SLUIT MENU

Het einde van het concurrentiebeding? Minister ziet vier opties.

Het huidige concurrentiebeding heeft zijn langste tijd gehad. Dat is wel zeker. Ambtenaren hebben vier beleidsopties uitgewerkt.

“Het gebruik van het concurrentiebeding blijkt zodanig breed dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit kan leiden” Dat schrijft Minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer. Er zijn alvast vier opties uitgewerkt.

Van Gennip trekt deze conclusies na gesprekken met sociale partners. Aanleiding was het rapport ‘De werking van het concurrentiebeding in de praktijk’. Dat rapport werd op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld.

In de ambtelijke verkenning naar de beleidsopties voor hervorming van het concurrentiebeding wordt geconcludeerd dat er meer dan voldoende aanleiding is voor een hervorming. Volgens de minister zijn ook de sociale partners het daarmee eens.

Vier opties

Niets doen is geen optie. Het concurrentiebeding in zijn geheel afschaffen wordt ook niet als raadzaam gezien. Dan hebben werkgevers wel erg weinig bescherming tegen bijvoorbeeld het ongeoorloofd meenemen van klantgegevens of bedrijfsgeheimen.

De ambtenaren zien vier beleidsopties, die steeds zwaarder worden, waarbij vanaf optie 2 er een vergoeding betaald moet worden indien de werkgever gebruik wil maken van het concurrentiebeding.

 • Beleidsoptie 1
  • Beperken maximale duur tot 1 jaar
  • Verplicht expliciteren en motiveren van geografisch bereik in het beding
  • Concurrentiebeding vervalt bij faillissement.
  • Concurrentiebeding vervalt bij ontslag in proeftijd.
  • Het concurrentiebeding kan alleen worden ingeroepen als ontslag op initiatief van werknemer plaatsvindt
  • Voorwaarden stellen aan bekendmaking intentie werkgever wel/niet inroepen beding na afloop dienstverband.
 • Beleidsoptie 2
  • Alle elementen van beleidsoptie 1
  • Verplichte vergoeding modaliteiten:
   • Vergoeding bij inroep beding
   • Vergoeding bij afsluiting beding (signing fee) optioneel
 • Beleidsoptie 3
  • Alle elementen van beleidsoptie 1
  • Beperking concurrentiebeding alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang, motivering werkgever bij aangaan beding. Conform de huidige situatie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
 • Beleidsoptie 4
  • Alle elementen van beleidsoptie 1
  • Verplichte vergoeding beleidsoptie 2
  • Beperking concurrentiebeding alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang beleidsoptie 3.

Deze opties worden in het voorjaar verder besproken met de sociale partners.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie