"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inkomens zelfstandigen gestegen. Onderlinge verschillen zijn fors.

Nieuwe gedetailleerde cijfers van het CBS over het inkomen van zelfstandigen per bedrijfstak.

De inkomens van zelfstandigen, met of zonder personeel, zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. De verschillen tussen sectoren zijn groot, maar ook binnen sectoren is de variatie groot. Het mediane inkomen van zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening was het hoogst. Vooral in de zorg en handel komen vaker relatief lage inkomens voor. Dit meldt het CBS.

De afgelopen jaren is het ‘mediane inkomen’ (niet het gemiddelde dus, maar het ‘middelste’ inkomen;  de helft verdient meer, de helft verdient minder) onder alle type zelfstandigen flink gestegen. Dit is het ‘persoonlijk primair inkomen’, het ondernemersinkomen (simpel gezegd omzet min kosten), voor belastingen.

Grote verschillen
De helft van de zelfstandigen zonder personeel heeft dus een inkomen, na de fiscale voordelen voor zelfstandigen, van minder dan 28 duizend euro. De Commissie Borstlap kwam donderdag met het plan om die voordelen af te schaffen. Het zal per individu verschillen, maar zonder die fiscale voordelen zal een flink deel van de zzp’ers niet rond kunnen komen.

De cijfers over 2018 laten de grote verschillen tussen en in sectoren zien.

Opvallend is het groot aantal zelfstandigen zonder of met een negatief inkomen. Dat trekt ook het ‘mediane’ inkomen omlaag en vertekent wellicht het door het CBS geschetste beeld.

Groei

Het aantal mensen dat voornamelijk hun inkomen als zelfstandige verdienen is in de periode 2007-2018 toegenomen met 260 duizend tot 1,3 miljoen personen. De groei komt vooral door het aantal zelfstandigen zonder personeel. De groep ‘overigen’ (onder andere ‘resultaat overige werkzaamheden’ in het jargon) nam af.

De CBS cijfers laten zien dat vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg het aantal zelfstandigen toenam. Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78 duizend personen), in de gezondheids- en welzijnszorg (+55 duizend), en in de bouwnijverheid (+56 duizend). Ook in de handel nam het aantal zelfstandigen toe (+8 duizend), maar in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp (-4 duizend). Ruim 48 procent van de zelfstandigen was in 2018 in een van deze vijf bedrijfstakken actief; in 2007 was dat 42 procent. In 2007 was van het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening de koppositie overgenomen.

Bron: CBS

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. Wat een non-item.
    Natuurlijk zijn er grote verschillen in inkomens, dat is toch ook in de wereld van de werknemers!! Het hangt toch in onze kapitalistische wereld gewoon af van de sector en opleiding….