"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Cultural fit tussen kandidaat en klant, zo doet je dat

Hero Interim Professionals wil de beste professionals voor elke opdracht leveren. Dat is logisch, maar hoe doe je dat? Bij Hero maken ze daar serieus werk van. Het matchen van de persoonskenmerken van de kandidaat met de organisatiecultuur is ingebouwd in het werkproces.

De cultural en personal fit van de interim-professional met de opdrachtgever is bepalend voor de juiste match. “Wij moeten ervoor zorgen dat de candidate journey goed en soepel verloopt én dat de kandidaat echt past in de werkomgeving, de bedrijfscultuur van de organisatie waar hij gaat werken”, zegt Saskia Kapper, chief commercial officer bij Hero. “Als opdrachtgever is het dus ook belangrijk een intermediair te kiezen die goed bij jouw organisatie past. Dat is de vooruitgeschoven post van jouw organisatie. Niet alleen om de markt te ontsluiten qua aantallen kandidaten, maar juist ook om de kwalitatieve match te kunnen maken.”

Zorgen voor cultural en personal fit klinkt vanzelfsprekend, maar hoe vertaal je dat als intermediair nou echt in het werkproces? Hero pakt dat in ieder geval grondig aan. “Wij nemen de opdrachtgever én de kandidaat als uitgangspunt”, stelt Kapper.

Type blauw/rood of geel/groen

Het begint met een organisatiescan, waarmee de organisatiecultuur aan de hand van interviews en een enquête in beeld wordt gebracht. Dat gebeurt ook voor de subculturen binnen de organisatie. En dat is nodig, stelt Kapper: “Ook binnen IT zijn verschillen. Mensen op de afdeling data analytics zijn weer heel anders dan de ontwikkelaars.”

Bij een aanvraag kijkt men dus niet alleen naar de harde criteria (profiel, kennis, kunde), maar ook naar de zachtere aspecten, het type persoon. Er vindt een extra toetsing van de afdelingscultuur met aanvraag plaats. Kapper geeft een voorbeeld: een internationale telecomaanbieder zoekt een projectmanager. Afhankelijk van het project willen wij weten of we een type blauw/rood of bijvoorbeeld of een type geel/groen (volgens het kleurenmodel van Jung, red.) moeten zoeken. “Want kandidaten kunnen dezelfde kennis en ervaring hebben, de persoonskenmerken zorgen uiteindelijk voor de beste match.”

Via hunter, recruiter, accountmanager naar klant

De aanvraag met harde criteria (eisen) wordt dus aangevuld met de gewenste persoonlijkheid en cultuur. Met dat ‘inside profiel’ gaat Hero vervolgens aan de slag. De ‘hunters’ benaderen kandidaten in de markt als die niet in het eigen netwerk zitten. De recruiter gaat vervolgens met de voorgeselecteerde kandidaten via een videocall (het is nog steeds coronatijd) dieper in op de zachte criteria; wat is de kandidaat voor persoon? Is er een personal/cultural fit met het inside profiel?

Zo ja, dan doet de accountmanager van Hero een pre-intake; die kent de klant door en door en spreekt de opdracht en de organisatie met de kandidaat door. Pas daarna wordt de kandidaat met een uitgebreide profielschets voorgesteld aan de klant.

Maar daar houdt de ondersteuning van Hero niet op. De accountmanager is óók bij de intake bij de opdrachtgever aanwezig – weliswaar in een passieve rol maar hierdoor krijgt hij nog meer informatie om de klant in de toekomst de perfecte match te kunnen bieden.

Deze werkwijze pakt in de praktijk heel goed uit, stelt Kapper. “Een mismatch gebeurt bij ons eigenlijk nooit. Er gaan nu meer dan 850 contracten door onze boeken, misschien komt het één of twee keer in een jaar voor dat een match op het persoonlijke vlak minder is.”

Kritisch naar de klant

Om in het voorbeeld te blijven; als er al twee interne projectmanagers ‘gesneuveld’ zijn en de telecomaanbieder zou opnieuw om een kandidaat vragen die in Jungs kleurenpallet blauw is, dan vindt Hero dat zij tegen de klant moeten zeggen ‘hebben jullie voor dit project niet iemand nodig met een andere kleur, een ander persoonlijkheidsprofiel?’

“De klant mag van ons verwachten dat we meedenken en hem meenemen in het realistisch maken van verwachtingen. En dat doen we dus ook. Wij zijn geen leverancier, maar partner. Wij geven advies, ook als de klant er niet om vraagt”, licht  Kapper toe. ”Dus we zijn naar de klant toe best een beetje kritisch. Dat is volledig in het belang van de klant en de interim-professional.”


 

In het onderstaande webinar vertellen Saskia Kapper en Bas Visser van Hero meer over het succesvol maken van een cultural fit tussen kandidaat en klant

Eén reactie op dit bericht

  1. In deze tijden van diversiteit en inclusiviteit heb ik eerder een pleidooi gehouden voor los laten van het begrip cultural fit. Dat leidt tot een mono-cultuur, tot meer van hetzefde, terwijl onderzoek aantoont dat de broodnodige vernieuwingen en innovaties diversiteit verlangen.
    Waar het om gaat is cultural fitness! Het vermogen van medewerker en organisatie om met verschillen om te gaan en deze te benutten om samen sterker te worden.
    Voor meer informatie lees mijn blog: https://hrcommunity.nl/blogs/van-cultural-fit-naar-cultural-fitness/