"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ILO: 100 jaar Toekomst van Werk

Dit jaar viert de ILO (International Labour Organization) haar 100-jarige verjaardag. Om het feestje kracht bij te zetten, vroeg het internationale orgaan van vakbonden, werkgevers en overheid een onafhankelijke commissie om advies uit te brengen over de toekomst van werk

Work for a brighter future

Het is een zeer lezenswaardig advies geworden met de klinkende titel Work for a brighter future. Het rapport schetst de enorme uitdagingen van de veranderende wereld van werk en komt tot tien overzichtelijke aanbevelingen.

Het rapport getuigt van een gezonde dosis realisme en neemt de dynamische arbeidsmarkt met de groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties als uitgangspunt. Niet om deze te bestrijden, maar wel om in goede banen te leiden. Het is vanuit die blik op werk logisch dat de ILO tot de aanbeveling komt om ongeacht de contractvorm, te zorgen voor minimale sociale bescherming, toegang tot sociale zekerheid en meeneembare sociale rechten.

Werkverzekeringen

Het rapport komt ook tot de conclusie dat werkenden middels beleid en instituties meer individueel moeten worden ondersteund in hun transities op de arbeidsmarkt. Een universeel levenslang leerrecht voor alle werkenden hoort daarbij. Verfrissend is de gedachte om werkloosheidsregelingen om te bouwen tot activerende ‘werkverzekeringen’, toegankelijk voor alle werkenden. Het lijkt op een eerder door de AWVN bepleit idee.

Ten slotte bepleit het rapport het revitaliseren van het sociale contract als bindmiddel voor verandering en draagvlak. Het is een urgente oproep aan de nationale stakeholders om in sociale dialoog de toekomst van werk in goede banen te leiden.

Verplicht leesvoer

En dat bracht me weer met de voeten op aarde. Deze week gaat de Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer. Het antwoord van dit kabinet op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Volstrekt ontoereikend. Maar nog zorgelijker is dat kabinet, werkgevers en vakbonden mijlenver uiteenliggen als het gaat om een gezamenlijke agenda voor de toekomst van werk.

Laten we hopen dat er een eensgezinde visie komt uit de commissie-Borstlap. Het ILO-rapport is voor hen in ieder geval verplicht leesvoer

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops