"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Benoem Wouter Koolmees tot regeringscommissaris ‘hervorming arbeidsmarkt’ ”

Doorbraak arbeidsmarktbeleid vraagt om iemand die los van departementen en vakgebieden kan opereren. Want, die departementen én de vakdisciplines zijn afgezonderde burchten geworden. Aldus Hans Borstlap.

Benoem Wouter Koolmees tot regeringscommissaris ‘hervorming arbeidsmarkt’. Alleen iemand die los van vakdepartementen en boven de partijen staat, kan de benodigde doorbraak voor elkaar krijgen. Die oproep deed Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, tijdens een online bijeenkomst voor leden van het VNO-NCW West.

Borstlap verwacht dat een nieuwe regering een groot deel van de adviezen van zijn commissie overneemt. “De punt in de toekomst is gezet. De richting staat vast: Wendbaar, weerbaar en wederkerigheid.” Hij verwacht hooguit discussie over het tempo. Borstlap wijst ook naar het ‘middellange termijn’ advies van de SER uit juni 2021, wat in zijn ogen een prima concrete invulling is van de adviezen van de commissie. “De politiek moet van goeden huize komen om dat advies ter zijde te schuiven.”

Vakgebieden als afgesloten forten

Er is volgens Borstlap meer nodig dan politieke wil om tot een doorbraak voor de hervorming van de arbeidsmarkt te komen. Vandaar zijn voorstel om een regeringscommissaris te benoemen. Zowel ministeries als wetenschappers zitten wat hem betreft vast in hun eigen vakgebied, terwijl er juist over die vakgebieden heen gekeken moet worden om de arbeidsmarkt klaar te maken voor morgen .

De verschillende vakgebieden zijn afgesloten forten. Ze luisteren niet meer naar elkaar.

“Wat ik heb gemerkt is dat de regels rond arbeidsrecht, fiscaliteit, sociale zekerheid en onderwijs ontzettend verbrokkeld zijn. Dat afzonderlijke departementen die daarover gaan burchten zijn geworden.” Maar dat geldt wat Borstlap betreft ook voor de vakdisciplines als juristen, fiscalisten, onderwijsdeskundigen en economen. “Het zijn afgesloten disciplines. Forten, met eigen faculteiten, eigen hoogleraren en eigen vakbladen. Kastelen met een tankgracht eromheen en een brug die vaker dicht dan open staat. Dat geldt voor hen allemaal. Het veld is hopeloos verbrokkeld. Ze luisteren ook niet meer goed naar elkaar.”

Dat vraagt dus om iemand die – los van een departement en boven de vier sectoren – kan opereren en de adviezen kan invoeren. Direct in opdracht van de minister-president. “En geef hem daar vier jaar de tijd voor.”

Wouter Koolmees is wat Borstlap betreft daarvoor de uitgelezen persoon. Stevige dossierkennis, pragmatisch, de juiste mix van kunnen luisteren en daadkracht tonen en bovenal iemand de alom gewaardeerd wordt.

Herhalend pleidooi voor 80-120 procent CAO

Borstlap hoopt dat er in een nieuw regeerakkoord substantieel meer geld beschikbaar komt voor arbeidsbemiddeling. “We hebben daar ongelofelijk veel op bezuinigd. Het wordt tijd dat we het concept ‘werkloosheid’ afschaffen.

Verder herhaalde hij zijn pleidooi voor een 80-120 procent CAO, zoals dat ook in het rapport staat. Het vaste contract moet meer wendbaar worden, vindt Borstlap. Bij forste economische tegenwind behoudt een werknemer de zekerheid van 80 procent van de CAO. Bij hoogtijddagen wordt het 120 procent, via een winstdelingsregeling.

Dit idee staat ook in het SER-advies, maar Borstlap is niet zo enthousiast over het feit dat de SER de rekening voor zo’n vorm van deeltijd-WW niet wil neerleggen bij werkgevers en werknemers zelf. “De werknemer mag ook best een deel van het risico zelf dragen. Dat past bij de wederkerigheid.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Hans Borstlap was al geen successs……
    En dan nu dit voorstel uit zijn mond….

    Waar moet t toch naar toe met die Arbeidsmarkt????