"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
tozo

Definitieve regeling inkomenssteun voor zelfstandigen (TOZO) bekend. Toch ook steun voor starters.

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) komende week van start.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorwaarden voor de TOZO regeling bekend gemaakt. De TOZO regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Anders dan in de voorlopige regeling bekend was gemaakt, blijkt dat ook zelfstandig ondernemers die na 1 januari gestart zijn, in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Het urencriterium blijft van kracht. Dat wil zeggen dat een ondernemer gemiddeld 24 uur per week besteed moeten hebben aan zijn onderneming.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, dus niet alleen voor zzp’ers. Ook een dga van een BV kan in aanmerking komen voor de regeling.

Naast de TOZO regeling kunnen ondernemers met acute liquiditeitsproblemen ook een lening voor bedrijfskapitaal krijgen. (Zie deze KvK website voor alle regelingen)

Of een zelfstandig ondernemer in aanmerking komt voor inkomensondersteuning kan gecheckt worden op deze website van de Rijksoverheid:  krijgiktozo.nl Daarin zit ook een postcode-check waarmee je gelijk op de informatiepagina terecht komt van je eigen gemeente. 

“Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen.” zegt Staatssecretaris Tamara van Ark,

In een ZiPconomy onderzoek onder zelfstandig professionals zegt 16% gebruik te gaan maken van de regeling. 10% zegt daarbij ook dat ze geen gebruik gaan maken, ondanks dat ze voldoen aan de voorwaarden. In totaal houdt minister Koolmees rekening met 300.000 aanvragen, zo liet hij onlangs aan de Kamer weten.

Hoofdlijnen regeling

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van €1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot €1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 • Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandig ondernemer zijn is €1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.
 • De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.
 • Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.
 • Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest.
 • Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. “Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.”

Aanvraagproces

In deze infografic wordt het aanvraag proces, dat via gemeente verloopt, overzichtelijk weergegeven.

Meer weten?

De uitvoering van deze regeling ligt bij gemeenten. Zelfstandigen die gebruik willen maken van de TOZO kunnen zich dus daar melden. Bepalend daarbij is je woonplaats, niet de vestigingsplaats van je onderneming (mocht die ergens anders zijn).

 • Of je in aanmerking komt voor de TOZO  kan je controleren via deze checklist van de Rijksoverheid:  krijgiktozo.nl Daarin zit ook een postcode check waarmee de gelijk op de informatiepagina terecht komt van je eigen gemeente.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op deze pagina van het ministerie met ‘Veel gestelde vragen”.

Verder hebben verschillende zzp-organisaties en ook de KvK een helpdesk of extra informatie. Zie:

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

 1. Ik ben benieuwd naar de ervaring met de aanvraagformulieren. Worden LTD’s geaccepteerd? Hoe te handelen bij een C.V.? Moet de beherend vennoot (vaak een rechtspersoon) dan de aanvraag doen? Die rechtspersoon is meestal een holding, die kwalificeren niet vanwege SBI code? Wat te doen als de DGA zijn aandelen in de BV heeft ondergebracht in een STAK? Kan hij dan toch kwalificeren als DGA (hij blijft immers UBO)?

  • Het is een inkomenssteun voor een natuurlijk persoon, die ondernemer is. Met welke juridische entiteit hij/zij werkt is minder van belang. Bij BV moet de ondernemer wel aantonen dat de BV geen salaris meer kan uitkeren, want niet per se het geval is als omzet naar 0 terug valt. Verder herhaal ik nog maar even de woorden van de minister en dat is dat de regeling bedoeld is voor mensen die in acute financiële problemen zijn gekomen.