"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Arbeidsmigratie. Begin with the end in mind

Arbeidsmigratie is een ‘wicked problem’ dat vraagt om een gezamenlijke aanpak, stelt Peter Loef, beleidsadviseur Arbeidsmigratie.

De discussie over arbeidsmigratie kent vele invalshoeken, belangen, risico’s en kansen. Beleidsmakers, politiek en belanghebbenden houden elkaar in een houdgreep. Ieder rapport dat wordt gepubliceerd biedt de versnipperde belanghebbenden handvatten om een punt te maken. Jammer, arbeidsmigratie is een wicked problem en vraagt juist tegenovergesteld gedrag: namelijk samenwerken in plaats van ieder voor zich. Een gezamenlijke aanpak dus waarin brede welvaart centraal moet staan. Dat betekent oog voor de effecten op markt en samenleving.

Brede welvaart

Wat zijn de ingrediënten voor een gezamenlijke aanpak? Ik zou zeggen: begin with the end in mind. Ontwikkel met de BV Nederland en maatschappelijke partners een langetermijnvisie over hoe wij in de toekomst tot brede welvaart willen komen en kijk welke rol arbeidsmigratie daarbij kan spelen. Brede welvaart gaat over wonen, onderwijs en werken. Over een goede leefomgeving. Nu en straks.

Congres

De krapte op de arbeidsmarkt en de woningmarkt raakt velen onder ons inmiddels óók privé. Arbeidsmigratie is een van de mogelijke oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarktHoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien? Tijdens ons jaarlijkse congres op 26 september ga ik met Monica Sie Dhian Ho van Clingendael en met de genodigden van ons congres over dit onderwerp in gesprek.

Benieuwd of we een stip op de horizon kunnen zetten.

Auteur: Peter Loef, beleidsadviseur Arbeidsmigratie

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU