"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

70% zelfstandig professionals kan deels doorwerken. Steun voor kabinetsbeleid.

Drie op de tien zelfstandige professionals zit plots zonder opdrachten door de coronacrisis. Opdrachten voor zp’ers met 1 of 2 opdrachtgevers, de interim professionals, lopen vaker door voor zp’ers die kleinere, korte opdrachten doen. Een meerderheid van de zelfstandig professionals is positief over het kabinetsplan voor de inkomenssteun voor zelfstandigen. 16% denkt daar zeker gebruik van te gaan maken. Een kwart wellicht.

Bij 45% van de zelfstandig professionals lopen de opdrachten momenteel gewoon door. Een kwart heeft minder werk. Een derde van de zelfstandig professionals heeft opdrachten die vanwege de corona crisis geheel gestopt zijn. Dat blijkt uit een peiling onder een kleine 700 zelfstandig professionals, uitgevoerd door platform ZiPconomy. Een krappe meerderheid kan zich vinden met het steunpakket dat het kabinet voor zelfstandigen in petto heeft.

Het onderzoek gaat over een specifieke groep zzp’ers: zelfstandig professionals die diensten (‘persoonlijk arbeid) aanbieden aan opdrachtgevers in het bedrijfsleven, (semi)overheid of not-for-profit organisaties. Ze hebben vaak een hogere opleiding. Ongeveer 40% van alle zzp’ers valt in deze groep. De tarieven en inkomens liggen duidelijk boven het gemiddelde van alle zzp’ers.  Maar in deze groep zitten ook meer kwetsbare zelfstandigen, in voorbeeld de creatieve sector.

De groep zp’ers die langere opdrachten doen, vaak bij 1 of 2 opdrachtgevers, blijken minder snel zonder werk te zitten. 55% van die groep, de zelfstandig interim professionals, zegt gewoon door te kunnen werken, 20% werkt door maar met minder uren. De groep zp’ers die vooral korte opdrachten doen, bij veel verschillende opdrachtengevers, merkt meer van de corona-crisis. Een kwart van hen merkt niets, maar bijna de helft zit nu vrijwel zonder werk. Logischerwijs verschilt de totale impact fors per sector en type werkzaamheden. Zelfstandigen in de kunsten, horeca/recreatie/entertainment sector worden veel harder geraakt dat zelfstandigen in andere sectoren.

Van de groep zp’ers die veel verschillende korte opdrachten doet, verwacht 9 op de 10 een omzetverlies van meer dan 30% over geheel 2020. Een kleine 10 procent is bang helemaal geen omzet meer te kunnen maken. De groep die langere opdrachten doet kijkt daar wat minder somber tegen aan. 42% verwacht een omzetdaling van minder van 20%. Een enkeling verwacht meer omzet te gaan maken vanwege de corona-crisis.

Inkomenssteun

Van alle ondervraagden zegt 16% zeker gebruik te gaan maken van de inkomenssteun voor zelfstandigen waar het kabinet mee komt. Een kwart zegt dat wellicht te gaan doen. Het kabinet verwacht dat een kwart van alle zelfstandigen aanspraak gaat maken op de regeling. Een kleine tien procent zegt niet gebruik van de regeling te gaan maken, ondanks dat alle omzet tijdelijk is weggevallen.

42% gaat uitstel van belastingen aanvragen of overweegt dat te doen.

Mening over kabinetsbeleid

Iets meer dan de helft (52%) van de ondervraagden steunt het kabinetsbeleid voor inkomenssteun voor zelfstandigen, de Tozo regeling. 6% vindt de overheidssteun niet passen bij het ondernemerschap. Een kwart vindt het beleid goed, maar is voorstander van een lening in plaats van een gift. 15% vindt het bedrag te laag en 6% wil dat de overheid een compensatie geeft voor het verlies aan omzet in plaats van inkomenssteun.

To

 


Doelgroep

Van alle zelfstandigen zonder personeel wordt iets meer dan de helft ingehuurd door overheid of bedrijfsleven. De rest werkt voor particulieren of verkoopt producten.

Dit onderzoek door ZiPconomy is gedaan onder de groep zzp’ers die ingehuurd worden. Soms voor een korte opdracht of dienst (bijv. advies, coaching, maar bij ook optredens), soms voor langere tijd, voorbeeld als interim manager of interim professional . 

Het gros van deze groep heeft minimaal HBO opleiding en had in 2019 een gemiddelde netto omzet (omzet minus kosten) van € 78.000. Dat bedrag komt overeen met gegevens uit de Zelfstandigen Arbeid Enquête van het CBS/TNO. Daarin staat vermeld dat het gemiddeld uurtarief van deze groep zelfstandigen iets boven de € 60,- per uur ligt. De spreiding qua omzet is wel groot. Dat wil zeggen dat in deze peiling ook  zelfstandigen zitten met flink lagere jaaromzet. Hun financiële buffer is ook significant lager dan het gemiddelde.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Goed stuk Hugo

  Wat ik mis aan bijzondere informatie of als NOOT in jou stuk:

  Hugo de Jonge wilde, nog geen 3 maanden geleden, alle zzper in de zorg weg hebben….nu werken ALLE zzpers in de zorg mee aan de oplossing van het Corona virus…..
  Top professionals….die werken onder eugen regie en gezag….

  Het zou Hugo sieren als hij hier ook eens even bij stil zou staan….een soecifiek compliment is zeer oo zijn plaats….
  En nu nimmer meer “zagen aan de poten” van deze zzpers…..

  • Deze zorg ZZP categorie heeft nu een geluk bij een ongeluk, omdat ze zo hard nodig zijn.
   Er zijn blijkbaar ook heel veel zzp’ers die op dezelfde manier werken, alleen in een andere branche, die niet wisten hoe snel ze naar het gemeente loket voor de torzo regeling moesten rennen. Die zijn blijkbaar toch wel heel erg kwetsbaar dan, als je na 3 weken als in financiële nood zit.

   • Vergeet niet dat er ook flink wat onderdelen in de gezondheidszorg momenteel niet gewerkt kan worden en dus ook minder door zzp.

    • Dus we zijn het eens, dat het helemaal niks zegt over de kwetsbaarheid van deze groep zzpers en dat in deze periode eigenlijk goed duidelijk is geworden dat er een flinke groep zzp’ers is die niet de status van ondernemer hoort te hebben? Niet als je al na drie weken zonder werk al bij de gemeente aan de balie staat voor bijstand.