"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vrouwen beginnen met inhaalslag als zelfstandig ondernemer

Het aantal bedrijven in Nederland groeide in 2021 met zes procent. Die groei is vooral te danken aan de toename van het aantal zzp’ers. Zowel bij de starters als bij de gevestigde ondernemers neemt bovendien het aantal vrouwen toe.

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2021 met 120.521 toegenomen tot 2.199.387. Dit is een stijging van 6%. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek dat KVK vandaag presenteert.

Groei fulltime zzp’ers

De groei van het aantal bedrijven in 2021 is volgens het rapport vooral te danken aan de toename van het aantal fulltime zzp’ers . Daarin zit een groei van 7%, terwijl het aantal mkb’ers nagenoeg gelijk is gebleven.

Groei starters per sector

In 2021 zit de grootste groei van het aantal starters in de sectoren gezondheid (+27%), bouw (+19%), logistiek (+19%) en horeca (+15%).

In de logistiek is een stijging waarneembaar van onder andere de zzp taxichauffeurs, koeriers en goederenvervoer over de weg.

De gezondheidssector kent ook een grote groei. In deze sector zien we de groei bij de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, maatschappelijk werk, welzijnswerk voor ouderen en de kinderopvang.

Meer vrouwelijke ondernemers

Het aandeel vrouwelijk ondernemers was begin 2021 36% en aan het eind van het jaar 37%. Bij de starters zien we een sterkere  groei van het aandeel vrouwen, namelijk van 37% in 2020 naar 39% in 2021.

De verdeling tussen mannen en vrouwen onder ondernemers is hiermee nog steeds wat minder evenwichtig dan bij werkenden in loondienst. Daarvan is in Nederland ongeveer de helft man en de helft vrouw.

Vrouwelijke starters per sector

In 2021 nam het aantal vrouwelijke starters vooral toe in de detailhandel en de sector land- en tuinbouw. In vergelijking met 2020 waren er minder vrouwelijke starters in de sectoren gezondheid, bouw en logistiek. In die sectoren zit er dus weliswaar een flinke groei in het totale aantal startende ondernemers, maar zijn het vooral de mannen die voor de aanwas zorgen.

Gemiddelde leeftijd starters

De gemiddelde leeftijd van starters was in 2021 net als in 2020 34 jaar, veel lager dan de gemiddelde leeftijd van gevestigde ondernemers (45 jaar).

KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek

Het jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland op 1 januari 2022 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2021. De gegevens zijn uitgesplitst naar segmenten, sectoren en provincies. In het jaaroverzicht zijn gegevens opgenomen over ondernemers- en startersprofielen, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.


Download het jaaroverzicht [PDF] hier.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie