"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Frederieke Schmidt Crans is de nieuwe voorzitter van Bovib: ‘Ik geloof in de kracht van samen’

Bovib, de branchevereniging voor intermediairs en brokers, heeft een nieuwe voorzitter: Frederieke Schmidt Crans. Ze heeft ambitieuze plannen. “Het is tijd om Bovib naar de volgende fase te brengen.”

Tijdens de afgelopen Bovib-ledenvergadering stemde een overgrote meerderheid van de aanwezigen voor de benoeming van de nieuwe voorzitter: Frederieke Schmidt Crans, mede-oprichter van Het Flexhuis.

Schmidt Crans is vanaf het begin betrokken bij de branchevereniging. Ze was al bestuurslid en nam het Bovib-keurmerk onder haar hoede. Het Flexhuis was destijds de eerste partij die geaudit werd en het Bovib-keurmerk in ontvangst nam. 

Ambitie en kwaliteit

Sinds het voorjaar is Schmidt Crans actief bezig geweest met de toekomstplannen voor  Bovib. Het voorzitterschap voelt als een logische stap, nadat zij een paar maanden geleden de taken van interim-voorzitter Rick Schevers overnam. “Ik zie het voorzitterschap als kans om verder door te pakken op wat mijn voorgangers hebben opgebouwd”, zegt Schmidt Crans. “Ik heb veel kennis van het verleden en weet met welke belangrijke thema’s we aan de slag moeten voor onze leden.” 

Schmidt Crans is een gedreven, ambitieuze ondernemer met een bovenmatige interesse in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Samen met twee collega’s richtte zij Het Flexhuis op. Dit snelgroeiende bedrijf (bron: Flexmarkt) staat inmiddels bekend als expert op het gebied van MSP-dienstverlening binnen onder andere zorg- en ziekenhuisinstellingen. “Bovib heeft ons bedrijf geholpen verder te professionaliseren. Binnen een branchevereniging spreek je met andere partijen, zie je beter wat in de markt gebeurt en kun je zorgen voor kwaliteitsstandaarden.”

Afgelopen september presenteerde zij het nieuwe businessplan van Bovib. De eerste helft van 2019 heeft businessmanagement-consultant Annette Zomerdijk ledenonderzoek gedaan en een basis gelegd voor dit plan. Schmidt Crans heeft dit samen met het bestuur en leden van de kerngroep uitgewerkt tot een meerjarenstrategie.

Professionalisering en positionering

“Het is tijd om Bovib naar de volgende fase te brengen”, zegt de kersverse voorzitter. Positionering is een speerpunt. “Als branchevereniging horen wij gesprekspartner te zijn voor politici. In plaats van reageren op wetsvoorstellen, willen we toe naar een meer adviserende en handreikende rol rondom het arbeidsmarktbeleid. Met onze kennis en ervaring kunnen we de politiek helpen uitvoerbaar en handhaafbaar beleid op te stellen.”

In plaats van reageren op wetsvoorstellen, willen we toe naar een meer adviserende en handreikende rol rondom het arbeidsmarktbeleid

Om de plannen en activiteiten te toetsen richt Bovib een raad van advies op. Verder wil de branchevereniging meer ondersteuning bieden aan leden, niet-leden en klanten.

Schmidt Crans: “Het bestuur en de kerngroep worden uitgebreid en er komen speciale werkgroepen voor MSP’s, brokers en zp-bemiddelaars. Het is belangrijk om overkoepelende thema’s op te pakken, maar ook om in te zoomen op specifieke thema’s die relevant zijn op dienstverleningsniveau. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op de behoefte van de leden, creëren we betrokkenheid en kunnen we de stem van ieder lid beter vertalen naar het geluid wat we als Bovib willen laten horen.” 

Rol van de voorzitter

Het zijn ambitieuze plannen, geeft ze toe. “Het is dan ook een meerjarenplan. De focus ligt als eerste op de organisatie en de verdere positionering van Bovib. Wat niet wegneemt dat we komend jaar in elk geval een eerste aanzet doen om de andere activiteiten op te starten.”

De voorzitter speelt een belangrijke rol in al deze ontwikkelingen, vertelt Schmidt Crans: “In deze fase is het nodig dat je je gezicht laat zien. De voorzitter moet herkenbaar en toegankelijk zijn voor leden, marktpartijen en politiek. Wij als Bovib hebben niet alleen een mening, we willen ook helpen. We gaan van opinie naar suggestie.”

De nieuwe voorzitter wil verder toewerken naar intensivering van samenwerkingen met andere marktpartijen en brancheorganisaties. “Afzonderlijk van elkaar dezelfde thema’s oppakken is een gemiste kans. Ik geloof heel erg in de kracht van samen. Samen kun je grotere stappen zetten en daarom ga ik me inzetten om deze samenwerkingen verder uit te bouwen.”

‘Bovib is vooral van de leden’

Ze benadrukt tot slot dat zij er als voorzitter niet alleen voor staat. “Het is mijn taak om Bovib goed te managen en richting te geven, maar de branchevereniging is vooral van de leden.” Daarom is input van haar achterban essentieel om de juiste vertaalslag te maken. “Er ligt een goed plan voor de toekomst van Bovib en ik ben ervan overtuigd dat we dit met elkaar gaan realiseren.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie