"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Werkvereniging wil rechtszaak over verplichting AOV voor zzp’ers

Belangenorganisatie start crowdfunding voor rechtszaak om de wet tegen te houden.

Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat stelt De Werkvereniging, een belangenorganisatie voor ‘modern werkenden’, naar aanleiding van een  juridische analyse die ze liet uitvoeren. Volgens Roos Wouters van de Werkvereniging zijn zzp’ers bereid om via crowdfunding een rechtszaak te financieren om de wet tegen te houden.

Het idee van een verplichte aov komt voort uit het pensioenakkoord en was een voorwaarde van de vakbonden, de PvdA en GroenLinks om met dat akkoord in te stemmen. De Stichting van de Arbeid heeft enkele maanden geleden een voorstel gepresenteerd hoe zo’n verzekering vorm te geven. Het advies is een collectieve verzekering met een uitkering op basisniveaus. Afhankelijk van de zelf gekozen wachttijd zou deze verzekering  €85 tot €150 per maand moeten gaan kosten.

Naar verwachting komt Minister Koolmees van Sociale Zaken binnenkort met een reactie daarop en bespreekt dat medio juni met de Kamer.  Het draagvlak onder zzp’ers is ‘broos’ te noemen (zie hier).

De Werkvereniging is in ieder geval fel tegenstander van een aparte regeling voor zelfstandigen en pleit al langer voor een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden. Los van de contractvorm. Nu wil de Werkvereniging dus gaan proberen deze aparte regeling voor zelfstandigen via een rechtszaak tegen te houden. “Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag”, zo stelt Wouters. “Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

Of de Werkvereniging hier echt een zaak van kan maken moet nog blijken. Zelfstandigen van buiten Nederland vallen conform EU regels nog 24 maanden onder de sociale voorzieningen van hun eigen land. Dat maakt dat een verplichting voor Nederlandse zzp’ers niet snel gezien zal worden als een beperking van de dienstenrichtlijn.

Verder wordt in het advies van de Stichting van de Arbeid gesteld dat het idee van de verplichte aov niet in strijd is met het Europees recht omdat gekozen is voor “een publieke uitvoering van de verzekeringsplicht, via UWV “. “Mogelijk moet bij het invoeren van deze regeling goed worden onderbouwd waarom dit het algemeen belang dient” zo staat in het advies te lezen. In dat kader wijst de Stichting van de Arbeid er op dat de meeste Europese landen al een verzekeringsplicht hebben voor (groepen) zelfstandigen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Overigens is het begrip “werknemer” onder het Europese recht al veel ruimer dan het begrip “werknemer” onder Nederlands recht, dus dit lijkt mij een achterhoedegevecht