"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jeroen de Vries (Hero): “MSP-dienstverlening op maat past bij versnipperde inhuurmarkt”

Waar andere Managed Service Providers (MSP’s) vaak complete inhuurprogramma’s bij grote organisaties invoeren, volgt het ‘nieuwe’ Hero MSP de filosofie die het ook als broker al jarenlang hanteert. Afhankelijk van de behoefte van de klant, stap voor stap – in het tempo dat ze samen bepalen – verbeteringen in het inhuurproces doorvoeren. Jeroen de Vries (Hero): “Wij geloven daarin en zoeken bewust klanten die daarbij passen.”

Hero MSP speelt met maatwerk in op de trend die de versnipperde inhuurmarkt met zich meebrengt. Jeroen de Vries (Hero): “Verschillende organisaties vragen verschillende oplossingen bij de inhuur van personeel. Dat is interessant voor ons. We hebben nu het momentum en groeien hard. Voor de komende twee jaar houden we zelfs rekening met een groeifactor van 5 of 6.”

Hero is een relatief nieuwe speler op de MSP-markt. Het bedrijf met kantoren in Alkmaar, Wognum en Hoorn is ontstaan vanuit de bemiddeling en heeft tevens naam opgebouwd als broker. Volgens Jeroen de Vries onderscheidt Hero zich van de ‘kille’ brokers die alleen de – puur zakelijke – contractafhandeling doen bij de inhuur van zelfstandige professionals namens een opdrachtgever. Hero kiest voor een persoonlijke, meer servicegerichte benadering en scoort daarmee vooral goed bij bedrijven die voor het eerst een broker inschakelen (first brokering). “Voor die klanten doen wij vaak veel meer. Deze organisaties willen aan de ene kant dat wij hen aan de hand nemen, adviseren en processen structureren en aan de andere kant willen zij vaak hun eigen manier van werken behouden. Wij zijn flexibel, onder meer met een in eigen beheer ontwikkeld platform, en passen ons aan de klant aan.”

Incrementeel implementeren

Diezelfde aanpak hanteert Hero voor haar MSP-dienstverlening. Waar veel andere aanbieders het liefst in één keer een volledig inhuurprogramma willen invoeren bij hun klanten (big bang), kiest Hero nadrukkelijk voor ‘incrementeel implementeren’. De Vries: “Wij gaan uit van de situatie en wensen van de klant en voeren stap voor stap procesverbeteringen door. Dat is altijd maatwerk. En pas als een stap is gezet (deelproces optimaal is georganiseerd), zetten we de volgende. We volgen het tempo dat we samen aankunnen. Wij gaan dan ook niet voor de meest kostenefficiënte inrichting van het hele inhuurproces, maar voor de meest kostenreële voor die specifieke klant.”

Kiezen uit menukaart

Net als bij first brokering, richt Hero MSP zich vooral op organisaties die voor het eerst hun hele inhuur van personeel uitbesteden. De Vries: “Veel van onze klanten beginnen bij ons met brokering en daar wordt stapsgewijs MSP-dienstverlening aan toegevoegd.” In de optiek van Hero is het namelijk veel beter om te starten met een basisdienstverlening, bijvoorbeeld contractmanagement, en de dienstverlening vervolgens geleidelijk uit te breiden naar wens en timing van de opdrachtgever.

“Wij kiezen ook bewust voor klanten die bij onze MSP-aanpak passen. Als Hero MSP geven wij advies en doen suggesties. Zie het als een menukaart waar de klant uit kan kiezen. Wij vragen ‘hoe willen jullie het liefst werken?’ en richten vervolgens het inhuurproces klantspecifiek in. Klanten moeten ook hun bestaande systemen kunnen koppelen. Als de opdrachtgever al een goed lopend urensysteem heeft, gaan we dat zeker niet vervangen.”

Arbeidsintensieve MSP-dienstverlening

De MSP-propositie van Hero leent zich met name voor partijen tot grofweg een paar miljard euro omzet die nog niet alle inhuurprocessen optimaal hebben ingericht. Waar grote MSP’s vooral de internationale organisaties bedienen, richt Hero zich op het zakelijke segment dat daar qua marktomvang onder zit. De Vries: “Wij zoeken partijen van serieus formaat waar we meer toegevoegde waarde kunnen bieden. Waar andere MSP’s vooral focussen op automatisering, investeren wij naast het stevig ontwikkelen van IT ook in de persoonlijke relatie. Wij bieden een meer arbeidsintensieve vorm van MSP-dienstverlening.”

Ook de zorg is een sector waar Hero actief is. In de zorg is een professionaliseringsslag gaande wat betreft inhuur. Daar is een maatschappelijke discussie gaande over ‘te dure inhuur’, weet ook De Vries. “Ik ben het met een deel van die kritiek eens. Wij zijn er dan ook niet op uit zoveel mogelijk omzet bij de zorginstellingen vandaan te halen, maar willen helpen bij het terugdringen van bijvoorbeeld het verloop en het verbeteren van de efficiency.”

Inhuurmarkt versnipperd

Bij MSP-dienstverlening gaat het al lang niet meer puur om kostenbesparing. “We hebben ons wel eens teruggetrokken bij trajecten nadat bleek dat het de opdrachtgever alleen maar om het laagste tarief ging.” Hero speelt liever in op de groeiende behoefte aan bredere MSP-dienstverlening die De Vries ziet in de markt. “Bij een groeiende economie en een krappe arbeidsmarkt is het vinden en binden van extern talent belangrijker dan ooit. Pre- en onboarding wordt belangrijker, opdrachtgevers vragen om een RPO-oplossing en/of willen de (voor)financiering van zzp’ers bij ons neerleggen.”
“De inhuurmarkt versnippert. Verschillende organisaties vragen verschillende oplossingen bij de inhuur van personeel” stelt De Vries vast. “Onze MSP-dienstverlening sluit daar uitstekend bij aan. We hebben nu het momentum, groeien hard en gaan daar in rap tempo mee door.”

Hero ziet de omzet al jaren exponentieel stijgen. Bedroeg de omzet in 2022 nog € 83,7 miljoen, in 2023 groeide dit naar € 120 miljoen. Voorheen kwamen de inkomsten uit brokerdienstverlening, in 2023 is daar de MSP-propositie bijgekomen. Hero MSP kan profiteren van het uitbreiden van de dienstverlening die Hero Interim Professionals aan bestaande klanten biedt. En vice versa. De ambities om te groeien zijn zeer hoog. Voor 2024 rekent Hero op een omzet tussen € 175 en € 200 miljoen. Hero sluit niet uit dat bij een positief scenario het bedrijf vijf of zes keer zo groot wordt door autonome groei binnen twee jaar. 

Lees ook: Hero, van persoonlijke broker tot praktische MSP

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de MSP-markt in Nederland die in 2024 op ZiPconomy worden gepubliceerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *