"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ChristenUnie sluit aan bij de Commissie Borstlap: vast contract als norm

De ChristenUnie wil de arbeidsmarkt hervormen en het advies van de Commissie Borstlap volgen. Als het aan CU ligt, hebben veel meer mensen straks een vast contract en is de zelfstandigenaftrek verleden tijd.

In het conceptverkiezingsprogramma besteedt de ChristenUnie veel aandacht aan economie en de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de partij is dat ‘het vrijemarktkapitalisme voor een deel is losgeslagen van zijn ankers’. CU wil de arbeidsmarkt en het belastingstelsel daarom hervormen. Het moet een stuk eerlijker en eenvoudiger, vindt de partij.

Zelfstandigenaftrek

Daarom wil CU af van alle verschillende toeslagen, in plaats daarvan moet er één basiskorting komen. Die is afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Ook de arbeidskorting en ondernemersregelingen moeten verdwijnen. CU wil één ‘werkendenkorting’. De mkb-winstvrijstelling blijft deels bestaan, maar de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft.

Volgens de partij moet de arbeidsmarkt ‘rechtvaardiger’ worden. CU wijt de groei van het aantal zzp’ers en flexwerkers aan de huidige regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Onrechtvaardig, vindt de partij. ‘Een duurzame relatie tussen een werkgever en een werknemer geldt voor ons als uitgangspunt’, staat in het partijprogramma. CU wil ‘een eind maken aan de cultuur van uitbesteden en tijdelijke vluchtige contracten’.

Commissie Borstlap: vaste contract als norm

De partij sluit zich naar eigen zeggen aan bij het advies van de Commissie Borstlap. Het vaste contract wordt weer de norm, met binnen dat contract meer ruimte voor flexibiliteit. Werkgevers krijgen flexibiliteit op basis van bedrijfseconomische omstandigheden.

‘Denk hierbij aan een jaaruren-contract of aan een 80-20 verhouding: 80% van een contract voor onbepaalde tijd is vast, 20% is flexibel. In slechte tijden biedt dat ruimte voor werktijdverkorting en dus lagere loonkosten, in goede tijden ruimte voor extra beloning, bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling.’

Werknemer, tenzij

Net als in het advies van de Commissie, pleit CU voor drie ‘rijbanen’ voor werkenden: vast, uitzend en zzp. “Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, kiezen we voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’.”

Voor dat onderscheid wil de partij ‘heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen’. Waar die precies liggen, maakt CU niet concreet in het verkiezingsprogramma. In elk geval moeten de regels voor uitzendwerk strenger worden. Een werkgever mag daar alleen gebruik van maken bij tijdelijk werk. Verder wil CU de uitzendvergunning herintroduceren om misstanden te voorkomen.

AOV, pensioen en cao-afspraken voor zzp

De partij pleit voor een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Daarnaast moeten zzp’ers het recht krijgen om pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Ook wil de partij dat het mogelijk wordt om in cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers ‘om oneigenlijke concurrentie te voorkomen’.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

3 reacties op dit bericht

  1. ” CU wijt de groei van het aantal zzp’ers en flexwerkers aan de huidige regels in het arbeidsrecht”. Zouden ze dat wel aan ZZPers gevraagd hebben? Ik heb zelf nog nooit een ZZPer gevonden die ZZPer is vanwege de regels in het arbeidsrecht.

  2. Net als met zoveel maatschappelijke issues staat de CU ook hier weer met het gezicht naar het verleden ipv de toekomst gekeerd. Vrijheid en CU passen niet bij elkaar. Jammer, want een sociaal beleid en eenmanszaken/ zzp hoeven elkaar niet uit te sluiten

  3. Als CU stemmer (ik zeg het er maar bij) ben ik teleurgesteld over het standpunt dat de vaste aanstelling het uitgangspunt is: gedwongen ZZP komt wel degelijk voor (bezorging, zorg, cultuur), maar daarnaast zijn er ruim voldoende ZZP’ers die hiervoor gekozen hebben. Ik ben voor de verplichte AOV verzekering en de mogelijkheid om pensioen te kunnen opbouwen. Overigens ken ik de CU wel als een realistische partij: als men voldoende duidelijk kan maken waar en wanneer ZZP wel een goed idee is, zal daar niemand zijn die de hakken in het zand zet en het wil verbieden.