"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Programma JA21 steunt vooral de ‘klassieke’ zzp’er

Het Juiste Antwoord21 (afgekort JA21) zet zich neer als nieuwe conservatieve rechtse partij. Met veel steun voor de mkb ondernemer en de klassieke zzp’ers. De partij wil de wet DBA vervangen door een verplichte veronderstelde dienstbetrekking bij lage tarieven.

De partij JA21 wil regeren over rechts mogelijk maken. De partij werd afgelopen december opgericht door Forum voor Democratie-afvalligen Joost Eerdmans en Annabel Nanninga en bestaat uit conservatieve liberalen.

Ja21 zet zich in voor Nederlandse maakindustrie

De partij wil minder Europa, minder politiek gewicht op multinationals en minder invloed vanuit het buitenland. Er moet meer mogelijk worden voor het midden- en kleinbedrijf.

Hiermee moet de eigen maakindustrie van Nederland worden bevorderd. “Een kenniseconomie kan niet zonder maakbedrijven”, staat in het partijprogramma. Ja21 noemt het toekomstbeeld modern, maar bedoelt wellicht ‘retro’.

Voor mkb’ers wordt van alles mogelijk. Soepeler ontslagrecht, meer ondersteuning, weliswaar een hogere werkloosheidsuitkering (WW) maar een aanzienlijk verkorte doorbetaling bij ziekte (nu twee jaar). Er komt een ondernemersloket waar zij terecht kunnen met vragen.

Fiscale prikkels alleen voor wie investeert in goederen of wil groeien

Maar hoe zit het met zelfstandigen zonder personeel? In theorie belichamen ook zzp’ers de Nederlandse ondernemersgeest, staat in het partijprogramma. In de uitwerking maakt de partij een onderscheid tussen de ‘klassieke zzp’ers’ (in CBS termen de zzp’ers die producten verkopen) en de rest van de zzp’ers. Zo staat te lezen ‘JA21 wil behoud van fiscale voordelen voor de klassieke ondernemer’. Dat is overigens in lijn met de commissie Borstlap, die ook de fiscale regeling als de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling wil beperken tot zzp’ers die investeren in kapitaalgoederen.

JA 21 ziet verder dat “mensen er niet bewust voor kiezen om eigen baas te zijn.”  Ze worden volgens JA 21 daartoe gedwongen “als gevolg van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en het bureaucratische woud dat het verder uitbouwen van een onderneming nagenoeg onmogelijk maakt.”

Afschaffing van de wet DBA

JA21 pleit voor afschaffing van de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Dit moet gepaard gaan met een “verplichte veronderstelde dienstbetrekking voor de lage tarieven, bijvoorbeeld bij gedwongen ondernemerschap”. Dat is overigens precies wat in het afgelopen regeerakkoord stond (de ALT variant), maar wat bij nader onderzoek onhaalbaar bleek.

AOV niet verplicht

De partij wil de verplichting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers wegstrepen. Zij kunnen zelf inschatten om een AOV af te sluiten of niet. Met een verplichte AOV “prijst de overheid onze eigen mensen uit de markt”, vindt JA21.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts