"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Oppositie blijft hameren op meer aandacht voor pensioen zzp’ers. Minister Schouten beweegt mee.

Onderzoek naar optie om automatisch door te sparen via pensioenfonds.

GroenLinks en de PvdA houden vast aan hun wens dat er extra maatregelen moeten komen, zodat meer zzp’ers pensioen gaan opbouwen. Dat bleek in de tweede dag van de behandeling van de nieuwe Pensioenwet. Het kabinet heeft steun van de twee linkse partijen nodig om de wet door de Eerste Kamer te krijgen.

Aangesloten blijven bij pensioenfonds

De minister vindt een pensioenplicht voor zzp’ers te ver gaan. Op andere punten beweegt ze wel richting GroenLinks en de PvdA. Zo gaat de minister onderzoeken in hoeverre zelfstandigen die uit loondienst komen standaard verbonden blijven aan het pensioenfonds waarbij ze aangesloten zijn. Ze krijgen dan wel de optie om er zelf uit te stappen.

Op dit moment bouwt 6% van alle zzp’ers pensioen op via een pensioenfonds. Vaak is aangesloten blijven bij een pensioenfonds ook niet mogelijk. De minister ziet nog wel de nodige knelpunten bij dit PvdA-voorstel, omdat het mogelijk oneigenlijke concurrentie is richting commerciële aanbieders.

Experimenten rond zzp-pensioen

Minister Schouten kondigde eerder al aan (zie hier) meer ruimte te willen creëren voor experimenten rond het zzp-pensioen. De ontwerpregeling daarvoor is nu bekend gemaakt (zie hier). De complexiteit van die regeling lijkt het enthousiasme bij de pensioenfondsen om ook daadwerkelijk te gaan experimenteren flink te temperen.

De passiviteit onder sociale partners om via arbeidsvoorwaarden zelf afspraken te maken over pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen, baart de PvdA en GroenLinks zorgen. De minister wil de uitwerking toch bij die sociale partners laten liggen, maar zegt wel toe een ’nogal dringende oproep’ te doen actiever te worden.

Invoeringsdatum Pensioenwet

Overigens is de invoeringsdatum van een nieuwe Pensioenwet uitgesteld tot op zijn vroegst 1 juli 2023. Belangenbehartigers van zelfstandigen pleiten dan ook te wachten met de afschaffing van de FOR (zie hier). Wanneer de Pensioenwet inderdaad op 1 juli 2023 ingaat, zal de fiscale ruimte voor zelfstandigen – die groter wordt – ook gelden vanaf 1 januari 2023. Dat heeft de minister in reactie daarop toegezegd.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Twee vragen aan de politieke besluitvormers.
    Wat voor belang hebben sociale partners (lees werkgevers en werknemers) om de pensioenpotten toegankelijk te maken voor voorbijgangers in hun sector?
    Bij zzp-ers is 59 procent tussen de 45 en 75 jaar oud. Is het voor hen en de pensioenfondsen aantrekkelijk als zij (tijdelijk of voor een gedeelte) toe treden tot de traditionele pensioenmarkt?