed opdrachtgeverschap voor maatschappelijk gedreven professionals. Haert is onderdeel van de Driessen Groep. Bekijk alle berichten van Haert