"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uber, Tentoo, Temper verder onder vuur over zzp-constructies

Taxiapp Uber, payroller Tentoo en platform Temper hebben ieder deze week – in afzonderlijke zaken – lastig nieuws te verwerken gekregen omtrent de manier waarop ze met zzp’ers werken. Een kort overzicht.

CAO van toepassing op Uber-chauffeurs

Taxi-app (of is het toch taxi-bedrijf?) Uber heeft een kortgeding tegen de Staat verloren. Het bedrijf probeert onder de taxi-cao uit te komen, maar heeft deze zaak dus verloren. Het kortgeding ging over het feit of de minister de taxi-cao van toepassing had mogen verklaren. De rechter stelt de minister nu dus in het gelijk.

Vorig jaar oordeelde een rechter dat Uber chauffeurs onterecht door het bedrijf als zzp’ers worden gezien. Het zijn feitelijk medewerkers en dus is de CAO van toepassing. Overigens hoeft Uber – in afwachting van een hoger beroep op die uitspraak  – de cao nog niet na te leven, zo bepaalde een rechter gisteren in weer een andere uitspraak.

Arbeidsinspectie: Tentoo kwalificeerde omroepflexkrachten ten onrechte als freelancers

Payroll bedrijf Tentoo heeft medewerkers bij regionale omroepen jarenlang tewerkgesteld als freelancers, terwijl er feitelijk sprake was van een dienstverband. Tot die conclusie is de NLA (voorheen de Arbeidsinspectie) gekomen na onderzoek bij Omroep Brabant en RTV Oost. De NLA deed het onderzoek op  verzoek van vakbond FNV. Het onderzoek werd in 2020 gestart (zie hier).

Elcke Jansen, de Ceo Brisker Group/Tentoo, zegt in het FD dat de inspectie helemaal niet in staat is om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een gezagsrelatie en daarmee van werkgeverschap. ‘Hun onderzoek is te beperkt, te eenzijdig en te willekeurig. Ze hebben een zeer summier en zelfbedacht toetsingskader gehanteerd, selectief verklaringen opgehaald en zijn daar ook nog eens selectief mee omgesprongen.’ Volgens Jansen is het aan de rechter om dit soort uitspraken te doen.

In een persverklaring schrijft het bedrijf het ‘te betreuren’ dat er geen wederhoor heeft plaats te gevonden. Daarbij vindt het bedrijf het rapport ‘buitenproportioneel, onevenredig en in strijd met de wet’ om Tentoo aan te merken als ‘niet-nalever’ van de Waadi. “Als er al sprake zou zijn van afwijkingen gaat dit letterlijk om centen.’

Tentoo heeft ondertussen alle contracten beëindigd en tientallen uitzendkrachten nabetaald. Er liggen nog wel twee zaken bij de rechtbank van medewerkers die daarna zijn doorgegaan als zelfstandige met een zogenoemd fictief dienstverband.

Bron: FD / Tentoo

Bonden kunnen door in zaak tegen Temper

Vakbonden FNV en CNV kunnen een andere langlopende procedure doorzetten. De bonden vinden namelijk dat freelance platform Temper feitelijk een uitzendbureau is. En zich dus aan de uitzend-cao moet houden.

In een procedurele tussenstap bepaalde de rechter dat nieuwe wetgeving om via collectieve actie schadevergoeding te eisen geen beletsel vormt voor de bonden in hun zaak tegen het platformbedrijf.

Daarnaast oordeelde de rechter dat de Stichting Freeflex, die opkomt voor zelfstandig platformwerkers, niet gezien kan worden als een onafhankelijke en representatieve onderhandelingspartner. FNV stelt dat FreeFlex een door Temper zelf opgezette vakbond is. Temper ontkent dat en zegt dat de vakbond 100% los staat van Temper.

Bron: FNV | Temper

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie