"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Personeelsverloop staat innovatie zakelijk dienstverleners in de weg

Positieve verwachtingen over groei omzet en klanten onder beslissers bij 250 Europese zakelijk dienstverleners.

Zakelijke dienstverleners zijn uitzonderlijk optimistisch over de huidige markt. Meer dan 80% van de zakelijke beslissers verwacht een groei van de klantenkring te realiseren en een hogere omzet dan vorig jaar. Tegelijkertijd zorgt verloop van personeel voor groeipijn. Dat blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Unit4, uitgevoerd door onderzoeksbureau PAC. Aan het onderzoek deden beslissers mee bij 250 Europese zakelijke dienstverleners met tussen de 500 en 5.000 medewerkers.

Groei door bestaande klanten, nieuwe klanten en fusies

Zakelijke dienstverleners hebben diverse plannen om de verwachte groei te realiseren. Voor de helft is het aantrekken van nieuwe klanten een van de belangrijkste groeifactoren. Voor bijna veertig procent van alle Europese dienstverleners spelen fusies en overnames de belangrijkste rol. Uiteindelijk vormen de huidige klanten de stabiele basis. Maar liefst negentig procent van de respondenten rekent erop dat de omzet vanuit het huidige klantenbestand de primaire dan wel secundaire groeifactor zal zijn.

Personeelsverloop en legacy zorgen voor groeipijn

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn: uit het onderzoek komen ook duidelijke pijnpunten naar voren, die de groei van organisaties belemmeren. Zo zorgt de huidige arbeidsmarkt voor grote uitdagingen. Bij maar liefst zestig procent van alle organisaties is er sprake van een personeelsverloop van meer dan tien procent, bij bijna een derde (30%) ligt dit zelfs boven de twintig procent.

Dit heeft gevolgen voor de personeelsbezetting: één op de vijf (19%) respondenten slaagt er niet in een personeelsbezetting van zeventig procent te realiseren, een percentage dat door de sector als benchmark wordt beschouwd.

Een ander struikelblok is de technologische gereedheid. Zo ziet 71 procent de afhankelijkheid van legacy-systemen en een gebrek aan integratie tussen bedrijfskritische applicaties als de belangrijkste belemmering voor innovatie. Een ander veelgenoemd probleem is het gebrek aan essentiële prestatiedata (62%).

IT-infrastructuur met flexibele basis nodig

Mark Gibbison, head of Strategic Motions for New Business bij Unit4: “Toekomstig succes in de zakelijke dienstverlening is afhankelijk van de manier waarop innovatieve bedrijven op de huidige behoeften van klanten inspringen. Dit vraagt om een IT-infrastructuur die een flexibele basis heeft, maar die ook als centrale bron van informatie dient. Bedrijven moeten daarnaast nauwgezet aandacht besteden aan het personeelsbeheer. Dit is nodig om personeelsverloop te voorkomen en maximale herhalingsomzet uit bestaande klanten te halen.”

Zorg voor duurzame groei en flexibiliteit

Nick Mayes, onderzoeksdirecteur bij PAC: “Nu het optimisme in de zakelijke dienstverlening terugkeert, kan het voor zakelijke besluitvormers verleidelijk zijn om voorbij te gaan aan de belangrijkste pijnpunten die uit dit onderzoek blijken. Voor organisaties is het echter belangrijker dan ooit om de juiste strategieën te hanteren, zowel voor het waarborgen van duurzame groei, als het realiseren van de nodige flexibiliteit om in te spelen op de behoorlijk wisselvallige marktomstandigheden. 2022 is misschien nog niet het jaar van ‘overnemen of overgenomen worden’, maar bedrijven zouden geen illusies moeten koesteren. Want er is niet alleen maar sprake van kansen voor groei; ook de druk vanuit de markt neemt toe.”

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie