"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ChristenUnie volgt in haar verkiezingsprogramma adviezen van commissies Borstlap en Roemer

Net als NSC zit de ChristenUnie met haar plannen voor de arbeidsmarkt dicht aan tegen adviezen van de Commissie Regulering van Werk. Maar de partij gaan minder ver dat de partij van Omtzigt. Een overzicht.

Het terugdringen van flexwerk, strengere regulering van uitzendbureaus en het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en zzp’ers. De ChristenUnie blijft in de arbeidsmarktparagraaf in haar verkiezingsprogramma dicht bij de adviezen van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van Hans Borstlap, en de Commissie Roemer, met haar aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan.

Zo is de partij van mening dat de groei in het aantal flexwerkers en zzp’ers te veel is geworden. Dit is volgens de partij veroorzaakt door “regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.” Zij willen ook dat de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst worden verkleind. Daarom pleiten zij voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook wil de partij de fiscale voordelen die zelfstandigen nu nog genieten afbouwen. Deze voordelen droegen bij aan de groei van het aantal zelfstandigen.

Inhuren zzp’ers

Hoe de ChristenUnie denkt over de discussie rond de regels van het inhuren van zzp’ers en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), blijft onduidelijk. Ze schrijven er namelijk niets over. Wel doen zij een oproep om door te gaan met de hervormingsplannen van de arbeidsmarkt op de middellange termijn, die zijn opgesteld door de Sociaal-Economische Raad. Ook pleiten zij voor een aanpassing in de regels rond doorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers, zodat die lagere risico’s hebben wanneer zij iemand in vaste dienst nemen.

Strenge regulering uitzendsector

Daarnaast pleit de partij voor een strenge regulering van de uitzendsector, conform het advies van de commissie Roemer. Ze schrijven: “Uitzendbureaus moeten een certificaat hebben om actief te mogen zijn, inclusief vestigingseisen en sterke en voldoende handhaving hierop.” Dit sluit aan bij de plannen van minister Van Gennip. Partijen als de SP en de PvdD willen in plaats van een certificaat, nog strengere aanpak door middel van een vergunning voor uitzendbureaus.

Verder wil de ChristenUnie dat de concurrentie op loonkosten tussen Nederlandse medewerkers en arbeidsmigranten stopt. Dit willen zij onder andere doen door schimmige flex- en draaideurconstructies en inhoudingen op het loon onmogelijk te maken. Ook binnen de platformeconomie moet het omzeilen van dergelijke arbeidsvoorwaarden onmogelijk gemaakt worden.

Marktwerking in de zorg

Ook wil de partij het wettelijke minimumloon en uitkeringen verhogen en de zorgpremie verlagen. Om verdere marktwerking in de zorg tegen te gaan, wil de ChristenUnie dat elke medisch specialist weer in loondienst komt. “Dit vermindert de prikkel om zoveel mogelijk behandelingen uit te voeren”, stelt de partij. Daarnaast moet de Wet Normering Topinkomens, ook wel de Balkenende-norm genoemd, voor alle medewerkers in de gezondheidszorg gaan gelden. Nu geldt dit in deze sector alleen nog voor bestuurders. Tot slot maakt de partij zich hard om alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van bijvoorbeeld naam, postcode, geslacht, zwangerschap, te bestrijden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie