"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

10 voorstellen om ondernemers door tweede lockdown heen te loodsen. “Geef meer aandacht aan persoonlijke situatie van de ondernemer zelf.”

ONL heeft een ondernemersmanifest gepresenteerd met daarin aanvullende maatregelen om het aantal coronabesmettingen in te dammen zonder ondernemers handelingsperspectief te ontnemen.

Ondernemersorganisatie ONL vraagt om meer aandacht voor de persoonlijke situatie van ondernemers.  “Het coronavirus raakt niet alleen het bedrijf, maar ook de ondernemer als persoon (en zijn of haar familie) voelt de effecten”, zo schrijft de ondernemersorganisatie in een manifest.

ONL ziet dat er naast de financieringsproblematiek meer vragen bij ondernemers spelen. Hoe om te gaan met personeel als de inkomsten wegvallen? Wanneer moet je je spaargeld inzetten? “Deze vaak moeilijke vragen zorgen ervoor dat ondernemers bezorgd raken, vaker te maken krijgen met stress, onzeker zijn of emotioneel worden.”

“De gevolgen hiervan staan nog onvoldoende op het netvlies van politici en de samenleving” zo vindt ONL. Naast financiële ondersteuning moet er daarom meer aandacht komen voor persoonlijke ondersteuning van de ondernemer. “Een luisterend oor is hierbij essentieel om ondernemers gemotiveerd te houden en niet te laten verdrinken in onzekerheid. Speciale corona-coaches kunnen hierbij helpen. Denk aan een expertpanel van de RVO, KvK, afgezanten ondernemersorganisaties zoals IMK en stichting 155 of collega ondernemers die een luisterend oor kunnen bieden in deze moeilijke tijden. Onderzoek samen met ondernemersorganisaties hoe zulke corona-coaches ondernemerssnel en effectief kunnen helpen in deze moeilijke, onzekere tijden”.

10 punten plan

De oproep van ONL maakt onderdeel uit van een manifest met daarin 10 voorstellen om ondernemers door de tweede lockdown heen te loodsen. ONL zegt de keuze van kabinet voor extra maatregelen te begrijpen, maar de dreun voor de economie en ondernemers is wederom gigantisch. Ondernemers hebben volgens ONL het gevoel dat de schadelast van deze crisis op hun bord terecht komt. “Je kunt dit gerust een MKB crisis noemen. Ondernemers hebben niet alleen zorgen over hun eigen zaak en over hun familie, maar ook over de werknemers die in het bedrijf werken, de klanten waaraan ze niet kunnen leveren, de leveranciers die ze moeten betalen. Mede daarom vragen we in dit manifest ook om aandacht en maatregelen gericht op de persoonlijke situatie van ondernemers en hun familie.”

Volgens ONL is er haast geboden. “We willen voorkomen dat veel ondernemers faillissement moeten aanvragen en/of zelf onderuit gaan. Snelheid, duidelijkheid en eerlijke communicatie zijn cruciaal om de overlevingskansen van bedrijven te verbeteren. Een stevig economisch steunpakket in combinatie met een glasheldere routekaart die perspectief biedt en oprechte aandacht voor de benarde positie waarin vele ondernemers terecht zijn gekomen zijn cruciaal.”

ONL doet daarom de volgende voorstellen:

 • Zet niet alleen het bedrijf maar ook de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf centraal;
 • Zet het huidige steun- en herstelpakket onverkort door tot 1 juli 2021;
 • Sectorspecifieke maatregelen zijn noodzakelijk en breng deze zo snel mogelijk in kaart;
 • Compenseer ondernemers bij vertraging corona testcapaciteit;
 • Voer pauze-faillissement (overbruggingsregeling) snel in en maak stoppers-lening mogelijk;
 • Onderzoek overlevingsprotocol per sector;
 • Stel voorfinanciering van de transitievergoeding beschikbaar voor (gezonde) bedrijven die moeten reorganiseren;
 • Stel extra funding en steun non-bancaire financiers versneld beschikbaar;
 • Faciliteer fiscale stimuleringsregelingen, zet in op solvabiliteitsversterking MKB bedrijven;
 • Introduceer Code of Conduct huurprijzen;
 • Geef ondernemers ruim baan voor om- en bijscholing.

Het volledig manifest van ONL is hier te lezen

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie