"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zorgsector lanceert stappenplan schijnzelfstandigheid

“Belastingdienst stapt uit het fiscaal kader zzp zorg”. Dit blijkt echter toch anders te liggen, ziet Boris Emmerig. De brancheorganisaties zien zich genoodzaakt het overleg met de overheid op te schorten en adviseren aan de slag te gaan om bewust en gericht beleid te voeren op de inzet van zzp’ers in de zorg. Als hulpmiddel is daartoe een “Stappenplan Inhuur Zorgprofessionals” ontwikkeld. “Een goede aanzet, maar schiet op onderdelen ook tekort”, zegt Emmerig hierover.

De website ZZP-erindezorg.nl berichtte op 28 mei 2024 het volgende: “Belastingdienst stapt uit het fiscaal kader zzp zorg”. Dit blijkt echter toch anders te liggen. De brancheorganisaties in de zorg hebben in een brief aan hun leden het volgende gemeld: “De BoZ+ partijen (ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl) zien zich daarom genoodzaakt het overleg met de overheid over het beheersingsmodel Zorg (tijdelijk) op te schorten.” De brancheorganisaties zijn dus uit het overleg gestapt, niet de Belastingdienst.

Stappenplan Inhuur Zorgprofessionals

De brancheorganisaties geven in hun brief aan dat vanuit de ministeries van Financiën en Sociale Zaken uitlatingen zijn gedaan over de vrijwel onmogelijke inzet van zzp’ers voor de intramurale zorg en bestond er onder “een aantal lokale belastinginspecteurs” gebrek aan draagvlak. Verder adviseren de brancheorganisaties aan de slag te gaan met de nodige voorbereidingen om bewust en gericht beleid te voeren op de inzet van zzp’ers in de zorg “omdat de tijd naar de afschaffing van het moratorium vanaf 1 januari 2025 voortschrijdt”. Als hulpmiddel is daartoe een “Stappenplan Inhuur Zorgprofessionals” ontwikkeld. Voor zover ik kan nagaan, is dit plan niet gepubliceerd.

Omdat ik veel vragen over dit stappenplan krijg, heb ik het bestudeerd. Het plan bevat immers de volgende disclaimer: “Deze informatie is alleen bedoeld voor de leden van de BoZ+ partijen. Voordat u een beslissing neemt of actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw financiën of zorgorganisatie, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.”. Stap 1 is het inventariseren van de bestaande situatie, een prima stap. Stap 2 is een fiscale beoordeling, ook nuttig. Bij deze stap horen drie bijlagen, te weten een “Handreiking beoordelen arbeidsrelatie”, een “Checklist zzp-dossier” en een “ZZP-verklaring”. Stap 3 heet “Aanpassen beleid en besluitvormingsproces” en stap 4 “In control”.

Zorgsector blijft onbesproken

Wat ik mis in het stappenplan, is een focus op de zorgsector. De ministeries hebben bijvoorbeeld niet voor niets uitspraken gedaan over de inzet van zzp’ ers voor intramurale zorg. Die vinden hun grond in jurisprudentie daarover en die laat zien dat die inzet buiten dienstbetrekking niet gemakkelijk is. Deze jurisprudentie gaat specifiek in op de zorgsector, maar blijft onbesproken (zie als één van de vele voorbeelden een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 juni 2023). Daarnaast worden de criteria uit het Deliveroo-arrest niet besproken, terwijl dit richtinggevende criteria zijn. Het stappenplan legt sterk de nadruk op de materiële gezagsverhouding, ofwel het geven van bindende aanwijzingen. Uit het Deliveroo-arrest blijkt echter dat de arbeidsovereenkomst is “ontzagd”.

Het stappenplan bevat zeker een goede aanzet, maar schiet op onderdelen ook tekort. De disclaimer is daarom zeker op zijn plaats.

Lees meer:

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *