"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vijf vragen over online platform ZZP365

Een onafhankelijk platform dat alle rompslomp voor de zzp’er, intermediair en opdrachtgever wegneemt. Hoe werkt dat? En hoe draagt zo’n platform bij aan een beter functionerende zzp-markt? Vijf vragen aan Robbert Jan de Rooij, oprichter en CEO van ZZP365.


Robbert Jan de Rooij rolt vanuit de schoolbanken direct in de personeelsbemiddeling. Begonnen als intercedent bij een toen net gestart uitzendbureau (Artiflex), klimt hij op tot vestigingsmanager en al snel heeft hij meerdere Brabantse vestigingen onder zijn hoede. Later participeert hij als (franchise)ondernemer bij die uitzendorganisatie in een nieuw op te zetten uitzendbureau. Old school uitzenden – een nieuw kantoor, Gouden Gids, telefoon en aan de slag. In 2017 verkoopt De Rooij zijn aandelen. Niet lang daarna start hij samen met twee andere flexondernemers Goodweek, een backofficedienstverlener voor intermediairs, met name uitzendbureaus. De Rooij merkt dat veel intermediairs, opdrachtgevers en platformen steeds meer werken met zelfstandigen en dat die zzp-inhuurworkflows ‘vaak niet transparant, juridisch juist, efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn ingericht’. Van daaruit ontstaat het idee voor ZZP365, een online platform waarop zowel zzp’ers als opdrachtgevers (intermediairs) al hun zaken kunnen regelen.


1.Waarom is een aparte backoffice voor zzp’ers nodig?

“Veel intermediairs die met zelfstandigen werken doen dat met dezelfde softwaretools als die voor mensen in loondienst en uitzendkrachten. Dat moet je niet doen en dat moet je als branche ook niet willen. Verloning en ondernemerschapsafwikkeling zijn verschillende dingen, die moet je niet in één systeem stoppen. Dat is praktisch niet handig en zeker ook juridisch niet (als er gehandhaafd gaat worden). Een opdrachtgever die zelfstandigen inhuurt heeft nu eenmaal andere verantwoordelijkheden dat een werkgever die mensen in loondienst heeft.

“Ook ethisch gezien is het niet juist. Waar uitzenden overgereguleerd is, is er voor zpp (nog) niet of nauwelijks een sociaal vangnet. Het goed regelen van inhuur van zzp’ers is ook een morele verplichting van bedrijven.”

2. Je zegt te streven naar ‘eerlijke verhoudingen’ op de zzp-markt. Wat bedoel je daarmee?

“Iedereen heeft er baat bij dat het werken met zzp’ers op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt, ook over tien of vijftien jaar. Daarvoor is regulering nodig. Natuurlijk is het lastig om te komen tot een integrale oplossing voor de hele zzp-markt die praktisch uitvoerbaar is. Helaas komt er in de praktijk een politiek compromis die moeilijk handhaafbaar is waardoor dat ook niet of nauwelijks gebeurt. Daar heeft niemand iets aan.

“Waar het om gaat is dat alle partijen langere tijd, duurzaam en verantwoord willen samenwerken met elkaar, de zzp’er, de overheid en de markt. We moeten samen naar een werkbare, toekomstbestendige situatie met eerlijke verhoudingen. Dat spel moeten we fatsoenlijk spelen. Daarvoor is regulering nodig. Wij willen daarbij faciliteren dat de zzp-markt met onze tools zichzelf op een slimme manier kan gaan reguleren.”

“Ik pleit er dan ook voor dat er een nieuwe norm voor zzp komt die handhaving eenvoudiger, overzichtelijker en vriendelijker maakt. Wat wij als ZZP365 doen is tooling aanbieden om dat eenvoudiger te maken.

3. Hoe maken jullie zzp-inhuur eenvoudig?

“Wij kijken naar de huidige wet- en regelgeving en de verwachte ontwikkeling daarin. Wat is er binnen de huidige juridische kaders mogelijk en waar is behoefte aan? We maken als software ontwikkelbedrijf praktische tools waarbij handhaving gemakkelijk is. De ondernemerscheck (ondernemerstoets) en de webmodule (opdracht(gevers)verklaring) volledig geautomatiseerd in die tooling. Het is een ‘vriendelijke variant’ die werkbaar is voor zelfstandige en opdrachtgever. En het is een slimme module, waarbij je met variabelen kan spelen om aan de eisen te voldoen. Bijvoorbeeld, een metselaar met een relatief laag uurtarief moet wel meer dan drie opdrachtgevers hebben. Een adviseur met een heel hoog uurtarief die anderhalf jaar een klus doet bij een ziekenhuis, hoeft dat niet. Die parameters bepalen of het een geschikte klus volgens de huidige regelgeving is of niet. En die passen wij uiteraard aan bij nieuwe wet- en regelgeving.”

“Hierdoor kunnen de zzp’ers en opdrachtgevers die met ons samenwerken met een gerust hart zeggen dat ze goedwillend zijn. Zij hebben de garantie dat zij juridisch goed zitten.”

4. Jullie doen niet zelf aan bemiddeling. Waarom niet?

“We zijn inderdaad geen bemiddelaar. Wij zijn marktneutraal en nemen geen positie in. We werken voor intermediairs, opdrachtgevers, MSP’s en platformen. Waar andere platformen vraag en aanbod bij elkaar brengen (zoals Jellow of freelance.nl), doen wij dat juist niet. Wij zitten aan de achterkant. Dus die platformen zijn geen concurrenten, maar eerder mogelijke strategische partners.

“Wij hebben alle tooling zelf gebouwd, met eigen middelen, en zijn niet afhankelijk van welke partij dan ook. We hebben met een volwaardig team een paar jaar fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze softwaretooling en backoffice-inrichting. Dat moeten we natuurlijk terugverdienen door schaalgrootte. Ik wil dan ook binnen een paar jaar minstens 10.000 zzp’ers blij maken met onze tooling. Wij willen een nieuwe norm voor zzp in Nederland worden, echt iets neerzetten voor de toekomst van zzp.

“Ons doel is de zzp’er die ondersteuning te bieden die hij verdient. Zzp’er is eigenlijk een verkeerde term, het moet zijn een zp’er, een zorgeloos professional. Een modern werkende die de vrijheid heeft om te werken zoals hij of zij dat wil.”

5. Dat klinkt mooi, maar wat moeten die zzp’ers en opdrachtgevers daarvoor betalen?

“Bij inhuur via een intermediair of opdrachtgever via ons platform betaalt die zzp’er nul euro. De opdrachtgever betaalt één euro per gewerkt uur. Zo maken we het heel toegankelijk voor de zelfstandige en bieden we de opdrachtgever de zekerheid dat alles netjes geregeld is. En die opdrachtgever kan de hele zzp-inhuur online (in een veilige omgeving, in de cloud) op maat efficiënt inregelen en we ontzorgen hem op juridisch, financieel en administratief gebied. We leveren én de tooling én verzorgen de backoffice. Grote partijen werken soms ook met onze tools onder een white label, dan leveren we gewoon de software en doen zij zelf de backoffice. Waar het om gaat is dat wij graag de ideale zzp-inhuur flow voor organisaties inrichten.”


ZZP365: voor zzp’ers en opdrachtgevers

ZZP365 is een online platform voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Zzp’ers kunnen via dit platform vrijwel alles rondom hun bedrijfsvoering regelen, van ondernemerstoets, automatische factuurgeneratie, debiteurenbeheer, verzekeringen tot het ontwerpen van een eigen logo en website.

ZZP365 neemt opdrachtgevers het dagelijkse werk rondom zzp-inhuur uit handen, variërend van screening van de zzp’er, goedgekeurde modelovereenkomsten, facturatie tot managementinformatie. Naast administratieve ondersteuning heeft werken via het platform als voordeel dat de opdrachtgever de juridische zekerheid heeft dat er altijd wordt gewerkt volgens de actuele wet- en regelgeving.