"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Project RITZ: uitwisseling vast zorgpersoneel dicht gaten in dienstroosters

In het proefproject RITZ krijgen vaste medewerkers van vier zorgorganisaties de kans om extra diensten te draaien bij een van de andere organisaties. Daarmee lossen de organisaties onderling hun tijdelijke capaciteitsproblemen op, zonder extra inhuur van externen.

RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Het is een samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties: thuiszorgorganisatie Thebe, zorgorganisatie De Wever, zorgorganisatie Mijzo en zorgcentrum St. Franciscus. Sinds oktober 2021 draaien ze mee in een proefproject voor het uitwisselen van vast personeel.

Stijn Kanters, directeur/bestuurder bij St. Franciscus, legt uit: “Met RITZ krijgt een team dat tijdelijk krap bezet is hulp van een collega van een andere locatie of organisatie. Zo kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld en ‘ritzen’ we als het ware de roosters dicht.”

Digitaal platform voor diensten

RITZ werkt met een digitaal platform, dat ontwikkeld is door Intus. Via dit platform kunnen planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. In een app zien medewerkers welke, voor hun functieniveau passende, diensten openstaan. Door een dienst te ‘liken’ kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak.

Meer flexibiliteit voor organisatie en medewerkers

Volgens Kanters snijdt het mes hier aan twee kanten: de organisaties maken optimaal gebruik van hun eigen pool aan medewerkers, en de medewerkers krijgen meer flexibiliteit en regie over hun inzetbaarheid.

“Gezien de dubbele vergrijzing waar we in de ouderenzorg mee te maken hebben, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om het potentieel van onze medewerkers zoveel mogelijk te benutten. De groep ouderen wordt steeds groter en het aantal zorgmedewerkers wordt kleiner. Dit betekent dat we het anders moeten gaan doen.”

Bijdragen aan medewerkerstevredenheid

RITZ biedt voor medewerkers de voordelen van een vast contract en de ruimte om extra of flexibel te werken. Als zorgorganisaties willen we hiermee bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en het personeel voor de zorg behouden”, aldus Stijn Kanters.

Meer regionale uitwisseling van medewerkers

In eerste instantie loopt het proefproject RITZ van oktober tot en met december 2021. Op basis van de bevindingen wordt het platform verder doorontwikkeld. De ambitie is dat op termijn meer zorgorganisaties aansluiten. Zo kan de regionale uitwisseling van medewerkers op grotere schaal plaatsvinden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie