"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Organisatieadviesbranche gaat mooi 2019 tegemoet. ABN AMRO verwacht omzetgroei van 6,5%. 

Voor 2019 verwacht het Economisch Bureau van ABN
AMRO een groei van de Nederlandse economie van 2%. In
2020 zal de economie nog verder afkoelen en groeien met
1,7%. Zakelijk dienstverleners doen het een stuk beter.

De organisatie-adviesbranche heeft in 2018 sterke groeicijfers laten zien. De laatste vier kwartalen ligt de omzetgroei zelfs rond 10%. Ook voor 2019 staan de seinen op groen. De sectoreconomen van ABN AMRO verwachten een in 2019 een groei van 6,5%.

De ondernemers in de branche zijn optimistisch, zo schrijft de ABN AMRO in haar sectorrapport Stand van de Zakelijke Dienstverlening. Een ruime meerderheid verwacht een verdere verbetering van het economisch klimaat (saldo +11%) en groei van het personeelsbestand (saldo +12%). Vooral wat betreft de omzet zijn de verwachtingen zeer positief (saldo +34%). Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan meer te zullen investeren dit jaar (saldo +12%).

De winstgevendheid van de organisatie-adviesbranche groeide minder sterk in het laatste kwartaal. Slechts een kleine meerderheid van de
ondernemers zag de winst groeien (saldo +3%).

Uitzendbureaus: grenzen aan groei

De uitzendsector laat nog wat betere cijfers zien. Ze profiteren van het gunstige economische klimaat en dat is terug te zien in de groeicijfers. De afgelopen drie kwartalen lag de groei op jaarbasis zelfs boven 11%.

De vraag is of de uitzendsector deze groei kan voortzetten. Personeelstekorten zorgen voor een afvlakkend aantal uitzenduren. De winstgevendheid van de branche neemt steeds verder toe, maar dat komt vooral door hogere marges. Het aantal ondernemers dat de winst zag stijgen is veel groter dan het aantal uitzendondernemers dat de winst zag afnemen (saldo + 21%).

 

Schaarste

Schaarste is een thema dat niet alleen in de uitzendsector speelt. 42% van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening geeft aan geen belemmeringen te ervaren. Dit ondersteunt het beeld van een groeiende sector. Toch is dit een afname ten opzichte van een jaar geleden toen maar liefst 56% geen belemmeringen meldde. Dit verschil komt vooral door het tekort aan arbeidskrachten dat door steeds meer ondernemers als een probleem wordt ervaren. Inmiddels kampt bijna 35% van de  bedrijven hiermee.

stand-van-zakelijke-dienstverlening-dec-2018 (1)
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie