"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

AWVN: interne wendbaarheid moet omhoog. FNV voelt er niets voor.

Cao’s moeten veel wendbaarder stelt AWVN. Voorstellen die de werkgeversorganisatie doet – en die in lijn liggen met de adviezen van de Commissie Borstlap – worden door de FNV resoluut afgewezen.

De arbeidsvoorwaarden van veel bedrijven en bedrijfstakken vormen een belangrijke hindernis bij het opvangen van de huidige crisis. Werknemers kunnen niet tijdelijk in een andere functie worden ingezet, loonkosten kunnen alleen worden verlaagd door ontslagrondes, terwijl inhaalslagen in de productie mislukken omdat de ploegendiensten niet mogen worden veranderd. De recente verergering van de pandemie heeft vergroting van de wendbaarheid van bedrijven nog urgenter gemaakt. Dat stelde Raymond Puts, directeur AWVN, tijdens het digitale jaarcongres van de werkgeversvereniging.

AWVN is – namens werkgevers – betrokken bij veel cao onderhandelingen.

Wendbaarheid

Volgens Puts hebben zowel werkgevers als werknemers veel te winnen door de arbeidsvoorwaarden wendbaarder te maken: meer baanzekerheid, meer inkomenszekerheid, meer vast werk en minder afhankelijkheid van flexwerkers, een sterker bedrijf.

De voorstellen van de AWVN liggen in lijn met een deel van de adviezen van de Commissie Borstlap, die in het begin van het jaar zijn aangeboden aan het Kabinet. Zo wil de commissie het werkgevers eenvoudiger maken “functie, arbeidsplaats en werktijd van werknemers aan te passen wegens bedrijfseconomische omstandigheden” en pleit ze voor de “mogelijkheid van een deeltijdontslag” (zonder preventieve toets). Minister Koolmees broedt momenteel nog op een reactie op die voorstellen.

De werkgeversvoorman stelt dat de coronacrisis ‘genadeloos de zwakke plekken heeft blootgelegd in het aanpassingsvermogen van ondernemingen’. Daarbij zijn er volgens hem grote verschillen tússen ondernemingen. Waar de een razendsnel inspeelde op de coronacrisis, had de ander de grootste moeite om zich aan te passen. Starre arbeidsvoorwaarden blijken één van de obstakels. De belangrijkste volgens AWVN: loonkosten die niet meebewegen met de verslechterde situatie van een bedrijf; arbeidstijden die ‘inhaalslagen’ in de productie verhinderen; functiedefinities die verhinderen dat personeel tijdelijk anders wordt ingezet.

Puts: ‘Omdat deze interne wendbaarheid tekort schiet, bouwen ondernemingen voor hun aanpassingsvermogen en wendbaarheid vooral op hun externe wendbaarheid: het vergroten en verkleinen van het personeelsbestand via flexwerkers en zzp’ers.’ Een analyse die we ook in het rapport Borstlap lazen.

Vakbonden: AWVN visie teleurstellend

Puts doet een oproep aan de vakbonden om tijdens de cao-onderhandelingen van de komende jaren mee te werken aan soepelere arbeidsvoorwaarden om langs die weg tijdens nieuwe crises beter toegerust te zijn. ‘Dit is ook in het belang van de werkenden, de leden van de vakbonden.’

FNV noemt de oproep om de arbeidsvoorwaarden wendbaarder te maken alvast ‘niet de oplossing’. Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: ‘Herverdelen van onzekerheid is niet de oplossing. Flexibel werk moet verbeteren. De bescherming van een vaste baan is nodig om werknemers zeggenschap te geven over hun werk. Dát moet de norm zijn. Als je vaste baan zo geflexibiliseerd wordt dat grip en zeggenschap volledig verdwijnt, wordt alles eenzijdig door bedrijfsbelangen bepaald.”

Kitty Jong, kandidaat voorzitter het FNV, noemt op twitter de oproep van Puts ‘teleurstellend’. Het “past in trend van steeds verder radicaliserende werkgevers.”

Jong wijst er op dat bij het uitkomen van het rapport van de Commissie Borstlap, FNV de voorstellen voor het wendbaarder maken van het ‘vast contract’ al afwees: “Het gaat niet gebeuren.”

Ook GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders ziet niets in de plannen van de AWVN. ‘Dat gaan we dus mooi niet doen” zo zegt hij op twitter.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Mevrouw de Jong heeft maar één belang ……leden behouden en peoberen leden te werven……de FNV is los van de werkelijkheid…….mooie club voor de periode van net voor de Tweede Wereldoorlog en ook in de fase dat het land zich ontwikkelde na die zelfde oorlog…..mensen waren volgzaam en gedwee in de tijd…..nu zijn burgers in staat om zelf na te denken en hebben ze geen behoefte aan semi communistische standpunten…..

    Stop met tegenwerken en herzie je positie in de markt…..dat is wat de bestuurders van de FNV mee wil geven……success……

  2. De FNV is hard toe aan het herzien van zijn positie, feitelijk is zij uit de tijd, mensen kunnen voor zich zelf opkomen. Zij kunnen dat alleen fincieel (nog) niet. Daarom is het hoog tijd voor een volgende stap in solidariteit nl. het invoeren van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen, dan pas kunnen mensen ook daadwerkelijk voor zichzelf opkomen.